قسمتی از مغز سر که بسیاری از اعمال حیاتی بدن را تنظیم میکندمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

قسمتی از مغز سر که بسیاری از اعمال حیاتی بدن را تنظیم میکند را از این سایت دریافت کنید.

قسمتی از مغز سر که بسیاری از اعمال حیاتی بدن را تنظیم می کند

معنی قسمتی از مغز سر که بسیاری از اعمال حیاتی بدن را تنظیم می کند - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

قسمتی از مغز سر که بسیاری از اعمال حیاتی بدن را تنظیم می کند

جدول کلمات

هیپوتالاموس

معنی یا پیشنهاد شما

+ افزودن عکس و لینک

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : abadis.ir

قسمتی از مغز سر که بسیاری از اعمال حیاتی بدن را تنظیم می کند در جدول کلمات

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : jadvalonline.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب