اذان صبح ب افق اهواز

اذان صبح ب افق اهوازمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

اذان صبح ب افق اهواز را از این سایت دریافت کنید.

اوقات شرعی اهواز

Prayer Times، زمان اذان ظهر در اهواز و اوقات شرعی در اهواز و زمان طلوع آفتاب در اهواز و غروب آفتاب در اهواز و همچنین زمان شرعی نیمه شب در شهر اهواز

اوقات شرعی اهواز - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اهواز

امروز يکشنبه ۱۹ تير ۱۴۰۱

مصادف با ۱۰ ذي الحجة ۱۴۴۳

اذان مغرب: ۲۰:۴۲:۰۱ التماس دعا اذان صبح: ۰۴:۴۳:۲۷

طلوع آفتاب: ۰۶:۱۸:۴۰

اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۴۲

غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۳۳

اذان مغرب: ۲۰:۴۲:۰۱

نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۲:۶۰

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

دوشنبه ۲۰ تير ۱۴۰۱ اذان صبح: ۰۴:۴۴:۱۰

طلوع آفتاب: ۰۶:۱۹:۱۱

اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۵۰

غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۱۷

اذان مغرب: ۲۰:۴۱:۴۴

نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۱۳

سه شنبه ۲۱ تير ۱۴۰۱ اذان صبح: ۰۴:۴۴:۵۴

طلوع آفتاب: ۰۶:۱۹:۴۳

اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۵۸

غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۰۰

اذان مغرب: ۲۰:۴۱:۲۵

نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۲۷

چهارشنبه ۲۲ تير ۱۴۰۱

اذان صبح: ۰۴:۴۵:۳۸

طلوع آفتاب: ۰۶:۲۰:۱۶

اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۰۵

غروب آفتاب: ۲۰:۲۱:۴۲

اذان مغرب: ۲۰:۴۱:۰۴

نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۴۰

پنجشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۱ اذان صبح: ۰۴:۴۶:۲۴

طلوع آفتاب: ۰۶:۲۰:۴۹

اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۱۲

غروب آفتاب: ۲۰:۲۱:۲۲

اذان مغرب: ۲۰:۴۰:۴۲

نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۳:۵۳

جمعه ۲۴ تير ۱۴۰۱ اذان صبح: ۰۴:۴۷:۱۱

طلوع آفتاب: ۰۶:۲۱:۲۳

اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۱۹

غروب آفتاب: ۲۰:۲۱:۰۰

اذان مغرب: ۲۰:۴۰:۱۹

نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۰۶

شنبه ۲۵ تير ۱۴۰۱ اذان صبح: ۰۴:۴۷:۵۹

طلوع آفتاب: ۰۶:۲۱:۵۷

اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۲۴

غروب آفتاب: ۲۰:۲۰:۳۷

اذان مغرب: ۲۰:۳۹:۵۴

نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۱۸

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : www.tala.ir

03:57:39 اوقات شرعی و جهت قبله اهواز

وقت اذان,اوقات شرعی,اوقات شرعی تهران,اوقات شرعی مشهد و دیگر شهر های ایران,طلوع آفتاب,وقت اذان صبح,اذان ظهر,اوقات شرعی,اوقات الصلاة,azan,owghat

صفحه اول

دقت محاسبات : 3± دقیقه

نحوه محاسبه اوقات شرعی

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : prayer.aviny.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب