دروس زیست شناسی سلولی مولکولیمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

دروس زیست شناسی سلولی مولکولی را از این سایت دریافت کنید.

کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش علوم سلولی مولکولی

معرفی رشته کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش علوم سلولی مولکولی سرفصل و تعداد واحدها، دانشگاه های پذیرنده، رشته های کارشناسی ارشد و دکترای مربوطه، فرصت های شغلی و بازارکار

رشته کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی

معرفی رشته کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی، سرفصل دروس ، مشاغل و بازار کار کارشناسی علوم سلولی مولکولی و معرفی گرایشهای ارشد و دکترای زیست سلولی مولکولی

معرفی رشته کارشناسی زیست سلولی مولکولی :

زیست شناسی علمی زیباست به گستردگی حیات. زیست شناسی علم شناخت موجودات زنده و تعامل آنها با محیط پیرامون است.

در زیست شناسی سلولی ملکولی،سلول به عنوان واحد بنیادی تشکیل دهنده‌ی حیات مورد مطالعه قرار می گیرد و نقش مهمترین ملکولهای آن -  RNA، ،DNA، و پروتئین‌ ها -  و روند پروتئین سازی بررسی می شود.

رشته سلولی ملکولی در زیست شناسی مدرن از جایگاه ویژه و ممتازی برخورداری است و این رشته است که محققین زبده را برای کار در تحقیقات مربوطه در حوزه های مختلف پزشکی‌، بیوشیمی‌، ژنتیک‌، بیوتکنولوژی‌، مهندسی‌ ژنتیک‌، اصلاح‌ نباتات‌، شیلات‌ و دام‌ و نظایر آن تربیت‌ می‌کند.

رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در حال حاضر در 5 گرایش بیوشیمی، زیست فناوری(بیوتکنولوژی)، ژنتیک، علوم سلولی  ملکولی و میکروبیولوژی در مقطع کارشناسی ارایه می شود .

برای موفقیت در گرایش‌های‌ مختلف‌ زیست‌شناسی‌ سلولی‌ و مولکولی‌ علاوه بر شرایط عمومی و مشترک همه رشته ها، علاقه مندی به‌ کارهای‌ آزمایشگاهی‌ ضروری است؛ چرا که عمده وقت متخصص این رشته در آزمایشگاه‌ علوم‌ سلولی‌ و مولکولی‌ سپری می شود و علاوه بر آن ماهیت بسیاری از فعالیت های معمول او - نظیر استخراج‌ RNA از یک‌ بافت‌ - نیازمند صرف زمان طولانی است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، معرفی رشته های ارشد و دکتری زیست سلولی مولکولی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

سرفصل دروس زیست سلولی و ملکولی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 135 واحد

دروس عمومی : 20 واحد

دروس پایه : 22  واحد

دروس تخصصی مشترک : 76 واحد

دروس انتخابی الزامی : 17 واحد

نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.دروس عمومی 

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام

4 ادبیات فارسی 3

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2 زبان عمومی 3

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

2 تربیت بدنی 1 1

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی

2 تربیت بدنی 2 1

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

جمع20دروس پایه نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد

ریاضی 1 3 ریاضی 2 3 فیزیک 1 3 آزمایشگاه فیزیک 1 1 فیزیک 2 3 آزمایشگاه فیزیک 2 1 شیمی 1 3 آزمایشگاه شیمی 1 1 شیمی 2 3

جمع22

آزمایشگاه شیمی 2 1

دروس تخصصی مشترک نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد

شیمی آلی 1 2

آزمایشگاه شیمی آلی 1

1 شیمی آلی 2 2

آزمایشگاه شیمی آلی 2

1 بیوشیمی 1 3 آزمایشگاه بیوشیمی 1 1 بیوشیمی 2 3 آزمایشگاه بیوشیمی 2 1 شیمی 2 3 زیست شناسی سلولی 3 آمار زیستی 2

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی

1 زیست شناسی مولکولی 2 ژنتیک 1 3 آزمایشگاه ژنتیک 1 1 ژنتیک 2 3 آزمایشگاه ژنتیک 2 1 میکروبیولوژی 1 3

آزمایشگاه میکروبیولوژی 1

1 میکروبیولوژی 2 3

آزمایشگاه میکروبیولوژی 2

1 اکولوژی 3 ویروس شناسی 2 تکامل 2 زیست شناسی گیاهی 3

آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی

1 زیست شناسی جانوری 4

آزمایشگاه زیست شناسی جانوری

1 فیزیولوژی جانوری 4

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

1 فیزیولوژی گیاهی 3

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

1 بیوفیزیک 3 بیوشیمی فیزیک 3 زیست شناسی پرتوی 2 زبان تخصصی 2 ایمونولوژی 2

جمع76

آزمایشگاه ایمونولوژی

1

دروس انتخابی الزامی نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد

روشها و ابزارهای سلولی و مولکولی

3 ژنتیک انسانی 2 ژنتیک جمعیت 2

هماتولوژی و آزمایشگاه

3

بافت شناسی و آزمایشگاه

3

مبانی سلولی و مولکولی رشد و نمو

2 بیوانفورماتیک 2

جمع17گرایشهای ارشد مجموعه زیست سلولی و ملکولی (بر اساس دفترچه کنکور ارشد 98):

زیست شناسی - سلولی مولکولی

ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)

ژنتیک

میکروبیولوژی (با 4 گرایش)

بیوشیمی زیست فناوری دریا بیوفیزیک

زیست فناوری گرایش میکروبی

اخلاق زیستی انسان شناسی زیستی

زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیست

آموزش زیست شناسی نانوبیوممتیک

گرایشهای دکترای زیست سلولی و ملکولی (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ):

زیست شناسی - سلولی و مولکولی

بیوشیمی

زیست شناسی - ژنتیک مولکولی

زیست شناسی - میکروبیولوژی

بیوفیزیک

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : iranianpath.com

رشته

دانشگاه تهران  |  دانشکدگان علوم  |  هیئت علمی

بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی

بخش علوم جانوری بخش علوم گیاهی بخش میکروبیولوژی دستاوردهای دانشکده

همکاری های بین المللی

سخنرانی ها اخبار و رویدادها انتشارات جدید

خدمات آموزشی - پژوهشی

تماس با ما نقشه سایت

رشته های مقطع کارشناسی

رشته تحصیلی طول دوره سرفصل دروس برنامه ترمی 4 ساله بیوتکنولوژی ۴ سال (۸ ترم) pdf pdf

زیست شناسی سلولی مولکولی

۴ سال (۸ ترم) pdf pdf علوم جانوری ۴ سال (۸ ترم) pdf pdf علوم گیاهی ۴ سال (۸ ترم) pdf pdf میکروبیولوژی ۴ سال (۸ ترم) pdf pdf

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : science.ut.ac.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب