ص15 ریاضی هشتم

ص15 ریاضی هشتممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

ص15 ریاضی هشتم را از این سایت دریافت کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم – دانشکده ها

جواب سوالات کتاب ریاضی پایه هفتم دبیرستان

جواب کاردرکلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

جواب کاردرکلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

با سلام خدمت کاربران محترم دانشکده ها . و اما ما و شما و یک فصل دیگری از کتاب ریاضی هفتم با جواب ! این بار هم صفحه ۱۵ ریاضی هفتم فصل دوم عدد های صحیح با جواب را برای کاربران عزیز و محترم تهیه کرده ایم.

که بیشتر افراد بخاطر برخی مشکلات که در پاسخ به سوالات کاردرکلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم داشته اند امروز تیم دانشکده ها به تمام کمال با کاربرانش همراه هست.

بخاطر مشکلات کلاس هفت دبستان با کاردرکلاس ریاضی هفتم فصل دوم را که برخی از دانش آموزان که مشکل دارند.

مجبور هستند پاسخ به حل تمرین ریاضی هفتم را با جستجو کردن در اینترنت  راهی برای این مشکلات که پیش رو دارند در کتاب درسی جواب صفحه ۱۵ ریاضی هفتم ابتدایی رفع کنند.

خب برای رفع مشکلات جواب ریاضی هفتم دبستان  ما با شما در سایت دانشکده ها همراه هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

1- مانند نمونه‌ها برای هر حرکت روی محور یک عدد صحیح (مثبت، منفی یا صفر) بنویسید.

2- وقتی دو حرکت پشت سرهم انجام می‌شود، می‌توانیم یک جمع بنویسیم. مانند نمونه برای هر حرکت یک جمع بنویسید.

( − ۴ ) + ( + ۲ ) = ( + ۲ ) (−۴)+(+۲)=(+۲) ( + ۳ ) + ( + ۲ ) = ( + ۵ ) (+۳)+(+۲)=(+۵) ( − ۲ ) + ( − ۲ ) = ( − ۴ ) (−۲)+(−۲)=(−۴) ( + ۳ ) + ( − ۶ ) = ( + ۳ ) (+۳)+(−۶)=(+۳) ( − ۳ ) + ( + ۷ ) = ( − ۴ ) (−۳)+(+۷)=(−۴) 3- عبارت ( + ۴ ) − ( + ۲ ) (+۴)−(+۲)

را می‌توانید به صورت تفریقی که در دورهٔ ابتدایی می‌نوشتید، تبدیل کنید؛ یعنی:

( + ۴ ) − ( + ۲ ) = ۴ − ۲ (+۴)−(+۲)=۴−۲

تفریق را هم می‌توانیم به صورت جمع بنویسیم؛ مانند:

۴ − ۲ = ۴ + ( − ۲ ) ۴−۲=۴+(−۲)

مانند نمونه‌ها تساوی‌ها را کامل کنید.

− ۷ − ۴ = − ۷ + ( − ۴ ) −۷−۴=−۷+(−۴) ۸ + ( − ۵ ) ۸+(−۵) ۸ − ۵ = ۸−۵= − ۵ − ( − ۳ ) = − ۵ + ( − ( − ۳ ) = −۵−(−۳)=−۵+(−(−۳)= ۷ + ( − ۱ ۱ ) ۷+(−۱۱) ۷ − ۱ ۱ = ۷−۱۱= − ۴ + ۵ −۴+۵ − ۴ − ( − ۵ ) = −۴−(−۵)= − ۵ + ( − ۶ ) −۵+(−۶) − ۵ − ۶ =

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

در این قسمت سوالات درس اول ریاضی هفتم جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ را در قسمت زیر برای شما بیان کرده است.

ابتدا تفریق‌ها را به جمع تبدیل کنید سپس در دفتر خود برای هر جمع یک محور رسم کنید و به کمک آن حاصل را به دست آورید.

+ ۳ +۳ ۸ + ( − ۵ ) = ۸+(−۵)= + ۳ +۳ − ۴ + ( + ۷ ) = −۴+(+۷)= − ۱ ۳ −۱۳ − ۸ − ( + ۵ ) = −۸−(+۵)= − ۴ −۴ − ۳ − ۱ =

دانلود جواب کاردرکلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

لینک کوتاه

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.daneshkadeha.com

گام به گام فصل1 ریاضی هشتم

گام به گام فصل1 ریاضی هشتم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل1 ریاضی هشتم

گام به گام فصل1 ریاضی هشتم

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

حل فعالیت صفحه2 ریاضی هشتم

گام به گام ریاضی هشتم- حل المسائل ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها

حل فعالیت و کاردر کلاس صفحه 3

گام به گام ریاضی هشتم - حل المسائل ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها

حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 4

گام به گام ریاضی هشتم - حل المسائل ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها

حل تمرین صفحه 5 ریاضی هشتم

مبحث عدد های گویا - حل تمرین ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و

حل فعالیت صفحه 6

مبحث معرفی عددهای گویا- حل المسائل ریاضی هشتم

حل کار در کلاس صفحه 7 ریاضی هشتم

مبحث معرفی عددهای گویا- حل المسائل ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها

حل فعالیت وکار در کلاس صفحه 8

مبحث معرفی عددهای گویا- حل المسائل ریاضی هشتم

حل فعالیت و تمرین صفحه 9 ریاضی هشتم

مبحث معرفی عددهای گویا- حل المسائل ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها

حل فعالیت صفحه 10 ریاضی هشتم

مبحث: جمع و تفریق اعداد گویا حل تمرین ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها

حل کار در کلاس صفحه 10 ریاضی هشتم

گام به گام ریاضی هشتم حل تمرین ریاضی هشتماسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها

حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 12 ریاضی هشتم

مبحث:جمع و تفریق اعداد گویا حل تمرین ریاضی هشتم اسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها

حل تمرین صفحه 13 ریاضی هشتم

مبحث:جمع و تفریق اعداد گویا حل تمرین ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها

حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 14

حل تمرین های فصل اول ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین

حل فعالیت صفحه 15 ریاضی هشتم

گام به گام فصل 5 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

حل کار در کلاس و فعالیت صفحه 16 ریاضی هشتم

حل تمرین های فصل اول ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین

حل تمرین صفحه 17

گام به گام فصل 1 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

دیگر محتواهای این درس

ویدئو ریاضی هشتم جزوه ریاضی هشتم

نمونه سوال ریاضی هشتم

آزمون انلاین ریاضی هشتم

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : paadars.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب