۴۰ مدل شنل ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲ دخترانه و زنانه جدید مجلسی و اسپرت جذاباینبار بیش از ۴۰ مدل شنل ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ دخترانه و زنانه از جدیدترین شنل های مجلسی و اسپرت زمستانی، پاییزی و بهاری فوق العاده شیک و جذاب را برایتان در این قسمت از مدل لباس دخترانه و زنانه آماده کردیم. همچنین در این قسمت سعی می کنیم انواع مدل پانچو دخترانه و زنانه در سال ۲۰۲۲ را نیز برای شما قرار می دهیم.

مدل های شنل ۱۴۰۱ دخترانه و زنانه

بسیاری از خانم ها در فصول سرد سال از پوشش شنل استفاده می کنند. امسال همانند مدل پالتو و کاپشن دخترانه و زنانه، انواع مدل شنل ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ دخترانه نیز به بازار مدل لباس آمده است. این مدل ها برای نظرات مختلف طراحی شده اند و شما می توانید بر اساس سلیقه خود مدل شنل مورد علاقه تان را انتخاب کنید.

مدل شنل زمستانی زنانه ۲۰۲۲

مدل های زنانه شنل زمستانی ۲۰۲۲ از طراحی کلاسیک تری نسبت به مدلهای شنل دخترانه برخوردار هستند. شنل به دلیل طراحی خاصی که در ظاهر دارد برای بسیاری از خانم ها از جمله خانم های سن و سال دار پوشش راحت تری نسبت به پالتو محسوب می شود و از این نظر دارای محبوبیت خاصی خاصی در بین خانم ها می باشد.

.uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c , .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c .postImageUrl , .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c , .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c:hover , .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c:visited , .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c:active { border:0!important; } .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c:active , .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uf773eda70fbceaea81e38f4d7635824c:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۴۰ مدل مانتو گلدار ۱۴۰۱ شیک با طراحی منحصربفرد ویژه مشکل پسندا

مدل پانچو ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲

نوع خاصی از شنل وجود دارد که به پانچو معروف است. در این قسمت سعی می کنم تا انواع مدل پانچو ۲۰۲۲ را نیز برای شما عزیزان به نمایش بگذاریم تا چیزی از قلم نیفتاده باشد.

در ادامه توجه شما را به جدیدترین انواع مدل شنل ۲۰۲۲ دخترانه و زنانه و همچنین مدل های پانچو ۲۰۲۲ جلب می نماییم.

مدل شنل ۲۰۲۲مدل شنل ۲۰۲۲

مدل شنل ۲۰۲۲

مدل شنل دخترانه ۲۰۲۲مدل شنل دخترانه ۲۰۲۲

مدل شنل دخترانه ۲۰۲۲

شنل زمستانی مدل جدیدشنل زمستانی مدل جدید

شنل زمستانی مدل جدید

مدل شنل زنانه برای فصل زمستانمدل شنل زنانه برای فصل زمستان

مدل شنل زنانه ۲۰۲۲ برای فصل زمستان

مدل شنل جدید زمستانی دخترونهمدل شنل جدید زمستانی دخترونه

مدل شنل ۲۰۲۲ جدید زمستانی دخترونه

مدل شنل جلو باز پاییزی ۲۰۲۲مدل شنل جلو باز پاییزی ۲۰۲۲

مدل شنل جلو باز پاییزی ۲۰۲۲

شنل زمستانی دخترانه مدل کلاه دار ۲۰۲۲شنل زمستانی دخترانه مدل کلاه دار ۲۰۲۲

شنل زمستانی دخترانه مدل کلاه دار ۲۰۲۲

مدل شنل زمستانی شیک دخترانهمدل شنل زمستانی شیک دخترانه

مدل شنل زمستانی شیک دخترانه

جدیدترین مدل شنل بهاری زنانه ۲۰۲۲جدیدترین مدل شنل بهاری زنانه ۲۰۲۲

جدیدترین مدل شنل بهاری زنانه ۲۰۲۲

مدل شنل زمستانی کره ای ۲۰۲۲مدل شنل زمستانی کره ای ۲۰۲۲

مدل شنل زمستانی کره ای ۲۰۲۲

مدل شنل ریش ریش قرمز رنگ پاییزیمدل شنل ریش ریش قرمز رنگ پاییزی

مدل شنل ریش ریش قرمز رنگ پاییزی

مدل شنل پاییزی ۲۰۲۲ کوتاهمدل شنل پاییزی ۲۰۲۲ کوتاه

مدل شنل پاییزی ۲۰۲۲ کوتاه

مدل شنل بهاری بارداری ۲۰۲۲مدل شنل بهاری بارداری ۲۰۲۲

مدل شنل بهاری بارداری ۲۰۲۲

شنل زنانه بهاری ۲۰۲۲شنل زنانه بهاری ۲۰۲۲

شنل زنانه بهاری ۲۰۲۲

مدل های جدید شنل زمستانی ۲۰۲۲مدل های جدید شنل زمستانی ۲۰۲۲

مدل های جدید شنل زمستانی ۲۰۲۲

مدل پانچو زنانه ۲۰۲۲مدل پانچو زنانه ۲۰۲۲

مدل پانچو زنانه ۲۰۲۲

مدل جدید شنل زمستانی کتانمدل جدید شنل زمستانی کتان

مدل جدید شنل زمستانی کتان

شنل مخمل زمستانی دخترانه ۲۰۲۲شنل مخمل زمستانی دخترانه ۲۰۲۲

شنل مخمل زمستانی دخترانه ۲۰۲۲

شنل مخمل زمستانی دخترانه ۲۰۲۲شنل مخمل زمستانی دخترانه ۲۰۲۲

مدل جدید شنل کلاه دار زمستانی زنانهمدل جدید شنل کلاه دار زمستانی زنانه

مدل جدید شنل کلاه دار زمستانی زنانه

مدل پانچو ۲۰۲۲ دخترانهمدل پانچو ۲۰۲۲ دخترانه

مدل پانچو ۲۰۲۲ دخترانه

مدل شنل ۲۰۲۲ زنانه جدید پاییزیمدل شنل ۲۰۲۲ زنانه جدید پاییزی

مدل شنل ۲۰۲۲ زنانه جدید پاییزی

مدل شنل زنانه جدید زمستانیمدل شنل زنانه جدید زمستانی

شنل دخترانه زمستانی مدل ۲۰۲۲شنل دخترانه زمستانی مدل ۲۰۲۲

شنل دخترانه زمستانی مدل ۲۰۲۲

شنل زنانه زمستانی زیپی ۲۰۲۲شنل زنانه زمستانی زیپی ۲۰۲۲

شنل زنانه زمستانی زیپی ۲۰۲۲

مدل شنل زمستانی دخترانه جلوباز ۲۰۲۲مدل شنل زمستانی دخترانه جلوباز ۲۰۲۲

مدل شنل زمستانی دخترانه جلو باز ۲۰۲۲

شنل نیم تنه زمستانی زنانه جدیدشنل نیم تنه زمستانی زنانه جدید

شنل نیم تنه زمستانی زنانه جدید

مدل شنل گشاد دخترانه جدید زمستانیمدل شنل گشاد دخترانه جدید زمستانی

مدل شنل گشاد دخترانه جدید زمستانی

.u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350 , .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350 .postImageUrl , .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350 , .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350:hover , .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350:visited , .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350:active { border:0!important; } .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350:active , .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350 .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u5c3fecc27c894bb45843c0e3bfcdd350:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۶۰ مدل مانتو بلند بی نهایت زیبا و شیک با طرحهای جدید ۱۴۰۱ - ۲۰۲۲

مدل شنل کوتاه زنانه ۲۰۲۲ بهاریمدل شنل کوتاه زنانه ۲۰۲۲ بهاری

مدل شنل کوتاه زنانه ۲۰۲۲ بهاری

مدل شنل زمشتانی ۲۰۲۲ ترکمدل شنل زمشتانی ۲۰۲۲ ترک

مدل شنل زمستانی ۲۰۲۲ ترک

مدل شنل زمستانی ۲۰۲۲ ترکیهمدل شنل زمستانی ۲۰۲۲ ترکیه

شنل دکمه دار جدید پاییزی دخترانهشنل دکمه دار جدید پاییزی دخترانه

شنل دکمه دار جدید پاییزی دخترانه

مدل شنل زمستانی اینستاگراممدل شنل زمستانی اینستاگرام

مدل شنل زمستانی اینستاگرام

شنل زمستانی اروپایی مدل جدیدشنل زمستانی اروپایی مدل جدید

شنل زمستانی اروپایی مدل جدید

مدل شنل ایرانی زمستانی شیکمدل شنل ایرانی زمستانی شیک

مدل شنل ایرانی زمستانی شیک

مدل پانجو جدید دخترانه ۲۰۲۲مدل پانجو جدید دخترانه ۲۰۲۲

مدل پانجو جدید دخترانه ۲۰۲۲

مدل شنل آستین دار زمستانی ۲۰۲۲مدل شنل آستین دار زمستانی ۲۰۲۲

مدل شنل آستین دار زمستانی ۲۰۲۲

مدل شنل زمستانی اینستا ۲۰۲۲مدل شنل زمستانی اینستا ۲۰۲۲

مدل شنل زمستانی اینستا ۲۰۲۲

شنل زمستانی مدل جلو باز جدیدشنل زمستانی مدل جلو باز جدید

شنل زمستانی مدل جلو باز جدید

جدیدترین مدل شنل ۲۰۲۲ دخترانه پاییزی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب