زمان شروع لیگ ملت های والیبال 2022مهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

زمان شروع لیگ ملت های والیبال 2022 را از این سایت دریافت کنید.

برنامه کامل لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۲

فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) بعد از حذف روسیه و معرفی چین برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها سال ۲۰۲۲ را اعلام کرد.

شنبه / ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۱۳:۳۶

دسته‌بندی: توپ و تور

کد خبر: 1401021006523

منبع : فدراسیون والیبال

برنامه کامل لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۲

فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) بعد از حذف روسیه و معرفی چین برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها سال ۲۰۲۲ را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، لیگ ملت‌های سال ۲۰۲۲ در گروه مردان از ۱۸ خردادماه سال جاری آغاز می‌شود و دوم مردادماه با معرفی تیم‌های برتر به پایان خواهد رسید.

در گروه مردان ۱۶ تیم برزیل، لهستان، فرانسه، آمریکا، اسلوونی، صربستان، آرژانتین، ایتالیا، کانادا، ژاپن، ایران، چین، آلمان، هلند، بلغارستان و استرالیا در این رقابت‌ها حضور دارند.

فدراسیون جهانی والیبال بعد از حذف روسیه و معرفی چین به عنوان شانزدهمین تیم این رقابت‌ها، برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها سال ۲۰۲۲ را اعلام کرد که به وقت تهران به قرار زیر است:

گروه یک، هفته نخست، میزبان: برزیل – برزیلیاگروه دوم، هفته نخست، میزبان: کانادا – اوتاوا

چهارشنبه، ۱۸ خرداد گروه یک:

ایران – چین، ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد

اسلوونی – آمریکا؛ ساعت چهار و ۳۰ دقیقه بامداد

گروه دوم:

بلغارستان – صربستان؛ ساعت یک بامداد

کانادا – آلمان؛ ساعت چهار بامداد

پنج شنبه، ۱۹ خرداد گروه یک:

ژاپن – هلند؛ ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد

برزیل – استرالیا؛ ساعت چهار و ۳۰ دقیقه بامداد

ژاپن – چین؛ ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه

گروه دوم:

لهستان – آرژانتین؛ ساعت یک بامداد

فرانسه – ایتالیا؛ ساعت چهار بامداد

آلمان – آرژانتین؛ ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه

جمعه، ۲۰ خرداد گروه یک:

هلند – آمریکا؛ ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد

برزیل – اسلوونی؛ ساعت چهار و ۳۰ دقیقه بامداد

هلند – ایران؛ ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه

گروه دوم:

صربستان – فرانسه؛ ساعت یک بامداد

لهستان – ایتالیا؛ ساعت چهار بامداد

صربستان – آرژانتین؛ ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه

شنبه، ۲۱ خرداد گروه یک:

ژاپن – آمریکا؛ ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد

استرالیا – اسلوونی؛ ساعت چهار و ۳۰ دقیقه بامداد

آمریکا – برزیل؛ ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه

گروه دوم:

بلغارستان – آلمان؛ ساعت یک بامداد

فرانسه – کانادا؛ ساعت چهار بامداد

آلمان – صربستان؛ ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه

یکشنبه، ۲۲ خرداد گروه یک:

اسلوونی – چین؛ ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد

ایران – استرالیا؛  ساعت چهار و ۳۰ دقیقه بامداد

برزیل – چین؛ ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه

ایران – ژاپن؛ ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه

هلند – استرالیا؛ ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه

گروه دوم:

بلغارستان – لهستان؛ ۳۰ دقیقه بامداد

کانادا – ایتالیا؛ ساعت سه و ۳۰ دقیقه بامداد

فرانسه – لهستان؛ ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه

آرژانتین – ایتالیا؛ ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه

دوشنبه، ۲۳ خرداد گروه دوم:

بلغارستان – کانادا؛ ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد

 گروه سه، هفته دوم، میزبان: فیلیپین – کوئزون  گروه چهارم، هفته دوم، میزبان: بلغارستان – صوفی

سه‌شنبه، ۳۱ خرداد گروه سوم:

اسلوونی – هلند؛ ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه

آرژانتین – ژاپن؛ ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه

گروه چهارم:

استرالیا – کانادا؛ ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

ایران – بلغارستان؛ ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه

چهارشنبه، یکم تیرماه

گروه سوم:

چین – فرانسه؛ ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه

آلمان – ایتالیا؛ ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه

گروه چهارم:

برزیل – لهستان؛ ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

صربستان – آمریکا؛ ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه

پنج‌شنبه، دوم تیرماه

گروه سوم:

فرانسه – هلند؛ ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح

چین – آلمان؛ ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه

آرژانتین – اسلوونی؛ ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه

گروه چهارم:

لهستان – کانادا؛ ساعت ۱۵

صربستان – برزیل؛ ساعت ۱۸

آمریکا – ایران؛ ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه

جمعه، سوم تیرماه گروه سوم:

آلمان – هلند؛ ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح

آرژانتین – چین؛ ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه

ژاپن – ایتالیا؛ ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه

گروه چهارم:

صربستان – کانادا؛ ساعت ۱۵

ایران – برزیل؛ ساعت ۱۸

استرالیا – بلغارستان؛ ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه

شنبه، چهارم تیرماه گروه سوم:

آرژانتین – هلند؛ ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح

ژاپن – فرانسه؛ ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه

ایتالیا – اسلوونی؛ ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه

گروه چهارم:

کانادا – ایران، ساعت ۱۵

لهستان – استرالیا؛ ساعت ۱۸

آمریکا – بلغارستان؛ ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه

یکشنبه، پنجم تیرماه گروه سوم:

آلمان – فرانسه، ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه

ژاپن – اسلوونی؛ ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه

ایتالیا – چین؛ ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه

گروه چهارم:

صربستان – استرالیا؛ ساعت ۱۵

آمریکا – لهستان؛ ساعت ۱۸

بلغارستان – برزیل؛ ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه

گروه پنجم، هفته سوم، میزبان: ژاپن شهر اوزاکا  گروه ششم، هفته سوم، میزبان: لهستان شهر گداسنک

سه‌شنبه ۱۴ تیرماه گروه پنجم:

آمریکا – آلمان؛ ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه

کانادا – آرژانتین؛ ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه

گروه ششم:

بلغارستان – ایتالیا؛ ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه

ایران – لهستان؛ ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه

چهارشنبه، ۱۵ تیرماه گروه پنجم:

برزیل – آلمان؛ ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه

ژاپن – استرالیا؛ ساعت ۱۴ و ۴۰ دقیقه

گروه ششم:

اسلوونی – صربستان؛ ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه

هلند – چین؛ ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه

پنج‌شنبه، ۱۶ تیرماه گروه پنجم:

فرانسه – آمریکا؛ ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح

آلمان – استرالیا؛ ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه

کانادا – برزیل؛ ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه

گروه ششم:

ایران – صربستان؛ ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح

بلغارستان – هلند؛ ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه

لهستان – اسلوونی؛ ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه

جمعه، ۱۷ تیرماه گروه پنجم:

آرژانتین – استرالیا؛ ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : www.isna.ir

برنامه کامل لیگ ملت‌های والیبال 2022 اعلام شد

پایگاه خبری فوتبالی- فدراسیون جهانی والیبال بعد از حذف روسیه و معرفی چین برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها سال 2022 را اعلام کرد.به گزارش فوتبالی، لیگ ملت‌های سال 2022 در گروه مردان از 18 خردادماه سال جاری آغاز می‌شود و دوم مردادماه با مع,والیبال,منهای فوتبالی,تیم ملی والیبال ایران,لیگ ملت های والیبال

برنامه کامل لیگ ملت‌های والیبال 2022 اعلام شد

پایگاه خبری فوتبالی- فدراسیون جهانی والیبال بعد از حذف روسیه و معرفی چین برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها سال 2022 را اعلام کرد.

به گزارش فوتبالی، لیگ ملت‌های سال 2022 در گروه مردان از 18 خردادماه سال جاری آغاز می‌شود و دوم مردادماه با معرفی تیم‌های برتر به پایان خواهد رسید.

در گروه مردان 16 تیم برزیل، لهستان، فرانسه، آمریکا، اسلوونی، صربستان، آرژانتین، ایتالیا، کانادا، ژاپن، ایران، چین، آلمان، هلند، بلغارستان و استرالیا در این رقابت‌ها حضور دارند.

فدراسیون جهانی والیبال بعد از حذف روسیه و معرفی چین به عنوان شانزدهمین تیم این رقابت‌ها، برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها سال 2022 را اعلام کرد که به وقت تهران به قرار زیر است:

** گروه یک، هفته نخست، میزبان: برزیل – برزیلیا

** گروه دوم، هفته نخست، میزبان: کانادا – اوتاوا

چهارشنبه 18 خرداد گروه یک:

ایران – چین، ساعت یک و 30 دقیقه بامداد

اسلوونی – آمریکا؛ ساعت چهار و 30 دقیقه بامداد

گروه دوم:

بلغارستان – صربستان؛ ساعت یک بامداد

کانادا – آلمان؛ ساعت چهار بامداد

پنج شنبه 19 خرداد گروه یک:

ژاپن – هلند؛ ساعت یک و 30 دقیقه بامداد

برزیل – استرالیا؛ ساعت چهار و 30 دقیقه بامداد

ژاپن – چین؛ ساعت 22 و 30 دقیقه

گروه دوم:

لهستان – آرژانتین؛ ساعت یک بامداد

فرانسه – ایتالیا؛ ساعت چهار بامداد

آلمان – آرژانتین؛ ساعت 19 و 30 دقیقه

جمعه 20 خرداد گروه یک:

هلند – آمریکا؛ ساعت یک و 30 دقیقه بامداد

برزیل – اسلوونی؛ ساعت چهار و 30 دقیقه بامداد

هلند – ایران؛ ساعت 22 و 30 دقیقه

گروه دوم:

صربستان – فرانسه؛ ساعت یک بامداد

لهستان – ایتالیا؛ ساعت چهار بامداد

صربستان – آرژانتین؛ ساعت 19 و 30 دقیقه

شنبه 21 خرداد گروه یک:

ژاپن – آمریکا؛ ساعت یک و 30 دقیقه بامداد

استرالیا – اسلوونی؛ ساعت چهار و 30 دقیقه بامداد

آمریکا – برزیل؛ ساعت 22 و 30 دقیقه

گروه دوم:

بلغارستان – آلمان؛ ساعت یک بامداد

فرانسه – کانادا ؛ ساعت چهار بامداد

آلمان – صربستان؛ ساعت 21 و 30 دقیقه

یکشنبه 22 خرداد گروه یک:

اسلوونی – چین؛ ساعت یک و 30 دقیقه بامداد

ایران – استرالیا؛  ساعت چهار و 30 دقیقه بامداد

برزیل – چین؛ ساعت 17 و 30 دقیقه

ایران – ژاپن؛ ساعت 20 و 30 دقیقه

هلند – استرالیا؛ ساعت 23 و 30 دقیقه

گروه دوم:

بلغارستان – لهستان؛ 30 دقیقه بامداد

کانادا – ایتالیا؛ ساعت سه و 30 دقیقه بامداد

فرانسه – لهستان؛ ساعت 19 و 30 دقیقه

آرژانتین – ایتالیا؛ ساعت 22 و 30 دقیقه

دوشنبه 23 خرداد گروه دوم:

بلغارستان – کانادا؛ ساعت یک و 30 دقیقه بامداد

** گروه سه، هفته دوم، میزبان: فیلیپین – کوئزون

** گروه چهارم، هفته دوم، میزبان: بلغارستان – صوفیه

سه‌شنبه 31 خرداد گروه سوم:

اسلوونی – هلند؛ ساعت 11 و 30 دقیقه

آرژانتین – ژاپن؛ ساعت 15 و 30 دقیقه

گروه چهارم:

استرالیا – کانادا؛ ساعت 18 و 30 دقیقه

ایران – بلغارستان؛ ساعت 21 و 30 دقیقه

چهارشنبه یکم تیرماه گروه سوم:

چین – فرانسه؛ ساعت 11 و 30 دقیقه

آلمان – ایتالیا؛ ساعت 15 و 30 دقیقه

گروه چهارم:

برزیل – لهستان؛ ساعت 18 و 30 دقیقه

صربستان – آمریکا؛ ساعت 21 و 30 دقیقه

پنج‌شنبه دوم تیرماه گروه سوم:

فرانسه – هلند؛ ساعت 7 و 30 دقیقه صبح

چین – آلمان؛ ساعت 11 و 30 دقیقه

آرژانتین – اسلوونی؛ ساعت 15 و 30 دقیقه

گروه چهارم:

لهستان – کانادا؛ ساعت 15

صربستان – برزیل؛ ساعت 18

آمریکا – ایران؛ ساعت 21 و 30 دقیقه

جمعه سوم تیرماه گروه سوم:

آلمان – هلند؛ ساعت 7 و 30 دقیقه صبح

آرژانتین – چین؛ ساعت 11 و 30 دقیقه

ژاپن – ایتالیا؛ ساعت 15 و 30 دقیقه

گروه چهارم:

صربستان – کانادا؛ ساعت 15

ایران – برزیل؛ ساعت 18

استرالیا – بلغارستان؛ ساعت 21 و 30 دقیقه

شنبه چهارم تیرماه گروه سوم:

آرژانتین – هلند؛ ساعت 7 و 30 دقیقه صبح

ژاپن – فرانسه؛ ساعت 11 و 30 دقیقه

ایتالیا – اسلوونی؛ ساعت 15 و 30 دقیقه

گروه چهارم:

کانادا – ایران، ساعت 15

لهستان – استرالیا؛ ساعت 18

آمریکا – بلغارستان؛ ساعت 21 و 30 دقیقه

یکشنبه پنجم تیرماه گروه سوم:

آلمان – فرانسه، ساعت 7 و 30 دقیقه

ژاپن – اسلوونی؛ ساعت 11 و 30 دقیقه

ایتالیا – چین؛ ساعت 15 و 30 دقیقه

گروه چهارم:

صربستان – استرالیا؛ ساعت 15

آمریکا – لهستان؛ ساعت 18

بلغارستان – برزیل؛ ساعت 21 و 30 دقیقه

** گروه پنجم، هفته سوم، میزبان: ژاپن شهر اوزاکا

** گروه ششم، هفته سوم، میزبان: لهستان شهر گداسنک

سه‌شنبه 14 تیرماه گروه پنجم:

آمریکا – آلمان؛ ساعت 10 و 30 دقیقه

کانادا – آرژانتین؛ ساعت 13 و 30 دقیقه

گروه ششم:

بلغارستان – ایتالیا؛ ساعت 13 و 30 دقیقه

ایران – لهستان؛ ساعت 17 و 30 دقیقه

چهارشنبه 15 تیرماه گروه پنجم:

برزیل – آلمان؛ ساعت 11 و 10 دقیقه

ژاپن – استرالیا؛ ساعت 14 و 40 دقیقه

گروه ششم:

اسلوونی – صربستان؛ ساعت 13 و 30 دقیقه

هلند – چین؛ ساعت 17 و 30 دقیقه

پنج‌شنبه 16 تیرماه گروه پنجم:

فرانسه – آمریکا؛ ساعت 7 و 30 دقیقه صبح

آلمان – استرالیا؛ ساعت 10 و 30 دقیقه

کانادا – برزیل؛ ساعت 13 و 30 دقیقه

گروه ششم:

ایران – صربستان؛ ساعت 9 و 30 دقیقه صبح

بلغارستان – هلند؛ ساعت 13 و 30 دقیقه

لهستان – اسلوونی؛ ساعت 17 و 30 دقیقه

جمعه 17 تیرماه گروه پنجم:

آرژانتین – استرالیا؛ ساعت 8 و 10 دقیقه

فرانسه – برزیل؛ ساعت 11 و 10 دقیقه

ژاپن – کانادا؛ ساعت 14 و 40 دقیقه

گروه ششم:

ایتالیا – صربستان؛ ساعت 9 و 30 دقیقه صبح

لهستان – هلند؛ ساعت 13 و 30 دقیقه

چین – بلغارستان؛ ساعت 17 و 30 دقیقه

شنبه 18 تیرماه گروه پنجم:

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : footballi.net

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب