7 ترفند ساده اما حرفه‌ای برای زاویه‌دار کردن صورت با آرایش!همه با صورت صورت زاویه دار دخترانه و چهره ای بی عیب و نقص و گونه های برجسته متولد نمی شوند. همه ما نمی ‌توانیم مدل‌ هایی باشیم که چهره ای انگار از سنگ تراشیده شده دارند. اما آیا زاویه سازی صورت با آرایش ممکن است؟ یا ناچارا مجبوریم برای داشتن چنین استانداردهای زیبایی (که لزومی هم ندارد همه از آن پیروی کنند) به جراحی های هزینه بر و دردناک روی آوریم؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب