ضرایب دروس کنکور هنر 1402ضرایب دروس گروه آزمایشی هنر 1402ضرایب دروس گروه آزمایشی هنر 1402ضرایب دروس کنکور هنر 1402

تغییرات کنکور سراسری که در سال 1402 اعمال خواهد شد، محل بحث بسیاری از داوطلبانی است که قصد دارند در این آزمون بزرگ علمی شرکت نمایند. قطع به یقین این تغییرات بر گروه های مختلف آزمایشی من جمله  گروه هنر تاثیرات مهمی را برجای می گذارد که امروز به ضرایب دروس آن خواهیم پرداخت. دفترچه کنکور هنر از دروس گوناگونی تشکیل شده است که هر یک دارای ضرایب و اهمیت متفاوتی می باشند. داوطلبان کنکور سراسری با اطلاع از اهمیت این ضرایب می توانند برنامه ریزی صحیح تر و مطالعه ای هدفمند برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود داشته باشند.

نمره کل هر داوطلب در واقع میانگین نمرات تراز دروس عمومی و تخصصی او با توجه به ضریب هر درس است.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب