دیدن پسته در خواب

دیدن پسته در خوابمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

دیدن پسته در خواب را از این سایت دریافت کنید.

تعبیر خواب پسته, دیدن پسته در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب پسته و تعبیر خوردن پسته در عالم رویا و تعبیر دیدن ظرفی پر از پسته در عالم رویا و ... را در این مطلب مشاهده خواهید کرد.

تعبیر خواب پسته, دیدن پسته در خواب چه مفهومی دارد؟

ندا خوشرو ۹ مهر ۱۴۰۱ ۰

در این مطلب تعبیر خواب پسته را پیش رو داشتید که امیدواریم این مطلب مورد توجه شما همراهان عزیز و گرامی قرار بگیرد و از مطالعه آن نهایت بهره را ببرید.

با توجه به اینکه خوردن پسته در بیداری انسان را مشغول می کند و او را از تمرکز در امور مهم دور می کند از این رو تعبیر خواب پسته نیز از دیدگاه برخی از تعبیرگران بیانگر درگیری های ذهنی و فکری برای خواب بیننده است.

تعبیر خواب پسته از دیدگاه چند تعبیرگر مشهور سنتی

دیدن خواب تنقلات و خوراکی های مختلف از دیدگاه معبران دارای تعابیری متفاوت است که این تعابیر می توانند روی زندگی بیداری بیننده خواب تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب گردو و تعبیر خواب سنجد و تعبیر خواب عسل را مطالعه کردید در ادامه این مطلب با تعبیر دیدن پسته در خواب در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود.

دیدن پسته در عالم رویا دارای چه تعابیری می باشد ؟

منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن پسته در عالم رویا بیانگر این است که خواب بیننده درباره مسائلی فکر می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که ظرفی پر از پسته در مقابلش دارد بیانگر این است که در روزهای آینده فکر و ذهنی مشغول خواهد داشت یا بیننده خواب به چیزهایی که برایش پیش می آیند فکر می کند.

اگر زنی در خواب پسته ببیند بیانگر این است که درباره دیگران غیبت می کند و پشت سر این و آن حرف می زند.

اگر فردی در خواب ببیند که کسی به او پسته می دهد بیانگر این است آن فرد باعث آشفتگی خاطر خواب بیننده خواهد شد و اگر دهنده پسته برای بیننده خواب آشنا باشد نماد بوجود آمدن موضوع خانوادگی است.

اگر مردی متاهل در خواب ببیند که همسرش به وی پسته تعارف می کند بیانگر این است که صاحب فرزندی باهوش و خوب رو می شود.

دیدن پوسته پسته بدون مغز در عالم رویا بیانگر غم برای خواب بیننده است و علاوه بر این نتیجه مایوس کننده کاری به خصوص است که خواب بیننده در حال انجام دادن آن کار می باشد.

اگر فردی ظرفی پر از پسته در عالم رویا ببیند بیانگر این است که در کاری شکست خواهد خورد.

اگر فردی در خواب مغز پسته ببیند در کارش توفیق پیدا می کند و بدون کشیدن زحمت زیاد سودی قابل توجه عاید وی خواهد شد.

اگر دختر جوانی در خواب ببیند که مغز پسته می خورد بیانگر این است که عاشق می شود و بعد از حرف و گفتگوهای زیاد و طولانی ازدواج می کند.

اگر زنی در خواب ببیند که از زن های دیگر پسته می گیرد بیانگر حرف هایی که زن ها درباره یکدیگر می گویند.

دیدن خواب درخت پسته بیانگر خانواده شلوغ و پرهیاهو می باشد.

اگر مرد سالمندی در خواب ببیند که در خانه اش درخت پسته روییده است و درخت بار پسته تازه دارد بیانگر این است که موردی پیش می آید که همه افراد خانواده اش در یک جا جمع خواهند شد و با یکدیگر جر و بحث زیادی می کنند.

ابن سیرین 

تاویل خواب پسته بیانگر بدست آوردن مال و اموال برای بیننده خواب است.

اگر فردی در خواب ببیند که مغز پسته دارد بیانگر این می باشد که به اندازه مقدار مغز پسته هایی که دارد از انسان خسیسی مال و اموالی را بدست خواهد آورد.

حضرت دانیال 

دیدن درخت پسته در خواب بیانگر مردی خسیس و ثروتمند می باشد.

تعبیر رویای استاد مدنی

اگر کسی در خواب ببیند که پسته ای با پوست در دست دارد، نشان دهنده سرو کار داشتن با افراد صدیق و بی ریا می باشد.

اگر در خواب ببیند که پسته را از کسی یا جایی می خرد به نشانه تنوع و سرگرمی های زیاد و جدید برای وی می باشد.

در صورتی که پسته ها را دور ریخته و یا به هر طریقی از برداشتن آنها منصرف شود به نشانه آن است که کار و تلاش های وی بیهوده و بدون برنامه و هدف است.

در صورتی که آن را بخورد، اما طعم تلخ و بدی داشته باشد، یعنی غصه ها و نگرانی های وی نسبتا طولانی است.

در صورتی که پسته ها کرم خورده و خراب باشند به نشانه جدا شدن از یک عزیز و فرد دوست داشتنی زندگی تان است.

تعبیر خواب شیخ طوسی

دیدن پسته چه با پوست یا بدون پوست در صورتی که از دست معشوق خود بگیرید، بسیار نیکو می باشد و نشان دهنده آن است که شادی های زیادی در رابطه شما به چشم می خورد و به هر آنچه می خواهید، می رسید.

تعبیر خواب استاد طباطبایی

بسیاری از افراد تصور می کنند اگر در خواب ببینند که به مرده ای پسته می دهند، دارای معنی بد و نحس است، اما چنی ادعایی درست نیست و می تواند تنها در برخی موارد ناخوشایند باشد.

در صورتی که پدر و مادر مرده, پسته ای به شما تعارف کنند، یعنی که اوضاع مالی شما در آینده رو به بهبودی می رود و پیشرفت های زیادی در زندگی تان خواهید داشت.

در صورتی که پسته را از مادربزرگ یا پدربزرگ مرده بگیرید به نشانه پیامد های غیر منتظره و هیجان انگیز است.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : arga-mag.com

تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پسته و انواع تعبیر خواب پسته و دیدن پسته در خواب از نظر منوچهرمطیعی تهرانی و دیدن پسته در خواب ازنظر معبران مختلف را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟

با تعبیر خواب پسته ،تعبیر خواب دیدن مغز پسته ،تعبیر خواب دیدن درخت پسته ،تعبیر خواب دیدن پوست پسته و تعبیر خواب اگر زنی در خواب پسته ببیند همراه ما باشید.

بیشتر افراد اینطور می‌گویند که خواب‌های‌شان رنگی است اما درصد کمی هم هستند که ادعا می‌کنند خواب‌‌های‌شان را سیاه و سفید می‌بینند. در مطالعاتی که افراد را از خواب بیدار کردند و از آنها خواستند از روی چارت رنگ‌ها، آنهایی را که به آنچه در خواب دیده‌اند نزدیک‌ترند انتخاب کنند بیشتر این افراد رنگ‌های پاستلیملایم را انتخاب کرده بودند.در متن زیر تعبیر خواب پسته را قرار داده ایم .می توانید تعبیر خواب پسته ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پسته به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید.

تعبیر خواب اگر زنی در خواب پسته ببیند

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زن ها در خواب پسته ببینند غیبت می کنند و پشت سر این و آن حرف می زنند. چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است.

تعبیر خواب دیدن پوست پسته

دیدن پوست پسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پوست پسته بدون مغز در خواب غم است و نتیجه مایوس کننده یک کار به خصوص که انجام می دهید. اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست می خورید ولی اگر مغز پسته دیدید توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایدتان می شود.

تعبیر خواب گرفتن پسته از دیگری

گرفتن پسته از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مردی زن دار و متاهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می شود.

تعبیر خواب دیدن درخت پسته

دیدن درخت پسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است. چنانچه مردی سالمند ببیند که در خانه اش درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت یک جا جمع می شوند و موردی پیش می آید که گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کنند.

تعبیر خواب دیدن مغز پسته

دیدن مغز پسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دختر جوانی ببیند که مغز پسته می خورد عاشق می شود و ازدواج می کند اما ازدواج او بعد از حرف های زیاد و گفتگوی طولانی انجام می پذیرد. زنها اگر از یکدیگر مغز پسته بگیرند حرف است و چیزهایی است که درباره هم می گویند. به هر حال دیدن پسته در خواب فکر است و اشتغال ذهنی و اگر در جائی دیدید که پسته را غم و غصه نوشته اند درست نیست و ثابت نشده است.

بانک جامع تعبیر خواب

تست شخصیت شناسی جالب با عکس در مورد سبک عاشقی

تابلو نقاشی خاص رز رضوی که بر دیوار خانه اش نصب کرد

برچسب ها: تعبیر خواب پ

اخبار مرتبط:

تعبیر خواب پوستین ، دیدن پوستین در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پیمانه ، دیدن پیمانه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پیت ، دیدن پیت در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پسر در حالت ها و موقعیت های مختلف

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : persianv.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب