۳۲ مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ جدید اسپرت و بلند فوق العاده شیکبیش از ۳۲ مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲ جدید، ساده و فوق العاده شیک را در قالب مانتوهای اسپرت و بلند دانشگاهی در این قسمت برای شما آماده کردیم.

در حال حاضر انواع مدل مانتو جدید دانشجویی وارد بازار شده اند و دانشجویان می توانند بر اساس سلیقه خود هر کدام که خواستند را انتخاب کنند.

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱

این روزها تنوع بالای مدل های مانتوی دانشجویی باعث شده تا در بسیاری اوقات انتخاب یک گزینه از بین تعداد زیادی از طرح ها و مدل های ساده، پوشیده و شیک مانتو دانشجویی سخت شود. البته این انتخاب مانند هر مدل لباس دیگری بستگی به شرایط دیگری مانند فصلی از سال از که در آن قرار داریم و همین طور سایز شما نیز دارد.

قبلا البته در مطالب جداگانه ای انواع مدل مانتو بلند ۱۴۰۱ و همچنین جدیدترین مدلهای مانتو اسپرت نیز مشاهده کردیم اما تفاوت عمده ای که مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ با آنها دارد این است که تا حد امکان ساده ، پوشیده و در عین حال شیک باشد. زیرا در عین زیبایی باید کاملا حجاب را پوشش دهد.

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ ایرانی

در دانشگاه های ایران به دلیل موازین اسلامی و شرعی رعایت مقرراتی مانند داشتن حجاب کامل اسلامی الزامی می باشد و از اینرو دانشجویان خانم می بایست مدل مانتو دانشجویی مناسبی را برای خود انتخاب نمایند.

.ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae , .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae .postImageUrl , .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae , .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae:hover , .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae:visited , .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae:active { border:0!important; } .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae:active , .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ufbc4490b60feec8c151faac1c5700bae:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۰ مدل مانتو بارداری ۱۴۰۱ جدید راحت و شیک مجلسی و اداری

در ادامه این مطلب توجه شما را به جدیدترین مدل های مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ جلب می نماییم.

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی ساده ۱۴۰۱مدل مانتو دانشجویی ساده ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی ساده ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی جدیدمدل مانتو دانشجویی جدید

مدل مانتو دانشجویی جدید

جدیدترین مدل مانتو دانشجویی اینستاگرامجدیدترین مدل مانتو دانشجویی اینستاگرام

جدیدترین مدل مانتو دانشجویی اینستاگرام

مدل های جدید مانتو دانشجویی ۱۴۰۱مدل های جدید مانتو دانشجویی ۱۴۰۱

مدل های جدید مانتو دانشجویی ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی شیک ۱۴۰۱مدل مانتو دانشجویی شیک ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی شیک ۱۴۰۱

مدل مانتوی دانشجویی ساده سرمه ای ۱۴۰۱مدل مانتوی دانشجویی ساده سرمه ای ۱۴۰۱

مدل مانتوی دانشجویی ساده سرمه ای ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی جلوباز ۱۴۰۱مدل مانتو دانشجویی جلوباز ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی جلوباز ۱۴۰۱

مدل مانتو اسپرت دانشجویی دخترانه ۱۴۰۱مدل مانتو اسپرت دانشجویی دخترانه ۱۴۰۱

مدل مانتو اسپرت دانشجویی دخترانه ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی ایرانی جدیدمدل مانتو دانشجویی ایرانی جدید

مدل مانتو دانشجویی ایرانی جدید

مدل جدید مانتو دانشجویی لیمدل جدید مانتو دانشجویی لی

مدل جدید مانتو دانشجویی لی

مدل مانتو دانشجویی بلند ۱۴۰۱مدل مانتو دانشجویی بلند ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی بلند ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ اینستامدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ اینستا

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ اینستا

مدل مانتو دانشجویی باکلاس ۱۴۰۱مدل مانتو دانشجویی باکلاس ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی باکلاس ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ ساده و شیکمدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ ساده و شیک

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ ساده و شیک

جدیدترین مدل مانتو دانشجویی پاییزهجدیدترین مدل مانتو دانشجویی پاییزه

جدیدترین مدل مانتو دانشجویی پاییزه

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ تلگراممدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ تلگرام

جدیدترین مدل مانتو دانشجویی تلگرام

مدل مانتو دانشجویی خارجی ۱۴۰۱مدل مانتو دانشجویی خارجی ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی خارجی ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی دخترونه ۱۴۰۱مدل مانتو دانشجویی دخترونه ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی دخترونه ۱۴۰۱

زیباترین مدل های مانتو دانشجویی ۱۴۰۱زیباترین مدل های مانتو دانشجویی ۱۴۰۱

زیباترین مدل های مانتو دانشجویی ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی کوتاه ۱۴۰۱مدل مانتو دانشجویی کوتاه ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی کوتاه ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ کرپمدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ کرپ

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ کرپ

مدل مانتو دانشجویی کره ای ۱۴۰۱مدل مانتو دانشجویی کره ای ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی کره ای ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ مدرنمدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ مدرن

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ مدرن

مدل مانتو بلند دانشجویی شیک ۱۴۰۱مدل مانتو بلند دانشجویی شیک ۱۴۰۱

مدل مانتو بلند دانشجویی شیک ۱۴۰۱

مدل مانتو ۱۴۰۱ دانشجوییمدل مانتو ۱۴۰۱ دانشجویی

مدل مانتو ۱۴۰۱ دانشجویی

مدل های مانتو دانشجویی جدیدمدل های مانتو دانشجویی جدید

مدل های مانتو دانشجویی جدید

مدل مانتو دانشجویی کتان ۱۴۰۱مدل مانتو دانشجویی کتان ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی کتان ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی زمستانی ۱۴۰۱مدل مانتو دانشجویی زمستانی ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی زمستانی ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ جلوبستهمدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ جلوبسته

مدل مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ جلوبسته

مانتو دانشجویی ۲۰۲۲ مشکی رنگ با طراحی جدیدمانتو دانشجویی ۲۰۲۲ مشکی رنگ با طراحی جدید

مانتو دانشجویی ۲۰۲۲ مشکی رنگ با طراحی جدید

مدل مانتو دانشجویی چهارخونه بسیار شیک ۱۴۰۱مدل مانتو دانشجویی چهارخونه بسیار شیک ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی چهارخونه بسیار شیک ۱۴۰۱

امیدواریم این مدل های جدید مانتو دانشجویی ۱۴۰۱ مورد موجه شما عزیزان واقع شده باشد. همچنین شما را دعوت می کنیم تا از انواع مدل مانتو ۱۴۰۱ که در قسمت مدل لباس قرار داده ایم نیز دیدن بفرمایید. در مطالب بعدی سعی می کنیم از سری موضوعات مدل لباس مجلسی برایتان جدیدترین مدلهای مانتو مجلسی ۱۴۰۱ را قرار دهیم.

4.8/5 - (18 امتیاز)

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب