۹ ماده غذایی که باعث افزایش هورمون شادی می‌شوند



سروتونین یک انتقال دهنده عصبی است که کاهش آن اغلب با افسردگی و حس غم زیاد همراه است. همچنین این ماده شیمیایی می‌تواند باعث اختلال در عملکرد برخی از اعضای بدن شود....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب