مرحله 66 آمیرزا

مرحله 66 آمیرزامهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

مرحله 66 آمیرزا را از این سایت دریافت کنید.

جواب مراحل 61 تا 70 بازی آمیرزا

اگر به دنبال جواب های مراحل 61 تا 70 بازی آمیرزا هستید، می توانید این پاسخ ها را به صورت کامل در ادامه ی مطلب دریافت نمایید.

جواب مراحل 61 تا 70 بازی آمیرزا

0

توسط سمیرا در اردیبهشت 18, 1397

عمومی نمایش ها : 57,819

اگر به دنبال جواب های مراحل 61 تا 70 بازی آمیرزا هستید، می توانید این پاسخ ها را به صورت کامل در ادامه ی مطلب دریافت نمایید.

پاسخ مرحله ی 51 تا 60 نیز در آدرس http://csweb.ir/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-51-60-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7/ آورده شده است.

جواب بازی آمیرزا

مرحله ی 61 تا 70

مرحله ی 61ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 61: الف / س / ب / ی

کلماتی که در مرحله ی 61 باید ساخته شوند: اسب / سیب / آسیا / آسیب / آسیاب

مرحله ی 62ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 62: ت / ی / ز / پ / الف

کلماتی که در مرحله ی 62 باید ساخته شوند: تیز / زیپ / پیاز / پیتزا

مرحله ی 63ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 63: ش / و / ر / خ / گ

کلماتی که در مرحله ی 63 باید ساخته شوند: شور / خوش / رخش / گور / گوش / خرگوش

مرحله ی 64ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 64: و / الف / ن / ل / ی

کلماتی که در مرحله ی 64 باید ساخته شوند: وان / الو / ویلا / وانیل / لیوان

مرحله ی 65ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 65: س / ر / ب / ز / الف

کلماتی که در مرحله ی 65 باید ساخته شوند: سرب / برس / سبز / ساز / بارز / سراب / سرباز / بازرس

مرحله ی 66ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 66: ب / ر / ه / خ / ز

کلماتی که در مرحله ی 66 باید ساخته شوند: بره / خبر / خزر / خبره / برزخ / خربزه

مرحله ی 67ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 67: س / ک / و / ر / ع

کلماتی که در مرحله ی 67 باید ساخته شوند: سکو / سرو / عکس / کور / عروس / عروسک

مرحله ی 68ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 68: ت / ی / ر / الف / ب

کلماتی که در مرحله ی 68 باید ساخته شوند: تیر / تاب / ترب / تبر / ربات / تایر / باتری

مرحله ی 69ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 69: ک / ش / و / الف / ل

کلماتی که در مرحله ی 69 باید ساخته شوند: کشو / کال / شال / لواش / لواشک

مرحله ی 70ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 70: پ / ر / ی / س / الف

کلماتی که در مرحله ی 70 باید ساخته شوند: پری / پسر / سپر / پیر / سیر / ساری / اسیر / پاریس

بازی آمیرزا جواب بازی آمیرزا

اشتراک: توئیتر فیسبوک گوگل + پینستر لینکدین Tumblr ایمیل

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : csweb.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب