بررسی 10 دلیل برای استخدام پرستار سالمند در منزلزمانی که افراد سالمند توانایی های شان را از دست می دهند، ممکن است سلامتی شان به خطر بیفتد، خانه نشینی سالمندان و کاهش قوای جسمی شان می تواند منجر به افسردگی در سالمندان شود، ابتلای سالمند به افسردگی می تواند موجب بروز سایر خطرات دیگر شود....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب