نگارش پایه چهارم صفحه 24

نگارش پایه چهارم صفحه 24مهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

نگارش پایه چهارم صفحه 24 را از این سایت دریافت کنید.

جواب نگارش صفحه 24 نگارش چهارم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 24 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه ۲۴ نگارش چهارم

افزودن به لیست علاقه‌مندی ها

haladars مهر 29, 1401 دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 24 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 24 نگارش چهارم

به «جمله های موضوع» زیر دقّت کنید. موضوع کلّی و موضوع کوچکترِ آن را بنویسید.الف) آلودگی هوا دلایلی دارد.

موضوع کلی: آلودگی هوا

موضوع کوچک تر: علّت آلودگی هوا

ب) پرچم ایران سه رنگ است.

موضوع کلی: پرچم ایران

موضوع کوچک تر:رنگ های پرچم

پ) جانوران بر دو دسته اند.

موضوع کلی: جانوران

موضوع کوچک تر: دسته بندی جانوران

0 برچسب‌ها :

گام به گام نگارش چهارم

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : haladars.ir

جواب تمرین نگارش چهارم

جواب تمرین نگارش چهارم|درس سوم:راز نشانه ها|صفحه24

صفحه24

به جمله های موضوع زیر دقّت کنید.موضوع کلی و موضوع کوچک تر آن را بنویسید.

الف)آلودگی هوا دلایلی دارد.

موضوع کلی:آلودگی هوا

موضوع کوچک تر:دلایل آلودگی هوا

ب)پرچم ایران سه رنگ دارد.

موضوع کلی:پرچم ایران

موضوع کوچک تر:سه رنگ پرچم ایران

پ)جانوران بر دو دسته اند.

موضوع کلی:جانوران

موضوع کوچک تر:دسته بندی جانوران

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : eche.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب