آخرین و جدیدترین رقم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام شد| حقوق بازنشستگان چه تغییری می‌کندرئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: افزایش حقوق مهر ماه کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران به صورت علی الحساب پرداخت می شود. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب