۴۵ مدل پالتو ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲ بسیار شیک و خوش استایل دخترانه و زنانهبیش از ۴۵ مدل پالتو ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲ دخترانه و زنانه بسیار شیک و خوش استایل پاییزی و زمستانی را که مطابق با مدهای امروزی هستند برای شما شیک پوشان در قسمت مدل لباس سایت دو نقطه آماده کرده ایم.

با توجه به نزدیک شدن به روزهای سرد سال یعنی اواخر فصل پاییز و شروع فصل زمستان تصمیم گرفتیم مطلبی با عنوان جدیدترین مدل های پالتو زنانه و دخترانه در سال ۲۰۲۲ برای شما قرار دهیم. البته بسیاری از این پالتوها را می توانید در روزهایی از فصل بهار که هوا سرد می باشد هم بپوشید.

مدل پالتو زنانه و دخترانه ۱۴۰۱

انتخاب مدل پالتو ۲۰۲۲ همچون مدل مانتو ۲۰۲۲ از دغدغه های اصلی خانم ها بخصوص در فصول سرد سال محسوب می شود. برای انتخاب مدل پالتو جدید در سال ۲۰۲۲ باید چند نکته را در نظر داشته باشید. از اصلی ترین نکاتی که در مورد خرید پالتو زنانه و دخترانه بایستی مد نظر قرار دهید این است که در عین حال که مدل پالتو شیک باشد از نظر گرمایشی هم مناسب باشد.

این موضوع به این معنی می باشد که در انتخاب مدل پالتو نمی توان تنها به فکر شیک و خاص بودن آن بود و حتما بایستی طراحی آن طوری باشد که برای فصول پاییز و زمستان مناسب باشد. البته جنس پارچه پالتو هم در میزان گرم نگه داشتن تاثیر زیادی دارد.

.u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735 , .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735 .postImageUrl , .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735 , .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735:hover , .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735:visited , .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735:active { border:0!important; } .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735:active , .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735 .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u4ccd6c386c0a4c1f645c47c04f3f0735:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۴۲ مدل مانتو دامنی ۱۴۰۱ - ۲۰۲۲ جدید فوق العاده شیک و با کلاس

جدیدترین مدل های پالتو زنانه ۲۰۲۲

انواع مختلفی از مدل پالتو دخترانه و زنانه ۲۰۲۲ در بازار مدل لباس موجود می باشد که می توانید انتخاب بسیار خوبی را از میان آن ها داشته باشید. شاید انتخاب مدل پالتو زنانه کمی سخت باشد ولی انتخاب مدل پالتو دخترانه بدلیل تنوع زیادی که دارد بسیار آسان می باشد. البته ما در اینجا انواع مدل پالتو زنانه ۲۰۲۲ را هم قرار داده ایم تا مشکلی مشکلی از این بابت نداشته باشید.

در ادامه توجه شما را به دیدن انواع مدل پالتو دخترانه ۲۰۲۲ جلب می نمایم.

مدل پالتو دخترانه ۲۰۲۲مدل پالتو دخترانه ۲۰۲۲

مدل پالتو ۲۰۲۲

مدل پالتو زنانه ۲۰۲۲مدل پالتو زنانه ۲۰۲۲

مدل پالتو زنانه ۲۰۲۲

مدل پالتو ایرانی ۱۴۰۱مدل پالتو ایرانی ۱۴۰۱

مدل پالتو ایرانی ۱۴۰۱

پالتو جلو باز دخترانه جدیدپالتو جلو باز دخترانه جدید

پالتو جلو باز دخترانه جدید

جدیدترین مدل پالتو ۲۰۲۲جدیدترین مدل پالتو ۲۰۲۲

جدیدترین مدل پالتو دخترانه ۲۰۲۲

مدل پالتو زنانه شیک 2018مدل پالتو زنانه شیک 2018

مدل پالتو زنانه شیک ۲۰۱۸

مدل پالتو دخترانه سال ۲۰۲۲مدل پالتو دخترانه سال ۲۰۲۲

مدل پالتو دخترانه سال ۲۰۲۲

مدل پالتو زنانه ۲۰۲۲ ترکمدل پالتو زنانه ۲۰۲۲ ترک

مدل پالتو ۲۰۲۲ زنانه ترک

مدل پالتو جدید دخترانه ۲۰۲۲مدل پالتو جدید دخترانه ۲۰۲۲

مدل پالتو جدید دخترانه ۲۰۲۲

مدل پالتو سال ۱۴۰۱ دخترانهمدل پالتو سال ۱۴۰۱ دخترانه

مدل پالتو سال ۱۴۰۱ دخترانه

مدل پالتو دخترانه شیک ۲۰۲۲مدل پالتو دخترانه شیک ۲۰۲۲

مدل پالتو دخترانه شیک ۲۰۲۲

مدل پالتو بلند ۲۰۲۲ دخترانهمدل پالتو بلند ۲۰۲۲ دخترانه

مدل پالتو بلند ۲۰۲۲ دخترانه

مدل پالتو جدید ترکیه ۲۰۲۲مدل پالتو جدید ترکیه ۲۰۲۲

مدل پالتو جدید ترکیه ۲۰۲۲

مدل پالتو جدید ۱۴۰۱مدل پالتو جدید ۱۴۰۱

مدل پالتو جدید ۱۴۰۱

مدل پالتو ترک ۲۰۲۲ دخترانهمدل پالتو ترک ۲۰۲۲ دخترانه

مدل پالتو ترک ۲۰۲۲ دخترانه

مدل پالتو جلو باز دخترانه جدیدمدل پالتو جلو باز دخترانه جدید

مدل پالتو جلو باز دخترانه جدید

جدیدترین مدل پالتو زنانه ۲۰۲۲جدیدترین مدل پالتو زنانه ۲۰۲۲

جدیدترین مدل پالتو زنانه ۲۰۲۲

مدل پالتو مجلسی دخترانه ۲۰۲۲مدل پالتو مجلسی دخترانه ۲۰۲۲

مدل پالتو مجلسی دخترانه ۲۰۲۲

مدل پالتو جدید مخمل زنانه مدل پالتو جدید مخمل زنانه

مدل پالتو جدید مخمل زنانه

مدل پالتو زنانه ۲۰۲۲ جلو بازمدل پالتو زنانه ۲۰۲۲ جلو باز

مدل پالتو زنانه ۲۰۲۲ جلو باز

مدل پالتو چهارخونه دخترانه ۲۰۲۲مدل پالتو چهارخونه دخترانه ۲۰۲۲

مدل پالتو چهارخونه دخترانه ۲۰۲۲

مدل پالتو کتی دخترانه ۱۴۰۱مدل پالتو کتی دخترانه ۱۴۰۱

مدل پالتو کتی دخترانه ۱۴۰۱

.ud322c836c30328ba459a824129ba6407 , .ud322c836c30328ba459a824129ba6407 .postImageUrl , .ud322c836c30328ba459a824129ba6407 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ud322c836c30328ba459a824129ba6407 , .ud322c836c30328ba459a824129ba6407:hover , .ud322c836c30328ba459a824129ba6407:visited , .ud322c836c30328ba459a824129ba6407:active { border:0!important; } .ud322c836c30328ba459a824129ba6407 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ud322c836c30328ba459a824129ba6407 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ud322c836c30328ba459a824129ba6407:active , .ud322c836c30328ba459a824129ba6407:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ud322c836c30328ba459a824129ba6407 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ud322c836c30328ba459a824129ba6407 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ud322c836c30328ba459a824129ba6407 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ud322c836c30328ba459a824129ba6407 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ud322c836c30328ba459a824129ba6407:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ud322c836c30328ba459a824129ba6407 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ud322c836c30328ba459a824129ba6407 .ud322c836c30328ba459a824129ba6407-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ud322c836c30328ba459a824129ba6407:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۴۵ مدل مانتو پاییزه ۱۴۰۱ جدید از کالکشنهای مزون دوز شیک پاییزی

مدل پالتو دخترانه ۲۰۲۲ مخملمدل پالتو دخترانه ۲۰۲۲ مخمل

مدل پالتو دخترانه ۲۰۲۲ مخمل

مدل پالتو جدید دخترانه ایرانیمدل پالتو جدید دخترانه ایرانی

مدل پالتو جدید دخترانه ایرانی

مدل پالتو کره ای زنانه ۲۰۲۲مدل پالتو کره ای زنانه ۲۰۲۲

مدل پالتو کره ای زنانه ۲۰۲۲

مدل های جدید پالتو دخترانه ۲۰۲۲

مدل پالتو دخترانه ۲۰۲۲ مجلسیمدل پالتو دخترانه ۲۰۲۲ مجلسی

مدل پالتو دخترانه ۲۰۲۲ مجلسی

پالتو زنانه مخمل جدید ۲۰۲۲پالتو زنانه مخمل جدید ۲۰۲۲

پالتو زنانه مخمل جدید ۲۰۲۲

مدل پالتو زنانه بلند ۲۰۲۲مدل پالتو زنانه بلند ۲۰۲۲

مدل پالتو زنانه بلند ۲۰۲۲

جدیدترین مدل پالتو زنانه چاقجدیدترین مدل پالتو زنانه چاق

جدیدترین مدل پالتو زنانه چاق

مدل پالتو دخترانه ۲۰۲۲ چهارخونهمدل پالتو دخترانه ۲۰۲۲ چهارخونه

مدل پالتو دخترانه ۲۰۲۲ چهارخونه

مدل پالتو ۲۰۲۲ زنانه کره ایمدل پالتو ۲۰۲۲ زنانه کره ای

مدل پالتو ۲۰۲۲ زنانه کره ای

مدل جدید پالتو دخترانه ۲۰۲۲مدل جدید پالتو دخترانه ۲۰۲۲

مدل جدید پالتو دخترانه ۲۰۲۲

مدل جدید پالتو زنانه ۲۰۲۲مدل جدید پالتو زنانه ۲۰۲۲

مدل جدید پالتو زنانه ۲۰۲۲

مدل پالتو مجلسی دخترانه ۲۰۲۲مدل پالتو مجلسی دخترانه ۲۰۲۲

مدل پالتو مجلسی دخترانه ۲۰۲۲

مدل پالتو دخترانه شیک ۲۰۲۲مدل پالتو دخترانه شیک ۲۰۲۲

مدل پالتو ۲۰۲۲ دخترانه چهارخونه شیک

مدل پالتو دخترانه چهارخونه شیک ۲۰۲۲مدل پالتو دخترانه چهارخونه شیک ۲۰۲۲

مدل پالتو طرح دار دخترانه ۲۰۲۲مدل پالتو طرح دار دخترانه ۲۰۲۲

مدل پالتو طرح دار دخترانه ۲۰۲۲

مدل پالتو جدید ترکیه دخترانهمدل پالتو جدید ترکیه دخترانه

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب