یکی از عوامل اصلی اغتشاشات در زنجان که روسری خود را آتش زده بود، بازداشت شدیکی از عوامل اصلی اغتشاشات در زنجان که روسری خود را آتش زده بود، بازداشت شدیکی از عوامل اصلی اغتشاشات در زنجان که روسری خود را آتش زده بود، بازداشت شد

در پی اغتشاشات چند روز اخیر در زنجان، با اقدامات انجام شده توسط سازمان اطلاعات سپاه استان زنجان، یکی از عوامل اصلی اغتشاشات در زنجان که روسری خود را آتش زده بود، بازداشت شد او همچنین موجب تهییج مخاطبان برای اقدامات ساختارشکن شده بود.

یکی از عوامل اصلی اغتشاشات در زنجان که روسری خود را آتش زده بود، بازداشت شد

در پی اغتشاشات چند روز گذشته در زنجان، طی اقدامات صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه استان زنجان، یکی از عوامل اصلی اغتشاشات که اقدام به کشف حجاب و آتش زدن روسری خود و نیز تهییج مخاطبان برای اقدامات ساختارشکن شده بود، دستگیر شد.» ایسنا نوشته است که «نامبرده ضمن ارتباط با شبکه‌ها و افراد معاند خارج از کشور مانند شبکه سعودی ایران اینترنشنال، علی جوانمردی و مصی علی‌نژاد، گزارش ناآرامی‌ها را لحظه به لحظه به این شبکه و افراد ارسال کرده است.»

در برسی‌های اولیه مشخص شد که خانم (م – ش) غیربومی و از اهالی یکی از استان‌های جنوب‌شرقی کشور بوده که در روزهای اولیه اغتشاشات به زنجان آمده است.او همچنین ضمن ارتباط با شبکه‌ها و افراد معاند خارج از کشور مانند شبکه سعودی ایران اینترنشنال، علی جوانمردی و مصی علی‌نژاد، گزارش ناآرامی‌ها را لحظه به لحظه به این شبکه و افراد ارسال کرده است.

برگرفته از ایسنا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب