افشای جزییات جدید از خیانت مدافع ملی پوش به همسرش + عکساین روزها جزییات جدیدی از خیانت پیکه به شکیرا و افشای روابط متعدد او با چند زن دیگر باعث شده تا ابعاد جدیدی از زندگی شخصی او با همسر سابقش در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در میان مردم دست به دست شود.

لیست خیانت های پیکه به شکیرالیست خیانت های پیکه به شکیرا

خیانت پیکه به شکیرا

بعد از افشای رابطه جرارد پیکه با کلارا چیا ۲۳ ساله که گارسون یک رستوران کلاب در اسپانیا بود خیانت او به شکیرا محرز شد و افراد مختلفی که آن ها را دنبال می کردند متوجه شدند زمان زیادی است که این دو نفر جدا از هم زندگی می کنند. در نهایت رابطه آن ها با هم بعد از طلاق شان به انمام رسید.

خیانت پیکه به همسرشخیانت پیکه به همسرش

اما این پایان ماجرا نبود. زیرا افراد پاپاراتزی و خبرنگارانی که زندگی شخصی افراد مشهور و به اصطلاح سلبریتی را دنبال می کنند موضوع جدایی جرارد پیکه از شکیرا کماکان برایشان جذاب بود و مدارک و روابط بیشتری را از پیکه افشا کردند.

جدایی شکیرا از پیکهجدایی شکیرا از پیکه

رابطه پیکه با کلارا چیا

همان طور که گفتیم پیکه در زمانی که با شکیرا دارای زندگی مشترکی بود و زن و شوهر بودند با کلارا چیا وارد رابطه شد و بعد از این اتفاق او را در شرکتی که خودش مالکیتش را به عهده دارد استخدام کرد. در ادامه چندین عکس لو رفته  از این دو نفر در اینترنت پخش شد که باعث علنی شدن رابطه آنها با هم شد.

.u36bbd956333c228d230cec67ba40666a , .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a .postImageUrl , .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a , .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a:hover , .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a:visited , .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a:active { border:0!important; } .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a:active , .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u36bbd956333c228d230cec67ba40666a:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ازدواج دوم شهاب حسینی با خانم عکاس جوان (شایعه یا واقعیت؟)

رابطه پیکه با کلارا چیارابطه پیکه با کلارا چیا

رابطه پیکه با بار رافائلی و خیانت به شکیرا در سالهای قبل

به تازگی خبرنگاری به نام مارتین نیز خبر از ارتباط پیکه فوتبالیست سرشناس تیم ملی اسپانیا و باشگاه بارسلونا با مدل معروف اسراییلی، بار رافائلی در سال ۲۰۱۲ در زمانی که با شکیرا ازدواج کرده بود داد. گویا این خبرنگار پاپاراتزی این اطلاعات را از طریق دوست مشترکش با رافائلی بدست آورده است و آن ها را در اختیار شکیرا قرار داده است. لازم به ذکر است که رافائلی قبلا با لئوناردو دی کاپریو هم ارتباط داشته است.

رابطه پیکه با بار رافائلیرابطه پیکه با بار رافائلی

رابطه پیکه با نوریا توماس نامزد سابقش

یکی دیگر از روابط پنهانی جرارد پیکه و خیانت های او به شکیرا در زمان ازدواجشان مربوط به رابطه اش با نوریا توماس نامزد سابقش می شود.

گفته می شود این دو نفر در سال ۲۰۱۶ در آپارتمانی در مادرید در حالیکه با هم ملاقات داشته اند رویت شده اند و رابطه شان با هم برملا شده است.

رابطه پیکه با نوریا توماس نامزد سابقشرابطه پیکه با نوریا توماس نامزد سابقش

گویا پیکه در طول زندگی مشترک با شکیرا روابط خیانت بار زیادی داشته است و حالا یکی پس از دیگری این روابط آشکار می شود.

خوشحال می شویم اگر شما هم دیدگاهی در رابطه با این موضوع دارید آن را از طریق قسمت نظرات در پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید.

.udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5 , .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5 .postImageUrl , .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5 , .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5:hover , .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5:visited , .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5:active { border:0!important; } .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5:active , .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5 .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .udc32654828552c0b1c1f22186821e4f5:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  عکس آزاده زارعی در سوییس با استایل های خاص و متفاوت +‌ فیلم

منابع:

اینستاگرام

به این مطلب امتیاز دهید

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب