هواشناسی معمولان

هواشناسی معمولانمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

هواشناسی معمولان را از این سایت دریافت کنید.

آب و هوا در معمولان برای 5 روز

آب و هوا در معمولان برای 5 روز

آب و هوا در معمولان برای 5 روز

ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایرانلرستانمعمولان

آب و هوا در معمولان برای 5 روز

زمان کنونی در معمولان:

جمعه, 1 جولای 2022

2 1 : 5 1 ۱۰ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:12, غروب 20:32.ماه:   طلوع ماه 07:51, غروب ماه 22:33, فاز ماه: اپیلاسیون هلال

میدان ژئومغناطیس: آرام

عصر+31...+40 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب, سرعت 2-7

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 7-15% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 903-905

شنبه, 2 جولای 2022

دید: 100% ۱۱ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:13, غروب 20:32.ماه:   طلوع ماه 08:49, غروب ماه 23:08, فاز ماه: اپیلاسیون هلال

میدان ژئومغناطیس: آرام

شاخص ماوراء بنفش: 11,5 (شدید)

شب+25...+28 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 2

گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 16-21% ابری: 0% فشار اتمسفر: 903 دید: 100%

صبح+24...+34 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شمال, سرعت 1-3

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 12-22% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 903-904

دید: 100%

ظهر+37...+39 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب غرب, سرعت 4-6

گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 7-10% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 903-904

دید: 100%

عصر+29...+39 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب, سرعت 2-5

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 7-15% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 901-903

یکشنبه, 3 جولای 2022

دید: 100% ۱۲ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:13, غروب 20:32.ماه:   طلوع ماه 09:48, غروب ماه 23:40, فاز ماه: اپیلاسیون هلال

میدان ژئومغناطیس: آرام

شب+23...+27 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 17-25% ابری: 0% فشار اتمسفر: 901 دید: 100%

صبح+22...+34 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شمال, سرعت 1-2

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 12-25% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 900-901

دید: 100%

ظهر+35...+38 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب غرب, سرعت 3-7

گشتاور های باد: 12 رطوبت نسبی: 9-11% ابری: 0% فشار اتمسفر: 901 دید: 100%

عصر+28...+37 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب, سرعت 2-7

گشتاور های باد: 12 رطوبت نسبی: 10-20% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 900-903

دوشنبه, 4 جولای 2022

دید: 100% ۱۳ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:14, غروب 20:32.ماه:   طلوع ماه 10:46, غروب ماه --:--, فاز ماه: اپیلاسیون هلال

میدان ژئومغناطیس: آرام

شب+24...+27 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 21-23% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 900-901

دید: 100%

صبح+23...+33 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شمال, سرعت 2

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 12-23% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 901-903

دید: 100%

ظهر+35...+38 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, غرب, سرعت 2-6

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 8-11% ابری: 0% فشار اتمسفر: 903 دید: 100%

عصر+30...+38 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب, سرعت 3-6

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 10-22% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 901-904

سهشنبه, 5 جولای 2022

دید: 100% ۱۴ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:14, غروب 20:31.ماه:   طلوع ماه 11:44, غروب ماه 00:08, فاز ماه: اپیلاسیون هلال

میدان ژئومغناطیس: آرام

شب+25...+29 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 23-25% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 903-904

دید: 100%

صبح+24...+33 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شمال, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 15-24% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 903-904

دید: 100%

ظهر+35...+38 °Cآسمان صاف
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : fa.meteocast.net

آب و هوا در معمولان

MeteoTrend: آب و هوا در معمولان برای امروز و فردا و هفته. دقیق و دقیق پیش بینی آب و هوا در معمولان. دما و رطوبت هوا, فشار, سرعت و جهت باد های آسمانی, طلوع, غروب. معمولان, لرستان, ایران

پیش بینی آب و هوا در معمولان شهر

3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایرانلرستانمعمولان

پیش بینی آب و هوا در معمولان شهر

زمان دقیق در معمولان:

جمعه, 1 جولای 2022

2 1 : 5 1 ۱۰ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:12, غروب 20:32.ماه:   طلوع ماه 07:51, غروب ماه 22:33, فاز ماه: هلال فزاینده

میدان ژئومغناطیس: آرام

عصر+31...+40 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب, سرعت 2-7

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 7-15% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 903-905

شنبه, 2 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۱۱ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:13, غروب 20:32.ماه:   طلوع ماه 08:49, غروب ماه 23:08, فاز ماه: هلال فزاینده

میدان ژئومغناطیس: آرام

شاخص ماوراء بنفش: 11,5 (شدید)

شب+25...+28 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 2

گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 16-21% ابری: 0% فشار اتمسفر: 903 دید: 100%

صبح+24...+34 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شمال, سرعت 1-3

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 12-22% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 903-904

دید: 100%

ظهر+37...+39 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب غرب, سرعت 4-6

گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 7-10% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 903-904

دید: 100%

عصر+29...+39 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب, سرعت 2-5

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 7-15% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 901-903

یکشنبه, 3 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۱۲ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:13, غروب 20:32.ماه:   طلوع ماه 09:48, غروب ماه 23:40, فاز ماه: هلال فزاینده

میدان ژئومغناطیس: آرام

شب+23...+27 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 17-25% ابری: 0% فشار اتمسفر: 901 دید: 100%

صبح+22...+34 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شمال, سرعت 1-2

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 12-25% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 900-901

دید: 100%

ظهر+35...+38 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب غرب, سرعت 3-7

گشتاور های باد: 12 رطوبت نسبی: 9-11% ابری: 0% فشار اتمسفر: 901 دید: 100%

عصر+28...+37 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب, سرعت 2-7

گشتاور های باد: 12 رطوبت نسبی: 10-20% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 900-903

دوشنبه, 4 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۱۳ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:14, غروب 20:32.ماه:   طلوع ماه 10:46, غروب ماه --:--, فاز ماه: هلال فزاینده

میدان ژئومغناطیس: آرام

شب+24...+27 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 21-23% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 900-901

دید: 100%

صبح+23...+33 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شمال, سرعت 2

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 12-23% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 901-903

دید: 100%

ظهر+35...+38 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, غرب, سرعت 2-6

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 8-11% ابری: 0% فشار اتمسفر: 903 دید: 100%

عصر+30...+38 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب, سرعت 3-6

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 10-22% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 901-904

سهشنبه, 5 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۱۴ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:14, غروب 20:31.ماه:   طلوع ماه 11:44, غروب ماه 00:08, فاز ماه: هلال فزاینده

میدان ژئومغناطیس: آرام

شب+25...+29 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 23-25% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 903-904

دید: 100%

صبح+24...+33 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شمال, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 15-24% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 903-904

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : fa.meteotrend.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب