چهره جدید امیر آتشانی عمو غلام سریال پس از باران بعد ار ۲۲ سالتصویری از چهره جدید امیر آتشانی بازیگر نقش عموغلام در سریال پس از باران منتشر شده است که او را در سن میانسالی و با چهره شکسته نشان می دهد....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب