رابطه جی جی حدید و زین مالیک فیک و تبلیغاتی است!امروز چخبره؟

امروز می‌خواهیم در‌مورد رابطه عاشقانه جی جی حدید و زین مالیک صحبت کنیم؛ رابطه‌ای که بسیاری باور دارند از بیخ و بن فیک و تبلیغاتی بوده است! پس در ادامه با ما همراه باشید!

رابطه عاشقانه جی جی حدید و زین مالیک واقعی نبوده است!

جی جی حدید، مدل مشهور 27 ساله و زین مالیک، خواننده سرشناس بریتانیایی در سال 2015 میلادی وارد یک رابطه عاشقانه پرفراز و نشیب می‌شوند؛ رابطه‌ای که پر از حاشیه و قهر و آشتی بوده است.

زین مالیک (ثروتمندترین سلبریتی‌های جوان بریتانیایی!) در ابتدا در یکی از مصاحبه‌های خود اذعان می‌کند، جی جی حدید را برای اولین بار در یکی از مهمانی‌های برند ویکتوریا سیکرت دیده و در همان لحظه عاشق او شده است. با این حال، جی جی حدید گفته، اولین بار زین را در تولد کایلی جنر (آیا کایلی جنر یک ترنس جندر (تراجنسیتی) است؟) دیده و بسیار از او خوشش آمده است و قصد داشته به او نزدیک شود!

گفتنی است، مدتی بعد مشخص شد در همان مهمانی جی جی حدید با جو جوناس بوده و آن‌ها با یکدیگر رابطه عاشقانه داشته‌اند!! با این که این موضوع تا به این لحظه تایید نشده است، اما بعد از این مهمانی جی جی حدید و جو جوناس از هم جدا می‌شوند.

رابطه جی جی حدید و زین مالیک فیک و تبلیغاتی است!

باید بگوییم زین مالیک و جو جوناس (هدیه تیلور سوئیفت به فرزند جو جوناس و سوفی ترنر!) از دوستان صمیمی و خوب یکدیگر بودند، اما زمانی که زین با حدید وارد رابطه عاشقانه می‌شود؛ جو جوناس، زین مالیک را از همه جا آنفالو می‌کند و رابطه دوستی‌شان خراب می‌شود.

همانطور که در ابتدا گفتیم، رابطه عاشقانه جی جی حدید و زین مالیک بسیار پرحاشیه بوده است و این که بسیاری معتقد هستند، رابطه این زوج فیک و تبلیغاتی بوده است؛ به این دلیل که وقتی این زوج در سال 2015 میلادی با هم وارد رابطه عاشقانه می‌شوند، زین مالیک به واسطه گروه وان دایرکشن بسیار مشهورتر از جی جی حدید بوده است. به عبارت دیگر، این افراد معتقد هستند از زین مالیک سوء‌استفاده شده است!

.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f,.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f .postImageUrl,.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f .centered-text-area{min-height:80px;position:relative}.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f,.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f:hover,.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f:visited,.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f:active{border:0!important}.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f .clearfix:after{content:"";display:table;clear:both}.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f{display:block;transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;width:100%;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;background-color:#E67E22}.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f:active,.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;background-color:#D35400}.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f .centered-text-area{width:100%;position:relative}.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f .ctaText{border-bottom:0 solid #fff;color:#ECF0F1;font-size:16px;font-weight:700;margin:0;padding:0;text-decoration:underline}.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f .postTitle{color:#2C3E50;font-size:16px;font-weight:600;margin:0;padding:0;width:100%}.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f .ctaButton{background-color:#D35400!important;color:#ECF0F1;border:none;border-radius:3px;box-shadow:none;font-size:14px;font-weight:700;line-height:26px;moz-border-radius:3px;text-align:center;text-decoration:none;text-shadow:none;width:80px;min-height:80px;background:url(https://cigatech.ir/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat;position:absolute;right:0;top:0}.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f:hover .ctaButton{background-color:#E67E22!important}.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f .centered-text{display:table;height:80px;padding-left:18px;top:0}.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f .u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f-content{display:table-cell;margin:0;padding:0;padding-right:108px;position:relative;vertical-align:middle;width:100%}.u82f1b8b01b639ad1ce2871ebb7b15c8f:after{content:"";display:block;clear:both}
این مطلب را هم بخوانید  ریشی کاپور بازیگر مشهور بالیوود ساعاتی پیش درگذشت!

نظر شما در این باره چیست؟ به نظر شما هم از زین مالیک سوء‌استفاده شده است؟

زین مالیک و جی جی حدید رابطه پرفراز و نشیبی داشته‌اند، به صورتی که بارها با هم قهر و آشتی کرده‌اند. با تمام این تفاسیر، در سال 2018 میلادی به صورت رسمی اعلام شد؛ زین و حدید برای همیشه از هم جدا شده‌اند. البته این را هم باید بگوییم، جی جی حدید همیشه از زین به عنوان تنها عشق زندگی‌اش یاد می‌کند.

حال به نظر شما، چرا عده‌ای معتقدند رابطه جی جی حدید و زین مالیک فیک است؟؟

همانطور که گفتیم، زین مالیک بسیار مشهورتر و سرشناس‌تر بوده است و حضورش در کنار خواهران حدید (جی جی و بلا حدید (سلبریتی‌هایی که از انجام جراحی‌های زیبایی خود به شدت پشیمان هستند))، سبب می‌شد این دو خواهر بیشتر دیده شوند و از سوی دیگر، حضور جی جی حدید کنار زین که تازه از گروهش جدا شده بود (گروه وان دایرکشن) هم می‌توانست بسیار پرحاشیه و جنجالی شود!

لازم به ذکر است، تمامی این مطالب نظریه و فرضیه هستند و تا به این لحظه تایید نشده‌اند و صحت این مطالب مشخص نیست!

البته گروه دیگری هم وجود دارند که می‌گویند، رابطه جی جی حدید و زین مالیک به دلیل این که زین همجنسگرا است و این رابطه برای پوشش شرایط کاری‌اش بوده؛ فیک و تبلیغاتی است. این گروه معتقدند، زین مالیک و لیام پین (یکی از اعضای گروه وان دایرکشن) عاشق هم بوده‌اند!

در این میان، خبرهایی مبنی بر این که زین مالیک از این بازی تبلیغاتی خسته شده است و احساس می‌کند توسط خواهران حدید در حال درو شدن است؛ به گوش می‌رسید و بسیاری این موضوع را به سال 2018 ربط دادند که این رابطه فیک و نمایشی برای همیشه تمام شد.

.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9,.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9 .postImageUrl,.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9 .centered-text-area{min-height:80px;position:relative}.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9,.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9:hover,.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9:visited,.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9:active{border:0!important}.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9 .clearfix:after{content:"";display:table;clear:both}.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9{display:block;transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;width:100%;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;background-color:#E67E22}.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9:active,.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;background-color:#D35400}.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9 .centered-text-area{width:100%;position:relative}.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9 .ctaText{border-bottom:0 solid #fff;color:#ECF0F1;font-size:16px;font-weight:700;margin:0;padding:0;text-decoration:underline}.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9 .postTitle{color:#2C3E50;font-size:16px;font-weight:600;margin:0;padding:0;width:100%}.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9 .ctaButton{background-color:#D35400!important;color:#ECF0F1;border:none;border-radius:3px;box-shadow:none;font-size:14px;font-weight:700;line-height:26px;moz-border-radius:3px;text-align:center;text-decoration:none;text-shadow:none;width:80px;min-height:80px;background:url(https://cigatech.ir/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat;position:absolute;right:0;top:0}.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9:hover .ctaButton{background-color:#E67E22!important}.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9 .centered-text{display:table;height:80px;padding-left:18px;top:0}.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9 .u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9-content{display:table-cell;margin:0;padding:0;padding-right:108px;position:relative;vertical-align:middle;width:100%}.u03d6e6ebd667e9aa0a79901367f561e9:after{content:"";display:block;clear:both}
این مطلب را هم بخوانید  مارک زاکربرگ 7 میلیارد دلار ضرر کرد!!

جی جی حدید بعد از جدایی از زین مالیک با تایلر کامرون (خواننده) وارد رابطه عاشقانه شد. البته این زوج از آگوست سال 2019 تا اکتبر همان سال با هم رابطه داشتند و بعد از آن جی جی حدید دوباره با زین مالیک آشتی می‌کند و از تایلر جدا می‌شود.

گفتنی است، جی جی حدید در فوریه سال 2020 میلادی (روز ولنتاین) یک پست همراه با زین مالیک منتشر و به صورت رسمی اعلام می‌کند که برای بار دیگر رابطه عاشقانه‌شان را با هم آغاز کرده‌اند (البته شایعاتی منتشر شد، مبنی بر این که این عکس‌ها فتوشاپ هستند و زین مالیک در این عکس نیست)!

مدتی بعد هم جی جی حدید پستی همراه با خانواده و زین مالیک به مناسبت تولد 25 سالگی‌اش منتشر کرد و مشخص شد این زوج در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند.

رابطه جی جی حدید و زین مالیک فیک و تبلیغاتی است!
بارداری جی جی حدید یک دنیا شایعه است!

گفتنی است، بارداری جی جی حدید خودش به تنهایی دنیایی از شایعه و حواشی است! به این دلیل که جی جی حدید تا مدت‌ها از وضعیت بارداری خود رونمایی نمی‌کرد و بسیاری می‌گفتند این‌ها همه بازی است و وقتی هم که جی جی عکس‌هایی از خودش منتشر کرد؛ باز هم عده‌ای گفتند این شکم فیک است و جی جی حدید به دلیل بیماری که دارد نمی‌تواند باردار شود و باردار شدن برایش خطرناک است!

از سوی دیگر، عده‌ای می‌گفتند زین مالیک اصلا به جریان بارداری حدید واکنشی نشان نمی‌دهد و بارها به صورت خیلی مخفیانه در آهنگ‌های جدیدش گفته است؛ من پدر نیستم و بچه‌ای ندارم! حتی محمد حدید، پدر جی جی حدید زین را به عنوان پدر بچه قبول ندارد و در یکی از مصاحبه‌های خود گفته است: “بچه کاملا شبیه به جی جی حدید است و فکر کنید پدری ندارد”! گویا یولاندا حدید هم با زین موافق نیست و در‌نهایت هم باعث جدایی همیشگی زین مالیک و جی جی حدید از هم شده است (زین مالیک دوست پسر جی جی حدید متهم شناخته شد!)!

.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913,.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913 .postImageUrl,.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913 .centered-text-area{min-height:80px;position:relative}.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913,.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913:hover,.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913:visited,.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913:active{border:0!important}.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913 .clearfix:after{content:"";display:table;clear:both}.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913{display:block;transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;width:100%;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;background-color:#E67E22}.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913:active,.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;background-color:#D35400}.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913 .centered-text-area{width:100%;position:relative}.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913 .ctaText{border-bottom:0 solid #fff;color:#ECF0F1;font-size:16px;font-weight:700;margin:0;padding:0;text-decoration:underline}.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913 .postTitle{color:#2C3E50;font-size:16px;font-weight:600;margin:0;padding:0;width:100%}.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913 .ctaButton{background-color:#D35400!important;color:#ECF0F1;border:none;border-radius:3px;box-shadow:none;font-size:14px;font-weight:700;line-height:26px;moz-border-radius:3px;text-align:center;text-decoration:none;text-shadow:none;width:80px;min-height:80px;background:url(https://cigatech.ir/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat;position:absolute;right:0;top:0}.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913:hover .ctaButton{background-color:#E67E22!important}.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913 .centered-text{display:table;height:80px;padding-left:18px;top:0}.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913 .u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913-content{display:table-cell;margin:0;padding:0;padding-right:108px;position:relative;vertical-align:middle;width:100%}.u7ac1d92294adf6db76effbc36272b913:after{content:"";display:block;clear:both}
این مطلب را هم بخوانید  سال 2021 سال سلنا گومز بود!

علاوه بر این‌ها، مدتی شایعه شده بود؛ تایلر کامرون پدر واقعی فرزند جی جی حدید است (حمله شدید کاربران فضای مجازی به تایلر کامرون!) که تایلر این موضوع را تکذیب کرد.

در‌نهایت با تمام این حواشی، خای فرزند جی جی حدید و زین مالیک متولد شد و جی جی و زین اسم فرزندشان را روی بدنشان خالکوبی کردند (جنگ جی جی حدید و زین مالیک بر سر حضانت فرزند!). این را هم باید بگوییم، جی جی حدید و زین مالیک علاقه‌ای ندارند مسائل شخصی و مسائل فرزندشان به رسانه‌ها کشیده شود و حتی همین اواخر، پاپاراتزی‌ها از چهره خای رونمایی کرده‌اند با این که جی جی از آن‌ها خواسته بود، این کار را نکنند (جی جی حدید: به حریم خصوصی من و فرزندم احترام بگذارید!).

رابطه جی جی حدید و زین مالیک فیک و تبلیغاتی است!

دارایی جی جی حدید

جی جی حدید یکی از مدل‌های مشهور حال حاضر دنیا است و دارایی‌ او در سال 2022 میلادی حدود 29 میلیون دلار تخمین زده شده است و برای هر پست تبلیغاتی‌اش هم حدود 300 هزار دلار دریافت می‌کند.

آیا جی جی حدید و لئوناردو دی‌کاپریو با هم رابطه دارند؟

همچنین، این اواخر جی جی حدید با لئوناردو دی‌کاپریو (لئوناردو دی‌کاپریو باز هم از دوست دختر ۲۵ ساله‌اش جدا شد!) در نیویورک دیده شده است (در هفته مد نیویورک) و بسیاری می‌گویند این دو رابطه جدیدی را با هم آغاز کرده‌اند؛ هر چند که تا به این لحظه این دو واکنشی به این شایعات نشان نداده‌اند و آن را تایید و یا تکذیب نکرده‌اند!

باز هم می‌گوییم، این‌ مطالب همه نظریه و شایعه هستند و تا به این لحظه تایید و یا تکذیب نشده‌اند. حال به نظر شما، این شایعات حقیقت دارند؟ آیا رابطه جی جی حدید و زین مالیک فیک و تبلیغاتی بوده است؟ آیا خای فرزند زین مالیک است؟ نظرات خود را در این باره با ما در میان بگذارید!

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب