خواب شلوار

خواب شلوارمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

خواب شلوار را از این سایت دریافت کنید.

دیدن شلوار در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب شلوار

دیدن شلوار در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب شلوار را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

امپراتوری دروغ/ وقتی فرح دایه مهربان‌تر از مادر می‌شود! +فیلم

چاپ مقاله ISI در زمان کمتر امکانپذیر است؟

علی دایی و وریا غفوری برای مراسم چهلم مهسا امینی به سقز رفتند؟

مراقب جان علی کریمی باشید!

مجله خانواده سرگرمی تعبیر خواب ش

دیدن شلوار در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب شلوار

سه شنبه، 10 اردیبهشت 1398

زمان مطالعه 3 دقیقه

دیدن شلوار در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب شلوار را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون می‌روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید این نشان آن است که مردم درباره شما حرف می‌زنند و به خود حق می‌دهند که در مورد مسائل خصوصی شما داوری می‌کنند.

اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده‌اید اما کمر بند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می‌دهد.

اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می‌آید که شرمنده می‌شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت می‌کنند.

اگر ببینید شلوار می‌دوزید صاحب فرزند می‌شوی.

اگر در خواب ببینید شلواری گشاد و بی قواره پوشیده‌اید روابط شما با همسرتان و هر زنی که در زندگی‌تان وجود دارد به سردی می‌گراید و اگر شلوارتان زیاد تنگ باشد تحت فشار قرار می‌گیرید و به شما چیز هائی تحمیل می‌شود که نمی‌پسندید و دوست نمی‌دارید.

اگر در خواب ببینید که شلواری را که به پا دارید متعلق به خودتان نیست گویای آن است که زنی با نیت فساد و گناه در مسیر زندگیتان قرار می‌گیرد.

اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده‌اید ولی بقیه لباس شما مرتب است، مثلاً پاچه‌های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب‌های نا همرنگ بر آن دوخته‌اند یا مانند دلقک‌های سیرک شلواری گشاد و پف دار و تمسخر انگیز به پا دارید این به شما خبر می‌دهد که از جانب همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می‌آید و او کاری می‌کند که شما را سرزنش و ملامت می‌نمایند و شرمندگی تحمل خواهید کرد.

اگر در خواب ببینید که شلوار پشت و رو پوشیده‌اید همسرتان به شما دروغ می‌گوید و احیاناً خیانت می‌کند چه از نظر مالی و چه از جهت عاطفی. اگر در خواب ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده‌اید خوب نیست و آبروی شما در مخاطره قرار می‌گیرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می‌گیرید. اگر سبز باشد به سفر می‌روید و در پایان غمگین می‌شوید. سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر دیدن شلوار در خواب نشانه زنی عجمی یا زنی دون است.

اگر فردی در خواب ببیند که شلوار می خرد نشانه این است که کنیزکی عجیم کند.

اگر فردی در خواب ببیند که در میان شلوارش مار یا کژدمی است نشانه این است که دشمنش با عیال وی فساد می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که به او شلوار بخشیده اند نشانه این است که خادمی به وی می بخشند.

تعبیر خواب شلوار چرکی نشانه عقوبت است.

اگر مردی در خواب ببیند که شلوار سرخ در پا دارد نشانه این است که بی حرمت می شود.

اگر مردی در خواب ببیند که شلوار زرد به پا دارد نشانه این است که بیمار می شود.

دیدن شلوار رنگین در خواب برای زنان دارای تعبیری نیکو است.

اگر فردی در خواب ببیند که شلوارش گم شده است نشانه این است که خادم یا کنیزش می گریزد.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر بیند شلوارش چرکین است و کهن دلیل که اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود.

زن ،کنیزک، خادم

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن شلوار در خواب، علامت آن است که به انجام کارهایی نادرست وسوسه خواهید شد.

اگر در خواب پای چپ خود را در پاچه راست شلوار فرو ببرید، نشانه آن است که سحری نفود خود را برشما تثبیت می‌کند.

تعبیر خواب به روایت برایت

اگر در خواب ببینید كه شلوار مى‏پوشید، به این معنا است كه باید بیشتر مراقب خود باشید.

اگر خواب ببینید كه شلوار خود را گم كرده‏اید، به این معنا است كه دیگران شما را آزار مى‏دهند.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

خواب شلوار : شما زیادی حرف می زنید

شلوار به پا دارید : پول

شلوارتان را از پا درمی آورید : یک زن به شما وفادار خواهد بود .

شلوارتان را پا می کنید : اعضاء فامیل بیشتر میشوند

شلوارتان سوراخ شده : زنا

یک دختر جوان خواب شلوار مردانه ببیند : مشاجرات متعددی بر سر موضوعات مختلف در پیش دارد .

شلوار شما گلی شده : یک دورهدشوار در پیش است

شلوار کثیف یک کارگر : آینده روزهای بهتری برای شما در پیش است

در یکمهمانی شلوار بسیارتنگ پوشیده اید : به هیچکس پول قرض ندهید .

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

ترجمه تخصصی با کیفیت بالا، کمترین هزینه ، کوتاه ترین زمان

استخراج یک مقاله ISI چقدر هزینه دارد؟

استخراج مقاله از پایان نامه!

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : saednews.com

???? تعبیر خواب شلوار از نظر معبران معروف

در تعبیر رویا و خواب تان باید رنگ و ظاهر شلواری را که مشاهده کردید با جزئیات به یاد داشته باشید. برای مشاهده ادامه با ما همراه شوید

صفحه اصلی » تعبیر خواب » حروف شین » ???? تعبیر خواب شلوار از نظر معبران معروف

???? تعبیر خواب شلوار از نظر معبران معروف

ش ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شلوار????

شلوار جزو لباس و پوشش عام و الزامی در جامعه برای انسان هاست. در تعبیر رویا و خواب تان باید رنگ و ظاهر شلواری را که مشاهده کردید با جزئیات به یاد داشته باشید. اغلب معبران شلوار را زن دانسته اند. برخی دیگر از تعابیر شلوار، عبارت است از: بی آبرویی، بیماری، ازدواج، ثروت، فساد، زنا و…

در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.????

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعابیر بر اساس معبر

امام جعفر صادق (ع) ابراهیم کرمانی محمد ابن سیرین جابر مغربی محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی لیلا برات آنلی بیتون کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب شلوار بر اساس نظر معبر ????

از نظر امام جعفر صادق (ع)????

از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در عالم رویا شلوار دیدید، سه تعبیر دارد:

✍️تعبیر اول، نشانگر یک زن اطراف شما می باشد. این زن می تواند مادر، همسر، خواهر و یا یک دوست بسیار صمیمی باشد.✍️تعبیر دوم، نشانگر کنیزک و یا یک دختر خردسال و کم سن و سال می باشد. این دختر می تواند تحت هر عنوانی به زندگی شما وارد شود.✍️تعبیر سوم، شانگر خدمتکار و خدمتگزار می باشد. حتی می تواند به زیر دستان و کارکنان و شما هم اشاره داشته باشد.

از نظر ابراهیم کرمانی????

از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که هم شلوار و هم پیراهن شما کثیف، کهنه و مندرس به نظر می‌آمد، این خواب تعبیرش بدین صورت تفسیر می‌شود اگر شما در زندگی حقیقی فردی ثروتمند و توانگر هستید، پس به زوال و نابودی و فقر کشیده خواهید شد و به طور کلی وضع زندگی تان بد خواهد شح۹شانگر این است که این روز ها زندگی تان همراه با استرس در مورد روابط جنسی و غریزه جنسی تان می باشد. شما شاید بیشتر از هر چیز نگران دید و قضاوت مردم نسبت به زندگی خودتان شده اید.‌ مخصوصاً اگر در این رویا ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون رفتید و در معرض نگاه‌های پر از منظور و تمسخر آمیز مردم قرار گرفته باشید. تعبیر دقیق این رویا این است که مردم پشت سر شما حرف می زنند و مدام از شما بدگویی می کنند. در واقع آنها به خودشان اجازه می‌دهند که در مورد مسائل شخصی و خصوصی زندگی شما داوری و قاضی گری کنند.

✍️اگر در خواب دیدید که یک شلوار گشاد و بی قواره به تن داشتید، تعبیرش این است که ارتباط شما با همسرتان و یا زنی که بسیار عاشق او هستید خراب خواهد شد و این رابطه رو به سردی و نابودی پیش خواهد رفت.

✍️اگر در خواب دیدید که شلوار شما بیش از اندازه تنگ بود و شما تحت فشار قرار گرفته بودید، این خواب نشان می‌دهد که نزذیکان و اطرافیان چیزهایی را به شما تحمیل می کنند که مورد پسند و علاقه شما نیستند و همچنین از جانب آنان مورد فشار و اذیت هستید.

✍️اگر در خواب دیدید که شلوار شخص دیگری را به پا داشتید ولی و یا شلواری به پا داشتید که خواب می دانستید مال شما نیست؛ این رویا نشان می دهد که بسیار باید مراقب باشید. زنی اطراف شماست که نیت وی از نزدیک شدن به زندگی تان انجام کارهای نادرست و ناپسند و گناه آلود می باشد. باید بسیار هوشیار و مراقب باشید که در دام این زن نیفتید.

✍️اگر در خواب دیدید که شلواری نامناسب به تن داشتید اما بقیه لباس های شما بسیار تمیز و مرتب بود، برای مثال شلوارتان پاچه های ناهماهنگ و بریده شده داشت ویا جیب های آن مسخره بود و ظاهر شلوار مثل دلقک های سیرک بود که باعث تمسخر و خنده دیگران می شد، تعبیر این رویا نشان می‌دهد که از جانب همسرتان با بی آبرویی و بی حیثیتی روبرو خواهید شد. در واقع او کاری می‌کند که با آبروی شما بازی می شود و از جانب همه مورد سر و همچنین دچار غم و اندوه زیادی خواهید شد.

✍️اگر در خواب دیدید که روی شلوار شما خون ریخته و این خون از دهان شما بیرون آمده بود، این خواب نشان می‌دهد که از روی خصومت و دشمنی با کسی به بحث و جدال و درگیری خواهید پرداخت و همچنین نشان می‌دهد که منشاء این درگیری ها از جانب خانم هایی اطراف شما می باشد.

همچنین بخوانید:  ???? تعبیر خواب شیرینی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

از نظر محمد ابن سیرین????

از نظر ابن سیرین اگر در خواب شلوار دیدید، تعبیرش زنی را نشان می‌دهد که فارسی زبان است و به لحاظ شخصیتی و اخلاقی بسیار نا به کار و نادان می باشد.

✍️اگر در خواب دیدید که شلوار خریدید، تعبیرش این است که صاحب یک کنیزک کم سن و سال خواهید شد.

✍️اگر در خواب دیدید که در شلوار شما یک مار و یا و یا یک عقرب وجود دارد، تعبیرش این است که شخصی که از دشمنان شما تصمیم می گیرد که با همسرتان به انجام اعمال ناپسند و کارهای فساد آمیز بپردازد.

✍️اگر در خواب دیدید که شلواری را تحت عنوان هدیه و یا صدقه به شما بخشیدند، تعبیرش این است که یک خدمتگزار و یا یک کارمند به جمع شما اضافه خواهد شد.

✍️اگر در خواب دیدید که شلواری بسیار چرک و کثیف به پا داشتید، تعبیرش نشانگر عقوبت، سزا و نتیجه اعمال می باشد. هر کار خوب و بدی که کرده باشید به زودی سزای آن را خواهید دید، همانطور که در قرآن کریم آمده: … مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ… _ … [لباسشان] از قیر است و [آتش] چهره‌هایشان را پوشانده است… (ابراهیم-۵۰).

✍️اگر شما در خواب دیدید که شلوار قرمز رنگ به پا کرده بودید، تعبیر این رویا اصلا برای شما خوب نیست و نشان می‌دهد که احترام و جایگاه تان در چشم مردم را از دست خواهید داد و بسیار بی حرمت خواهید شد.

✍️اگر در خواب دیدید که شلوار زرد رنگ به پا کرده بودید، تعبیر این رویا نشانگر بیماری می باشد. برای چند روزی در بستر خواهید خوابید و استراحت می کنید‌.

✍️اگر در خواب شلوار رنگارنگ و یا کلا شلوار رنگی دیدید، تعبیرش برای خانم ها بسیار مثبت و نیکو می باشد.

✍️اگر در خواب دیدید که شلوار شما گم شده بود، تعبیرش این است که خدمتکار و یا کنیز خردسال شما فرار خواهد کرد و شما مدت ها دنبال وی خواهید گشت.

از نظر جابر مغربی????

از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که شلوار، پیراهن، لباس و به طور هر چیزی که به تن شما بود، همه قرمز رنگ بود؛ این خواب تعبیرش نشان می‌دهد که شما به لحاظ رفتاری و شخصیتی بسیار جنگ و آشوب و فتنه و درگیری را دوست دارید و به همان اندازه که لباس شما قرمز رنگ باشد، (منظور این است قرمزی لباس شما تیره و یا روشن باشد) به مردم ظلم و ستم خواهید کرد. اگر چنین رویایی را در مسجد، عبادتگاه و چنین مکان های مذهبی دیدید، شدت تعبیر گفته شده کمتر خواهد بود.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.taroot-rangi.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب