اهداف کاندیدای شورای دانش آموزیمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

اهداف کاندیدای شورای دانش آموزی را از این سایت دریافت کنید.

اهداف و اهمیت شورای دانش آموزی

انقلاب اسلامی در ایران با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و برخورداری از دو پشتوانه ی عظیم اسلامیت و جموهریت با تکید بر آیات نورانی قرآن کریم و سیره ی

اهداف و اهمیت شورای دانش آموزی

برای تحقق امر تمرکز زدایی و ایجاد محرومیت برای مدرسه و دوم همچنین توانمندیهای نسل جوان، شورای دانش آموزی در آیین نامه اجرایی مدارس که طی شماره ی 8/1077/120 – 7/3/79 به استان ها ابلاغ گردیده است به عنوان یکی از ارکان مدرسه مورد توجه برنامه رزان و سیاستگزاران قرار گرفته است.

این شورا به منظور ایجاد زمینه ی مساعد برای تربیت اجتماعی، تکریم شخصیت دانش آموزان و نایجاد ارتباط صحصح و مستقیم بین دانش آموزان و اولای مدرسه در سال 80-79 در مدارس متوطسه و راهنمایی اجرا گردید و توانست در ایجادروحیه ی مسئولیت پذیری و بهبود نظام تعمیم سازی و تصمیم گیری، موفقیتهای قابل توجهی کسب نماید.

بنابراین با استناد به ماده 18 آیین نامه اجرایی مدارس، مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه موافقند شواری دانش آوزی را تشکیل دهند. این دستورالعمل به منظور تشکیل و فعالیت شورای دانش آموزی در مدارس راهنمایی و متوسطه تنظیم گردید و جهت اجرا به مدارس ابلاغ گردید.

بنابراین همواره در فرآیند تعلیم و تربیت کشور اسلامی ، متناسب با فرهنگ اصیل دینی برنامه ها و فعالیت هایی با هدف بروز و ظهور این علایق و استعدادهای بالقوه طراحی و به اجرا درآمده است. معلم است که تاثیر گذارترین این فعالیتها و برنامه ها آن است که با میل و رغبت و به دور از اجرا و اکرام توسط دانش آموزان انتخاب اجرا گردد. یکی از فرصتهایی که موجب حضور فعال و با نشاط دانش آموزان در فعالیتهای پرورشی  با ابعاد وسیع آن بوده و زمینه های به ظهور رساندن توانمندی های بالقوه آنان را فراهم می کند « شورای دانش آموزی » است که رشد و پرورش اجتماعی مبتنی بر تعالیم انسان ساز اسلام را هدف قرار داده است. همچنین حضور موثر، خودانگیخته  فعالیتهای گروهی، برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس به منظور ورود این قشر عظیم و تاثیر گذار در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامد است.

یکی از فرصت هایی که موجب حضور فعال و با نشاط دانش آموزان در فعالیت های پرورشی با ابعاد وسیع آن بوده و زمینه های به ظهور رساندن توانمندی های بالقوه آنان را فراهم می کند « شورای دانش آموزی » است که رشد و پرورش اجتماعی مبتنی بر تعالیم انسان ساز اسلام را هدف قرار داده است. همچنین حضور موثر، خود انگیخته در فعالیت های گروهی، برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس به منظور ورود این قشر عظیم و تاثیر گذار در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است.

به منظورزمینه سازی برای همکاری فعال و مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان در فعالیت های اعتقادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و پرورشی مدرسه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیاء مدرسه شورای دانش آموزی در مدارس تشکیل می گردد.

اهداف شورا

1.        تحیکم و تعمیق ارزشها، باورهای دینی، آموزه های سیاسی و اجتماعی و در بین داشن آموزان.

2.       تکریم عملی شخصیت دانش آموزان و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در آنان

3.      تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقاد پذیری و حسن سلوک و احترام متقابل و کسب مهارت برای نقش اجتماعی که در آینده ایفا خواهند نمود.

4.      توجه عملی به مطالبات و خواسته های دانش آموزان د رچارچوب مقررات، قوانین و آئین نامه ی اجرایی مدارس.

5.      تسهیل در حسن اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی و امور اجرایی مدارس از طریق واگذاری مسئولیت به دانش آموزان و همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه.

6.       ایجاد زمینه ی مناسب جهت آموزش و ارتقای سطح علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانش آموزان برای حضور موثر آنان در عرصه های مختلف جامعه.

7.      توسعه و بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق مشارکت دانش آموزان

8.      توسعه و تقویت فعالیت های گروهی، اعم از آموزش و پرورشی.

9.       فراهم کردن زمینه ی مساعد در جهت تبادل تجربیات، تعامل فکر و اندیشه، تفاهم و همدلی بین دانش آموزان و برقراری ارتباط سحیح و دوسویه بین آنان و اولیاء مدرسه.

10.     تلاش برای غنی سازی اوقات غیر رسمی مدرسه با همکاری معاون پرورشی و تربیت بدنی و با هدف ایجاد نشاط و انگیزش بیشتر برای دانش آموزان.

شرح وظایف شورای دانش آموزی

اهم وظایف شورا به شرح زیر:

1.        بهره وری از شیوه نامه های پرورشی و آموزشی و مراقبت بر همسویی فعالیت های شورای دانش آموزی و کمیته های آن با مفاد آیین نامه اجرایی مدارس

2.       بررسی پیرامون چگونگی مشارکت دانش آموزان و فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجرایی مدرسه و ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه

3.      همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبت های مذهبی و انقلابی در مدرسه

4.      اداره نشریه های دانش آموزی و همکاری در اداره امور کتابخانه مدرسه

5.      همکاری در ارتقاء مهارت فرهنگی، هنری،علمی و ورزشی دانش آموزان و برگزاری مسابقات مربوطه

+ نوشته شده در دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ ساعت 14:1 توسط مشاهیر  |

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : shoramashahir.blogfa.com

همه چیز در مورد شورای دانش آموزی???? ????‍????‍????‍???? سایت آموزشی رایاد

اهداف و وظایف شورای دانش آموزی + اعضای شورا چگونه انتخاب می‌شوند؟ + نکاتی در مورد انتخابات شورای دانش آموزی(روز انتخابات، نحوه تبلیغات و نحوه برگزاری انتخابات)

شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی به عنوان بازوی مشورتی مدارس و دارایی ارزشمندی برای آن‌ها است. مسئولان مدارس اگر توجه کافی به چنین تشکل‌هایی داشته باشند، می‌توانند با هم‌افزایی مثبت بین دانش آموزان و کارکنان، در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده مدارس گام بردارند. از سوی دیگر، هر یک از دانش آموزان توانایی‌های بالقوه‌ای دارند که با تعامل و مشارکت آنان در فرآیند آموزش و پرورش می‌توان بسترهای لازم برای ورود آنان به اجتماع و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی آینده را فراهم کرد.

از همین رو برنامه‌ریزان آموزش و پرورش امکان فعالیت شورای دانش آموزی را در مدارس فراهم کردند تا به این طریق به ارکان اصلی تعلیم و تربیت در محیط مدرسه توجه کافی داشته باشند و راه‌کارهایی برای افزایش مشارکت و مسئولیت‌پذیری دانش آموزان به عنوان عوامل تأثیرگذار در فرآیند آموزشی مدارس اتخاذ کنند. در همین راستا، در این مقاله قصد داریم تا به هر یک از موارد زیر در رابطه با شورای دانش آموزی، تعریف آن، اهداف و وظایف این تشکل‌ها بپردازیم.

اهداف تشکیل شورای دانش آموزی

وظایف شورا

اعضای شورا چگونه انتخاب می‌شوند؟

نکاتی در مورد انتخابات شورا(روز انتخابات نحوه تبلیغات و نحوه برگزاری انتخابات)

سمت‌های مختلف در شورا

جلسات شورا

اقدامات و ابتکارات شورا

مجلس شورای دانش آموزی

اهداف تشکیل شورای دانش آموزی

آماده‌سازی دانش آموزان برای جامعه‌پذیری و تمرین مشاركت اجتماعی

ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری و تمرین كار تیمی

استفاده از توانمندی‌های مختلف دانش آموزان به عنوان منابع انسانی در اجرای برنامه‌ها

ایجاد حس رقابت بین كلاس‌ها در امر مشاركت در كارهای مدرسه

كاهش فاصله بین مسئولین و دانش آموزان و حذف فاصله كلاس و دفتر

شناسایی نقاط قوت و ضعف مدرسه از دید دانش آموزان با گرفتن بازخورد از آنا

مشارکت در شناخت نیازهای روزانه دانش آموزان، ایده‌یابی و تصمیم‌گیری برای رفع آن‌ها

مشارکت در جمع‌آوری تجارب دیگران

تقویت بنیه اندیشه‌ورزی دانش آموزان

هم‌سو سازی دانش آموزان با سیاست‌های مدیریت مدارس

شورای دانش آموزی چه وظایفی بر عهده دارد؟

شورای دانش آموزی برای ارائه عملکردی هر چه بهتر در راستای همکاری در امر آموزش و پرورش وظایفی را بر عهده دارد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

همکاری و تقویت هویت دینی، انقلابی و ملی دانش آموزان

ارائه پیشنهاداتی به مدیر مدرسه و مشارکت در فعالیت‌های اجرایی مدرسه

همکاری در اجرای مناسبت‌های مختلف مانند فعالیت در نشریه، امور اردو و نماز جماعت

مشارکت در امور مربوط به مسائل آموزشی، پرورشی، انضباطی، ورزشی و فوق برنامه

ایجاد ارتباط صحیح، مستقیم و دوجانبه بین دانش آموزان و اولیای مدرسه

تلاش برای اهمیت دادن به شخصیت دانش آموزان و تقویت اعتماد به نفس آنان

تقویت احساس مسئولیت‌پذیری، تعهد و ارتباط مؤثر با دانش آموزان و اولیای مدرسه

برقراری صمیمیت بین دانش آموزان، رواج احترام و اکرام نسبت به اولیای مدرسه

برگزاری جلسات مشترک با انجمن اولیا و مربیان

گسترش اخلاق اسلامی، برقراری آرامش، صلح،‌ دوستی و کمک به همه دانش آموزان

کشف استعدادها و مدیریت همه جانبه در جهت رشد و پیشرفت تحصیلی مدارس

اداره نشریه‌های دانش آموزی و همکاری در اداره امور کتابخانه مدرسه

برگزاری مسابقات ورزشی،فرهنگی و …

اعضای شورای دانش آموزی چگونه انتخاب می‌شوند؟

در راستای برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی، از میان دانش آموزان علاقه‌مند هرپایه تعدادی برای انتخابات نامزد شده و با تبلیغ در محیط مدرسه در مورد دیدگاه‌ها، نظرات و برنامه‌های خود برای همکلاسی‌هایشان صحبت می‌کنند.

ترکیب اعضای شورای دانش آموزی در مدارس شش پایه ابتدایی بر اساس تعداد دانش آموزان پایه سوم تا ششم خواهد بود. همچنین دانش آموزان پایه‌های سوم و بالاتر می‌توانند علاوه بر نامزد شدن برای عضویت در شورای دانش آموزی، در رأی‌گیری نیز شرکت کنند.

بر همین اساس در مدارس ابتدایی دارای ۱۰۰ دانش آموز، ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند. به همین ترتیب، از ۱۰۱ نفر دانش آموز تا ۱۵۰ نفر، ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر علی‌البدل عضو شورا خواهند بود. برای تعداد دانش آموزان بالای ۱۵۱ نفر، ۹ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل در نظر گرفته شده است.

به علاوه، ترکیب اعضای شورای دانش آموزی در دوره‌های متوسطه اول و دوم نیز بر حسب تعداد کل دانش آموزان آن واحد دانش آموزشی در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، در مدارس کمتر از ۲۵۰ نفر دانش آموز، ۵ نفر عضو اصلی شورا انتخاب شده و ۲ نفر به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند.

برای مدارسی که تعداد دانش آموزان آن‌ها بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ نفر است، ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر علی‌البدل در نظر گرفته می‌شود. همچنین مدارسی که بالای ۳۵۰ نفر دانش آموز دارند، ۹ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند.

انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزشی هر ساله در آبان ماه برگزار می‌شود. دانش آموزان علاقه‌مند به عضویت در شورا نیز حداقل ۱۵ روز پیش از انتخابات در دفتر مدرسه خودشان ثبت‌نام می‌کنند.

مدیران مدارس نیز موظف هستند تا با همکاری شورای مدرسه و مربیان پرورشی اسامی کاندیداهای نهایی را از طریق نصب در تابلو اعلانات مدرسه و همچنین اعلام اسامی منتخب در مراسم صبحگاهی به اطلاع دانش آموزان برسانند.

در مرحله بعدی دانش آموزان کاندید شده به مدت ۱ هفته پیرامون دیدگاه‌ها، نظرات و برنامه‌های خود به تبلیغ به می‌پردازند.

انتخابات شورای دانش ‌آموزی چه روزی است؟

انتخابات شورای دانش آموزی هر ساله در روز های ابتدایی آبان ماه، با مشارکت وزارت کشور و با انتخاب شعاری منحصر به فرد برای هر سال برگزار می‌شود. از سال ۹۸ نیز انتخابات شورای دانش آموزی به صورت الکترونیکی برگزار شده و امکان رأی‌گیری اینترنتی برای دانش آموزان فراهم شده است.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : rayad.org

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب