یارانه نقدی 600 هزارتومانی واریز شد ؟ | یارانه نقدی این خانوارها 3 برابر شداز گوشه و کنار اخباری مبنی بر افزایش رقم یارانه نقدی آبان ماه به گوش می رسد. سایت فردا این خبر را بررسی کرده است. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب