معنی درس یک فارسی دهم تجربی

معنی درس یک فارسی دهم تجربیمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

معنی درس یک فارسی دهم تجربی را از این سایت دریافت کنید.

درس اول فارسی دهم

*چشمه و سنگ* از سه دیدگاه زبانی و ادبی و فکری سروده:نیما یوشیج درمورد چشمه ای است که بسیار مغرور و خودبین است.خود را برتر از همه پدیده های هستی میداند اما

درس اول فارسی دهم

*چشمه و سنگ*

از سه دیدگاه زبانی و ادبی و فکری

سروده:نیما یوشیج

درمورد چشمه ای است که بسیار مغرور و خودبین است.خود را برتر از همه پدیده های هستی میداند اما وقتی به دریا می رسد و بزرگی دریا را میبیند خاموش می شود و دست از غرورش میکشد.

معنی شعر:

1_چشمه ای شور و غوغا کنان زلال و شتابندهاز سنگی جدا و جاری شد.(چابکی و جلوه گری)

2_گاه کفی چون صدف بر رویش قرار می گرفت و گاه مانند تیری که به سوی هدف میرود به سرعت حرکت میکرد.(سرعت حرکت)

3_گفت: در بین همه ی موجودات من یگانه هستم و سرور گل و صحرا هستم.(غرور و تکبر)

4-وقتی جاری میشوم سبزه و گیاه در کنارم سر و دوشم را بوسه می زنند.(یعنی سبزه در کنار من می روید)(خودستایی)

5_آنقدر زلالم که وقتی سبزه های پرپیچ و تاب مقابل چهره کنار بزنم و ماه روی خود را در من میبیند.(خودستایی)

6و7(موقوف المعانی)_قطره ی باران که وقتی روی خاک می افتد گیاهانی همچون گور درخشان از آن می روید زمانی که در انتهای راهش به من برسد از شرمندگی سر را به پایین می اندازد.(غرور و خودبینی)

8_ابر سرمایه ی خود را از من میگیرد و باغ از من صاحب زیبایی می شود.(کبر و خودستایی)

9_گل که آن همه زیبایی و شایستگی دارد از روشنایی وجود من زندگی خود را گرفته است.(فخرفروشی)

10_در نهاد این اسمان آبی رنگ و در روی زمین چه کسی میتواند با من برابری کند؟(خود بزرگ بینی)

11_آن مست شده از غرور به همین شیوه حرکت کردو زمانی که کمی از آغاز مسیر دور شد

12_دریای خروشانی را دید که ترس آور و بی نظیر و خروشان بود(ابهت و شکوه/هولناکی)

13_فریادش آنقدر بلند بود که گوش آسمان را کر کرده بود.چشمانش را سیاه کرده بود و بسیار ترسناک شده بود.(ابهت و شکوه/هولناکی)

14_درست مانند زمین لرزه بدنش را بر تن ساحل تکیه داده بود.(شکوه)

15_وقتی چشمه ی کوچک به آنجا رسید و آن همه آشوب وغوغای دریا را دید.

16_خواست خود را از آن گرداب نجات دهد و خود را از آن حادثه برهاند.(هراسیدن و عقب نشستن)

17_اما چنان مات و مبهوت و ساکت ماند که با آن همه خوش زبانی دیگر حرفی برای گفتن نداشت.(سکوت از سر حیرت)

+ نوشته شده در دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت 19:23 توسط zeinab mazloumi  |

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : farsi10nazari.blogfa.com

معنی شعر چشمه فارسی پایه دهم

در این بخش معنی شعر چشمه فارسی پایه دهم را به تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد. در : سرزمین تیزهوش ها عنوان : معنی شعر چشمه فارسی پایه دهم کد مطلب : 8823

کد مطلب : 8823 | چاپ | لینک‌کوتاه | نظرات

معنی شعر چشمه فارسی پایه دهم

اینجا هستید: سرزمین تیزهوش ها :: کتاب های درسی

در این بخش معنی شعر چشمه فارسی پایه دهم را به تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد.

. . . . . . . . . . . . .

 چشمهگشت یکی چشمه ز سنگی جدا                  غلغله زن ، چهره نما ، تیز پا

چشمه ای پرخروش و مغرور و شتابان از زیر سنگ به جریان افتاد.

آرایه: تشخیص (در مصراع دوم: چهره نما و تیزیا)

گه به دهان بر زده کف چون صدف             گاه چو تیری که رود بر هدف

گاهی کفی چون صدف سفید بر دهن گرفته و گاهی چون تیر بسوی هدف سریع می‌رفت.

آرایه: تشبیه (در هر دو مصراع) - تشخیص (دهان چشمه) کنایه (تیر بر هدف رفتن کنایه از مستقیم و با سرعت)- جناس ناهمسان صدف و هدف) - تناسب (تبر و هدف)

گفت : درین معرکه یکتا منم                      تاج سر گلبن و صحرا منم

چشمه گفت: من در این معرکه یکتا و یگانه هستم و مایه‌ی افتخار گلبن و صحرا می‌باشم.

آرایه: تشخیص (در مصراع اول)

چون بدوم ، سبزه در آغوش من                بوسه زند بر سر و بر دوش من وقتی تند و تیز حرکت می‌کنم (جاری می‌شوم)، سبزه در آغوش من (سبزۀ قرارگرفته برکناره‌های جوی آب) سر و تنم را غرق بوسه می‌کند.

آرایه ها: چشمه: تشخیص و استعاره / سبزه : تشخیص و استعاره / مراعات نظیر: آغوش ، سر، دوش / سر و دوش : مجاز از تمام وجود چشمه / بوسه زدن : کنایه از سپاسگزاری کردن

چون بگشایم ز سر مو ، شکن                   ماه ببیند رخ خود را به من

اگر موج نداشته باشم و آرام باشم ماه رخ خود را در من می‌بیند.

آرایه: تشخیص (ماه بیند - مراعات نظیر (مو، رخ، سر) تناسب مو و شکن)

قطره ی باران ، که در افتد به خاک             زو بدمد بس کوهر تابناکدر بر من ره چو به پایان برد                     از خجلی سر به گریبان برد

وقتی قطره‌ی باران روی زمین می‌افتد گل‌ها و گیاهان زیادی را می رویاند اما وقتی در دامن من (چشمه) می‌افتد خجالت زده و محو می‌شود.

آرایه‎: استعاره (گهر استعاره از گل ها)-

آرایه‎:کنایه سر به گریبان بردن کنایه از شرمنده شدن)

ابر ، زمن حامل سرمایه شد                      باغ ،‌ز من صاحب پیرایه شد

وقتی قطره‌ی باران روی زمین می‌افتد گل‌ها و گیاهان زیادی را می‌رویاند اما وقتی در دامن من (چشمه) می‌افتد خجالت زده و محو می‌شود.

آرایه: موازنه استعاره (سرمایه استعاره از یاران)

گل ، به همه رنگ و برازندگی                     می کند از پرتو من زندگی

زندگی گل با همه‌ی رنگارنگی و زیبایی از وجود منست.

آرایه: واج آرایی (در صامت «گه)

در بن این پرده ی نیلوفری                        کیست کند با چو منی همسری ؟

در زیر این آسمان آبی چه کسی می‌تواند با من برابری کند.

آرایه: تشخیص

زین نمط آن مست شده از غرور                رفت و ز مبدا چو کمی گشت دوردید یکی بحر خروشنده ای                           سهمگنی ، نادره جوشنده ای بدین‌گونه آن مست شده از غرور (چشمه) رفت و وقتی کمی از سرچشمه خود دور شد، دریای خروشنده ،ترسناک و جوشنده‌ای دید.

آرایه: تشخیص (در مصراع اول و دوم)

آرایه: تشخیص (در مصراع اول)

راست به مانند یکی زلزله                          داده تنش بر تن ساحل یله

دریای هولناک درست مانند زلزله‌ای بود که خود را در آغوش ساحل رها می‌کرد.

آرایه: تشخیص

چشمه ی کوچک چو به آنجا رسید               وان همه هنگامه ی دریا بدیدخواست کزان ورطه قدم درکشد                     خویشتن از حادثه برتر کشد

چشمۀ کوچک هنگامی که به آنجا رسید و آن غوغا و فریاد دریا را دید. خواست تا خود را از آن مهلکه و حادثه نجات دهد.

آرایه: تشخیص (در مصراع اول و دوم)

لیک چنان خیره و خاموش ماند                    کز همه شیرین سخنی گوش ماند

اما آنچنان ساکت و متعجب شد که با وجود همۀ شیرین سخنی‌ها فقط گوش کرد و چیزی نگفت.

آرایه: تشخیص - کنایه (گوش ماندن کنایه از خاموش شدن) - حس‌آمیزی (شیرین سخنی)

کلمات کلیدی: معنی درس اول فارسی دهم | گام به گام فارسی پایه دهم | آرایه های ادبی فارسی دهم درس اول | گام به گام درس 1 فارسی دهم | معنی شعر درس اول فارسی دهم | معنی شعر چشمه فارسی دهم

مطالب مشابه ومورد توجه بازدیدکنندگان

» معنی شعر ستایش(به نام کردگار) فارسی پایه دهم

» مزایای معرفی مدارس در سایت سرزمین تیزهوش ها چیست؟

» معنی درس اول فارسی کلاس هفتم (زنگ آفرینش)

» کتاب های درسی دهم رشته انسانی

» جواب فعالیت های درس 1 آمادگی دفاعی پایه دهم

» کتاب های درسی دهم رشته ریاضی فیزیک

» کتاب های درسی دهم رشته علوم تجربی

» برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(24 الی 28 اسفند)

» معرفی بسته های تبلیغاتی در سرزمین تیزهوش ها

» معنی درس اول فارسی ششم ابتدایی (معرفت آفریدگار )

» کتاب نگارش پایه دهم

» معنی شعر ای وطن فارسی ششم

نظرات شما

نظرات شما بسیار ارزشمند هستند. به دیگران کمک کنید تا بیشتر بدانند. نظرات شما توسط کارشناسان بررسی، تایید و پاسخ داده می شوند. اگر ایمیلتان را وارد کنید، پاسخ کارشناسان برای شما ایمیل می شود.

آقای امیر علی

عالی فقط اخرش اگه شاعر ها را هم بنویسید عالی میشه ????

آقای رضا

خوب بود اما بیت (ابر ز من حامل سرمایه شد ...) معنی خودش رو نداشت و بیت( نعره برآورده فلک کرده کر ...) هم از قلم افتاد اما بازم میگم در کل خوب بود ممنون

خانم یکتا

چند بیت تکرار کرده بودین و بعضی هم فراموش بازم ممنون

خانم نازنین امیری

خوب بود ممنون ولی بیت ها به ترتیب نبود و اینکه یکی دو بیت جا افتاده بود

آقای عرشیا ???????????????????? آقای ابوالفضل شفیعی خوب بود

ولی بهتر بود آرایه ها رو در متن نشون میدادید

خانم زهرا عبدالله

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : tizland.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب