فال روزانه شخصی 7 مهرماه برای یک آخر هفته پر از آرامشمَثَلی هست با این مضمون که به فال اعتقاد نداشته باش ولی نیم نگاهی بهش داشته باش! برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود فال روزانه را بخوان...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب