آرایش مخصوص چشم و ابروی مشکی!وقتی موها و رنگ چشم تیره دارید، نیاز چندانی به آرایش ندارید زیرا چشم و ابرو مشکی شما به خوبی مشخص است و موهایتان مانند قاب چهره تان را در برگرفته‌اند...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب