دمای هوای سرپل ذهاب

دمای هوای سرپل ذهابمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

دمای هوای سرپل ذهاب را از این سایت دریافت کنید.

آب و هوا در سر پل ذهاب

MeteoTrend: آب و هوا در سر پل ذهاب برای امروز و فردا و هفته. دقیق و دقیق پیش بینی آب و هوا در سر پل ذهاب. دما و رطوبت هوا, فشار, سرعت و جهت باد های آسمانی, طلوع, غروب. سر پل ذهاب, کرمانشاه, ایران

پیش بینی آب و هوا در سر پل ذهاب شهر

3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایرانکرمانشاهسر پل ذهاب

پیش بینی آب و هوا در سر پل ذهاب شهر

زمان دقیق در سر پل ذهاب:

جمعه, 28 اکتبر 2022

0 2 2 5 ۰۶ آبان ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:43, غروب 17:37.ماه:   طلوع ماه 09:53, غروب ماه 19:44, فاز ماه: هلال فزاینده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شاخص ماوراء بنفش: 4,1 (متوسط)

شب+21...+23 °Cابری

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 3

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 34-35% ابری: 68%

فشار اتمسفر: 952-955

دید: 100%

صبح+21...+28 °Cابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرق, سرعت 3-4

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 19-32% ابری: 73% فشار اتمسفر: 952 دید: 100%

ظهر+27...+29 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تازه, جنوب غرب, سرعت 6-9

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 19-26% ابری: 18%

فشار اتمسفر: 951-952

دید: 100%

عصر+20...+25 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرق, سرعت 4-5

گشتاور های باد: 9 رطوبت نسبی: 31-42% ابری: 6%

فشار اتمسفر: 952-953

شنبه, 29 اکتبر 2022

دید: 100% بیشتر ... ۰۷ آبان ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:44, غروب 17:36.ماه:   طلوع ماه 11:04, غروب ماه 20:41, فاز ماه: هلال فزاینده

میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف

شاخص ماوراء بنفش: 3,8 (متوسط)

شب+18...+20 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 3

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 44-52% ابری: 100% فشار اتمسفر: 952 دید: 100%

صبح+18...+24 °Cابری

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 33-53% ابری: 99%

فشار اتمسفر: 952-955

دید: 100%

ظهر+23...+25 °Cابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, غرب, سرعت 3-4

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 26-29% ابری: 100%

فشار اتمسفر: 953-955

دید: 100%

عصر+17...+22 °Cابری

باد: وزش نسیم ملایم, شمال, سرعت 1-2

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 32-44% ابری: 99%

فشار اتمسفر: 953-955

یکشنبه, 30 اکتبر 2022

دید: 100% بیشتر ... ۰۸ آبان ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:45, غروب 17:35.ماه:   طلوع ماه 12:08, غروب ماه 21:45, فاز ماه: هلال فزاینده

میدان ژئومغناطیس: طوفان کوچک

شاخص ماوراء بنفش: 3,9 (متوسط)

شب+15...+17 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 40-45% ابری: 65%

فشار اتمسفر: 953-955

دید: 100%

صبح+15...+24 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 20-40% ابری: 45%

فشار اتمسفر: 955-957

دید: 100%

ظهر+24...+26 °Cابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب غرب, سرعت 2-4

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 17-21% ابری: 100%

فشار اتمسفر: 955-956

دید: 100%

عصر+19...+23 °Cباران کوچک

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرق, سرعت 2-5

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 26-48% ابری: 89%

فشار اتمسفر: 955-956

مقدار بارش: 0,1 میلیمتر

دوشنبه, 31 اکتبر 2022

دید: 93-100% بیشتر ... ۰۹ آبان ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:46, غروب 17:34.ماه:   طلوع ماه 13:04, غروب ماه 22:55, فاز ماه: هلال فزاینده

میدان ژئومغناطیس: طوفان کوچک

شاخص ماوراء بنفش: 3,6 (متوسط)

شب+18 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شرق, سرعت 4-5

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 51-58% ابری: 78% فشار اتمسفر: 955 دید: 99-100%

صبح+18...+24 °Cباران کوچک

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب شرق, سرعت 3-6

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 43-58% ابری: 98%

فشار اتمسفر: 955-956

مقدار بارش: 0,1 میلیمتر

دید: 95-100%

ظهر+23...+25 °Cباران کوچک

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب شرق, سرعت 4-6

گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 40-48%

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : fa.meteotrend.com

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : chromewebdata

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب