تعبیر خواب شنا در استخر

تعبیر خواب شنا در استخرمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

تعبیر خواب شنا در استخر را از این سایت دریافت کنید.

تعبیر خواب شناکردن در استخر

تعبیر خواب شنا کردن,دیدن شنا کردن چه تعبیری دارد,تعبیرخواب شنا کردن چیست,شنا کردن درخواب به چه معناست: در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که

تعبیر خواب شنا کردن

دیدن شنا کردن در خواب به چه معناست؟

در تاریخ: 1398/04/03 | الفبا: تعبیر خواب حرف ش.

تعبیر دیدن شنا کردن در خواب چیست؟

در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بِمُرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.جابرمغربی گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد. اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

شیرجه‌ زدن‌ در خواب ‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در تلاشید تا به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موقعیت‌ موجوددر زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید. آب‌ نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌. بنابراین‌ می‌توان‌ این‌ خواب ‌ را به‌ این‌ شکل‌ تعبیر کرد که‌ شما در حال‌ کند و کاو درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید. فروید معتقد بود که‌ شیرجه‌زدن‌ در خواب ‌ می‌تواند معنی‌ جسمانی‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ معاشرتی‌ انسان‌ باشد.

لوک اویتنهاو می گوید:

شنا کردن: زندگی بی دغدغه

در آبهای کدر: مانع

غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی

شنا کردن در آبهای با جریان تند: کاری جسورانه

تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها

کسی که در آب زلال شنا میکند سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست.

تعبیر خواب استخر

استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند.

استخر به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی کند مگر آبی که درون آن هست و برای روشن شدن این نکته باید به کلمه آب مراجعه کنید چون صافی و صفا و روشنی یا کدورت و تیرگی آب درون استخر بازگوینده خوابی است که شما دیده اید.

اگر در خواب استخری خالی دیدید که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گویای این است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می شوید.

اگر ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن انجام می دهید از آلودگی پاک می شوید و به نوشته ابن سیرین از گناهی توبه می کنید.

چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می گیرد.

آب عفن و بد بود بیماری است. اگر کنار استخر سبزه روییده و باغچه ای پر از گل وجود داشت کاری می کنید که سود آن عاید دیگران می شود.

همچنین بخوانید: زیباترین استخر دنیا

☺ تعبیر خواب «شنا کردن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «شنا کردن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

❮ قبلی استخر بعدی ❯ رشوه

معبرین ابن سیرین امام جعفر صادق دانیال نبی ابراهیم کرمانی مطیعی تهرانی

تعبیر موضوعی تعبیر خواب میوه ها تعبیر خواب حشرات حیوانات وحشی تعبیر خواب خوراکی ظرف پرندگان

43 دیدگاه

❖ آرش

سلام من خواب دیدم تو ی استخر پر عمق شیرجه زدم با اینکه زیر اب بودم اما احساس خفگی نداشتم وهمه داشتن شنا کردن منو میدیدن پسر عمم پرید تو آب ک باهام شوخی کنه سرمو بکنه زیر اب اذیتم بکنه اما من خواستم شنا کنم سرعتم کم بود اما حس غروری داشتم که مطمعن بودم تو شنا خیلی مهارت دارم واسه همین گذاشتم بیاد سمتم بعدش چندبار به آسونی سرشو زیر آب کردم و به همسرم نشون میدادم ک نمیتونه سر منو زیر اب بکنه

❖ تعبیر خواب با سلام

در تعبیر این خواب بایدبدانید که ممکن است به این تعبیر باشد که شما در اینده در چیزی غرق شوید که مربوط به مال دنیاست و برای شما به این صورت بماندو همیشه در ان بمانید.

سربلند و پیروز باشید

❖ …. سلام

من خواب دیدم که یه اتاقی بود که توش فرش پهن بود و اسختر بود یعنی تا یه جاییش رو اب پر کرده بود بعد توش مسابقه بود جلوی من توی استخر یه مانع بزرگ بود یه ستون یکی بهم میگفت بیخیال شو اما من میگفتم نه بعد از یه مسیر دیگه شروع کردم به شیرجه زدن و شنا کردن اما یادمه دیر تر از بقیه ی شرکت کننده ها پریدم تو اب و تو اب اصلا شنا کردن بلد نبودم اما به هر نحوی که شده بود شنا کردم اونقدر ادامه دادم که یادمه اب حوض خالی شد و من فقط روی فرش ها که کف کرده بود شنا میکردم بقیه منصرف شده بودن و رفته بودن و همون شخص اول که بهم گفته بود بیخیال شو دوباره بهم گفت که بیخیال شو چون حساب دورهات از دستت رفته دیگه به درد نمیخوره منم بهش گفتم نه دستگاه ثبت میکنه و وقتی مربیم(تو خواب مربیم بود) اومد باهم دیدیم من ۹۰۰ تا دور زده بودم تو شنا و خیلی خوشحال بودم

میشه بگید تعبیرش چیه؟

❖ تعبیر خواب با سلام

این خواب برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که کاری را شروع کنید که شرایطی مناسب برای رسیدن به ان را ندارید اما تلاش شما ممکن است شما را به مقصود رساند.

سربلند و پیروز باشید

❖ فاطی سلام خسته نباشید

من خواب دیدم تو ی استخر که آب کدری داشت توی عمق چند متری در خال غرق شدن بودم و غریق نجات هم به کمکم نمیاد و نمیدونم چطوری خودمو نجات میدم و روی سکو میشینم و شنا کردم خواهرام و تو عمق ی متری تماشا میکنم

❖ یاسین صداقت با سلام

در تعبیر خواب شما اینگونه امده است که به معنی خوبی نیست و نشان بر این است که شمادر مشکلات در حالت خوبی نیستید و خودتان در حال تلاش کردن برای حل مشکلاتتان هستید و خودتان به خودتان تنها کمک خواهید کرد.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : www.alamto.com

تعبیر خواب استخر: 13 تعبیر دیدن استخر و شنا کردن در خواب

دیدن استخر در خواب دارای تعابیر متعددی است. هنگامی که در نهایت تمامی اجزاء را در کنار هم قرار می دهید، تعبیر خواب استخر و شنا کردن

تعبیر خواب استخر: 13 تعبیر دیدن استخر و شنا کردن در خواب

نویسنده :‌ فاطمه یحیی

@[email protected]#=img=#

دیدن استخر در خواب دارای تعابیر متعددی است. برخی اوقات این خواب ها از وقوع رویدادی خوشایند در زندگی خبر می دهند و برخی اوقات نیز می تواند دربردارنده خبرهای بد و ناخوشایند باشند. به هر حال با در نظر گرفتن جزئیات خواب و علائم و نشانه های دیده شده در آن می توان تعبیرهای گوناگونی از خواب استخر استنباط کرد. هرچه جزئیات بیشتری از خواب خود را به یاد بیاورید، تعبیر خواب شما دقیق تر خواهد بود. هنگامی که در نهایت تمامی اجزاء را در کنار هم قرار می دهید، تعبیر خواب استخر و شنا کردن را به خوبی درک می کنید.

۱. تعبیر خواب استخر به طور کلی

بطور کلی استخر در خواب نمادی از عشق آتشین و پرشور است. این خواب نشان دهنده آن است که به زودی با کسی که تقریبا می شناسید در رابطه ای عاشقانه قرار می گیرید. دیدن استخر در خواب بطور کلی نشانه ای خوب است به ویژه اگر در زندگی واقعی آرزو داریم که کسی را به دست آوریم و صاحب او شویم. در واقع این فرد از نظر شما فردی بسیار جذاب است و مدتی است که شما در تلاش هستید تا توجه او را به خود جلب نمایید.

بعلاوه وقتی در حالت کلی پای مساله عشق در میان باشد، این خواب برای شما خبرهای خوشی به همراه دارد و بدون شک شما از نظر دیگران دارای جاذبه ای آهن ربایی هستید. از این دوران استفاده کنید تا فردی که دوستش دارید را اغوا کرده، دل او را به دست آورید و حتی رابطه ای معنادار را با او شروع کنید.

۲. تعبیر خواب استخر خالی

دیدن استخر خالی در خواب نشان دهنده دوران پوچی و ناامیدی در زندگی شما است. اوضاع آنطور که برنامه ریزی کرده بودید پیش نمی رود و شما به شدت افسرده خواهید شد. این خواب نشان دهنده آن است که باید خود را بیشتر با سرگرمی های مورد علاقه تان مشغول نگه دارید و سبک زندگی مورد علاقه خود را در پیش بگیرید.

بعلاوه دیدن استخر خالی در خواب نمادی است از حالات عاطفی و وضعیت احساسات و عواطف شما. شاید ماجرایی را از سر گذرانده اید که به شدت قلب شما را به درد آورده و حتی آن را شکسته است و حالا احساس پوچی درونی را تجربه می کنید. شاید رابطه شما و شریک عاطفی تان پایان یافته یا اخیرا دوران عاطفی بدی را پشت سر گذاشته اید. اگر هر از گاهی این خواب را می بینید، باید بیشتر مراقب روح و احساسات خودتان باشید و تلاش کنید تا بر این چالش های احساسی پیروز شوید.

۳. تعبیر خواب استخر برای زنان جوان

دیدن استخر آب در خواب نشان دهنده آن است که به زودی رابطه ای بسیار هیجان انگیز و جذاب را با کسی شروع می کنید. شما این فرد را می شناسید و او یکی از نزدیکان شما است. شاید اخیرا برای او دلبری کرده اید و حالا می خواهید رابطه ای را بین خودتان تعریف کنید. اگر زن جوانی استخری را در خواب ببیند، این خواب نشان دهنده حضور مردی بسیار خوش تیپ و بااخلاق در زندگی او است.

این فرد فورا نظر شما را به خود جلب می کند و شما برای داشتن او در زندگی خود بسیار خوشحال می شوید. در صورتیکه درست بازی کنید، فرصت ایجاد یک رابطه معنادار و طولانی مدت را خواهید داشت.

۴. تعبیر خواب شنا کردن در استخر

اگر در خواب ببینید که در استخری شنا می کنید، این خواب نشان دهنده آن است که در آستانه خطری قرار دارید. کسی یا چیزی نقشه ای خطرناک و فریبکارانه برای شما ترتیب می دهد. او می خواهد که شما را به دام انداخته و اعتبار و محبوبیت شما را خدشه دار کند.

بعلاوه این خواب نشان دهنده آن است که دورانی بسیار بد در انتظارتان است. بهتر است همه چیز را برای مدتی متوقف کنید و منتظر باشید تا زمان بهتری از راه برسد. احتمالا تمامی رخدادهای کاری شما با شکست روبرو می شود یا بدهکاری های قابل توجهی را برایتان به همراه می آورد. بنابراین بهتر است مدتی سرمایه گذاری را فراموش کنید. برای مبارزه با این انرژی سنگین و ناخوشایند سعی کنید از زندگی خود لذت ببرید و بیشتر به کارهایی بپردازد که شما را خوشحال می کند. فکر کردن بر تمام چیزهای بدی که برایتان رخ داده است را متوقف و بر آینده تمرکز کنید.

۵. تعبیر خواب اوقاتی خوش در استخر

اگر در خواب ببینید که در استخر اوقاتی خوش دارید و به شما خوش می گذرد، این خواب نشان دهنده ملالت و خستگی است. برخلاف احساسی که در خواب تجربه کرده اید، در زندگی واقعی خود بسیار خسته و ملول هستید و آرزو می کنید اتفاق جذاب و جالبی برایتان رخ بدهد. با افرادی که دوستشان دارید وقت بگذرانید و کارهایی را انجام دهید که از آن ها لذت می برید تا به این ترتیب حال و هوای خودتان را هم عوض کنید. به سراغ یکی از سرگرمی های قدیمی خود بروید و بر چیزهایی متمرکز شوید که خوشایندتان هستند.

زمانی را به خودتان اختصاص دهید و از لحظات خوش زندگی در کنار عزیزانتان و کسانی که دوستشان دارید لذت ببرید. شاید انرژی این افراد به شما کمک کند تا از این وضعیت افسردگی خارج شوید و قدرت و توانی جدید برای حرکت به سمت آینده به شما بدهد.

۶. تعبیر خواب دوست نداشتن استخر

اگر در خواب ببینید که از استخر متنفر بوده و آن را دوست ندارید، تعبیر آن است که احتمالا از کسی که دوستش دارید جدا می شوید. ممکن است این فرد به شکلی به شما آسیبی برساند یا به دلیلی دیگر نمی خواهد به رابطه با شما ادامه بدهد. دورانی که پیش رو دارید احتمالا از نظر عاطفی دورانی بسیار سخت و دردناک است. پس خود را برای آنچه که پیش رویتان است آماده کنید.

این خواب همچنین نشان دهنده آن است که کسی موقعیت مکانی خود را عوض می کند یا از شما بسیار دور می شود.

شاید یکی از نزدیکان شما به شهر دیگری کوچ می کند یا پیشنهاد شغلی در جایی را قبول می کند که به واسطه آن از شما دور می شود. دوری و جدایی شما از این فرد موقتی خواهد بود. پس امید خود را از دست ندهید و بدانید که در آینده ای نزدیک دوباره یکدیگر را ملاقات خواهید کرد.

۷. تعبیر خواب شیرجه زدن در استخر

دیدن شیرجه زدن در استخر در خواب نشان دهنده آن است که تغییری در زندگی شما رخ می دهد. این تغییر با زندگی شخصی یا کاری شما در ارتباط است پس خود را برای فشار در هر دو حوزه آماده کنید.

این خواب از آن جهت اهمیت دارد که شما را برای رخدادی در آینده آماده می کند و شما باید نشانه های موجود در آن را جدی بگیرید. اگرچه تغییر هرگز کار آسانی نیست اما ما باید انعطاف پذیر باشیم و هر چیزی را در زندگی با سربلندی پذیرا شویم. ما هرگز نمی دانیم که این تغییر از چه جهت برایمان موثر و مفید است و ما به واسطه آن چه چیزی را به دست خواهیم آورد. ذهنی باز داشته باشید و با امیدواری و نگرشی مثبت پذیرای همه چیز باشید.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : bazdeh.org

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب