معنی درس معرفت افریدگار پایه ی ششممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

معنی درس معرفت افریدگار پایه ی ششم را از این سایت دریافت کنید.

معنی درس معرفت آفریدگار فارسی ششم ابتدایی

معنی شعر و کلمات درس معرفت آفریدگار فارسی ششم ابتدایی را در انتشارات پدربزرگ دانا بخوانید.

معنی درس معرفت آفریدگار فارسی ششم ابتدایی

معنی درس معرفت آفریدگار فارسی ششم ابتدایی

برای دیدن نمونه سوال فارسی ششم ابتدایی اینجا کلیک کنید.این همه خلق را که شما ببینید، بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است. آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس‌داری باید کردن.

این همه آدم‌هایی که می‌بینید، همه این‌ها آفریننده‌ای دارند که آن‌ها را آفریده است و به همه آن‌ها نعمت‌های زیادی بخشیده است. شایسته است که خداوند را ستایش کنیم و نسبت به نعمت‌های او شکرگزار باشیم.

اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نااندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی، گمراهی است.

اندیشیدن و فکر کردن در کار خدا و آفریده‌هایش، به دل روشنی می‌دهد و بی‌توجهی به آن و فکرنکردن به آن باعث گمراهی و نادانی انسان می‌شود.

باد بهاری وزید از طرف مرغزار *** باز به گردون رسید، ناله هر مرغ زار

باد بهاری از سمت چمنزار وزید و دوباره آواز سوزناک پرندگان به آسمان بلند شد.

خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع *** ناله موزون مرغ، بوی خوش لاله زار

بلند شو و قدردان فصل بهار و آواز پرندگان و بوی خوش گل‌ها در دشت لاله باش.

هر گل و برگی که هست، یاد خدا می‌کند *** بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار

گل‌ها و برگ‌ها در حال ستایش خداوند هستند. بلبل و قمری در آواز خود چه می‌خوانند؟ یاد و ستایش خداوند.

برگ درختان سبز در نظر هوشیار *** هر ورقش دفتری‌ست، معرفت کردگار

از نظر انسان خردمند و دانا هر برگ درخت مانند دفتری است که بزرگی خداوند را به ما میشناساند.

معنی لغات درس معرفت کردگار:

غفلت: فراموشی و کوتاهی کردنمرغزار: چمنزارربیع: بهار

در نثر و شعری که خواندیم، ابوعلی بلعمی و سعدی به زیبایی نعمت‌های بسیار خداوند را یادآور شدند. ما باید شکرگزار نعمت‌های بیکران خداوند باشیم، همانطور که درختان و پرندگان و دیگر مخلوقات خدا را ستایش می‌کنند.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : virgool.io

معنی درس اول فارسی ششم ابتدایی (معرفت آفریدگار )

جهت دریافت معنی درس یکم فارسی ششم درس معرفت آفریدگار صفحه 11 کتاب فارسی کلیک کنید. در : سرزمین تیزهوش ها عنوان : معنی درس اول فارسی ششم ابتدایی (معرفت آفریدگار ) کد مطلب : 8583

کد مطلب : 8583 | چاپ | لینک‌کوتاه | نظرات

معنی درس اول فارسی ششم ابتدایی (معرفت آفریدگار )

اینجا هستید: سرزمین تیزهوش ها :: پایه ششم

جهت دریافت معنی درس یکم فارسی ششم درس معرفت آفریدگار صفحه 11 کتاب فارسی کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . .

معرفت آفریدگار

این همه آفریده که می بینید که این قدر زیاد است،این همه را آفریننده ای آفرید که خداوند گار است و نعمت های ما از ایشان است.آفریدگار را باید بپرستیم و از نعمت او شکر گذاری و تشکر باید بکنیم.

فکر کردن درباره ی کار آفریننده و آفریده شده،روشنایی و نور یه دل ها می بخشد

و فکر نکردن و نادانی کردن تاریکی به دل ها می دهد و نتیجه نادانی گمراهی است.

( ابوعلی بلعمی ـ از کتاب تاریخ بلعمی) باد بهاری وزید از طرف مرغزار                    باز به گردون رسید،ناله ی هر مرغ زار   خیزوغنیمت شمار،جنبش بادربیع                  ناله ی موزون مرغ،بوی خوش لاله زار  هرگل وبرگی که هست،یادخدامی‌کند            بلبل و قمری چه خواند؟یاد خداوندگار  برگ درختان سبزدر نظر هوشیار                   هر ورقش دفتری ست،معرفت کردگار "سعدی"معنی شعر : سعدی

1 ـ باد بهاری از طرف سبزه زار وزید (معنی مصراع اول )

باز صدای پرندگان به گوش گردش روزگار رسید. (معنی مصراع دوم )

2 ـ بلند شو و از فرصت استفاده کن.وزیدن باد بهاری، (معنی مصراع اول )

صدای آهنگین پرندگان و بوی خوب گلها. (معنی مصراع دوم )

3 ـ هر چیزی که در دنیا هست،از خداوند یاد می کند. (معنی مصراع اول )

بلبل و قمری و پرندگان با صدای زیبای خود چه چیزی را یاد آوری کردند؟ یاد خداوند و آفریدگار. (معنی مصراع دوم )

4 ـ برگ درختان سبز،در نظر انسان عاقل (معنی مصراع اول )

مانند دفتری است که به آن نگاه می کند و به شناخت خداوند می رسد. (معنی مصراع دوم )

یادآوری :

الف ) جمله: جمله به مجموع چند کلمه می‌گویند که مفهومی داشته باشد و پیامی را از گوینده به شنونده منتقل کند.

انواع جمله:

جمله خبری: به جمله‌ای می گویند که خبری را بیان می‌کند. مانند: دوستم امروز به مدرسه نیامد.

جمله امری: به جمله‌ای می گویند که در آن دستوری یا خواهشی وجود داشته یاشد مانند: در را ببند.

جمله پرسشی: جمله‌ای است که پرسشی را بیان می کند و در پایان جمله‌ی پرسشی علامت ؟ می‌آید. مانند:ساعت چند است؟

جمله عاطفی: جمله‌ای است که در آن احساس شگفتی و عاطفی وجود داشته باشد و علامت جمله‌ی عاطفی ! می باشد.مانند:چه گل زیبایی!

ب ) برای موزون‌تر شدن و زیبا و آهنگین‌تر شدن شعر گاهی جای اجزای آن تغییر می‌کنند مثلا گاهی اوقات فعل به جای آخر جمله در اول جمله وجود دارد مانند:باز به گردون «رسید»ناله ی هر مرغ زار.

معنی واژگان

خلق : مردم – انسان – آفریده

پرستیدن : عبادت کردن- ستایش کردن

سپاس داری : سپاس گزاری – شکرگزاری

مخلوق : خلق شده – آفریده شده

غفلت : بی خبری – فراموشی کردن

مرغزار : چمنزار – سبزه زار

گردون : آسمان زار : ناتوان- نالان

خیز : برخیز – بلند شو

غنیمت شمردن : قدر فرصت را دانستن

جنبش : حرکت و تکان ربیع : بهار

موزون : آهنگین – دارای وزن

لاله زار : جایی که لاله فراوان می روید

قمری : نوعی پرنده کوچکتر از کبوتر

هوشیار : باهوش – عاقل

دفتر : دراینجا منظور کتاب است

معرفت : شناخت – دانش

کردگار : آفریینده – خالق

هم خانواده های درس اول

خلق=خالق مخلوق

آفریدگار=آفرید آفریننده

روشنایی=روشن روشنی

اندیشیدن= اندیشید اندیشه

گمراهی=گمراه گمراهان

وزید=وزیدن وزش

گردون= گرداننده گرد گردان

ورقش=ورقه ورق هوشیار=هوشمند باهوش معرفت= معارف عرف

متضاد های درس اول

هوشیار=بی هوش پرسیدن=نپرسیدن سپاس داری=ناشکری باد ربیع=بادپاییزی باید=نباید

اندیشه کردن=فکرنکردن

روشنایی=تاریکی غفلت=باخبری افزاید=کم کردن نادانی=دانایی گمراهی=هدایت شده ناله=آواز شادی

کلمات کلیدی: معنی درس اول فارسی ششم | معنی شعر درس فارسی ششم | معنی شعر های درس ششم فارسی ششم | معنی درس اول فارسی ششم | معنی درس معرفت آفریدگار | معنی درس به درس فارسی ششم | هم خانواده درس اول فارسی ششم | هم خانواده فارسی کلاس ششم درس اول | هم خانواده کلمات فارسی ششم

مطالب مرتبط::

» پاسخ سوالات درس هفدهم فارسی ششم ابتدایی(ستاره روشن)

» معنی متن درس ستاره ی روشن فارسی ششم ابتدایی

» پاسخ سوالات درس پانزدهم فارسی ششم ابتدایی(میوه ی هنر)

» پاسخ سوالات درس یازدهم فارسی ششم ابتدایی (شهدا خورشیدند)

» پاسخ سوالات درس دهم فارسی ششم ابتدایی (عطار و جلال الدین محمد)

» پاسخ سوالات درس نهم فارسی ششم ابتدایی (رنج هایی کشیده ام که مپرس)

» پاسخ سوالات درس هشتم فارسی پایه ششم ابتدایی (دریا قلی)

» پاسخ سوالات درس پنجم فارسی ششم ابتدایی (هفت خان رستم)

» پاسخ سوالات درس چهارم فارسی ششم ابتدایی (داستان من و شما)

» پاسخ سوالات درس سوم فارسی ششم ابتدایی (هوشیاری)

» پاسخ سوالات درس دوم فارسی ششم ابتدایی ( پنجره های شناخت)

» پاسخ سوالات درس ششم فارسی پایه ششم ابتدایی (ای وطن)

» پاسخ سوالات درس دوازدهم فارسی ششم ابتدایی (دوستی و مشاوره)

مطالب مشابه ومورد توجه بازدیدکنندگان

» پاسخ سوالات درس دوم فارسی ششم ابتدایی ( پنجره های شناخت)

» معنی شعر ای وطن فارسی ششم

» پاسخ سوالات درس سوم فارسی ششم ابتدایی (هوشیاری)

» معنی متن درس ستاره ی روشن فارسی ششم ابتدایی

» معنی متن درس آداب مطالعه فارسی ششم ابتدایی

» پاسخ سوالات درس پنجم فارسی ششم ابتدایی (هفت خان رستم)

» معنی درس اول فارسی کلاس هفتم (زنگ آفرینش)

» پاسخ سوالات درس چهارم فارسی ششم ابتدایی (داستان من و شما)

» معنی شعر نیایش فارسی ششم ابتدایی

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : tizland.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب