شعر خرد

شعر خردمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

شعر خرد را از این سایت دریافت کنید.

آپارات

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.aparat.com

معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم ابتدایی

معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم ابتدایی را در انتشارات پیر دانا بخوانید.

معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم ابتدایی

معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم ابتدایی

به نام خداوند جان و خرد *** کزین برتر اندیشه، برنگذرد

با نام و یاد آفریدگار جان و اندیشه آغاز می‌کنم که اندیشه‌ای برتر و بهتر از این از ذهن انسان نمی‌گذرد. (شروع هرکاری با نام خدا بهترین کار است.)

خرد رهنمای و خرد دلگشای *** خرد، دست گیرد به هر دو سرای

عقل، راهنما و دلگشا است. عقل در هر دو جهان به انسان کمک می‌کند.

به دانش گرای و بدو شو بلند *** چو خواهی که از بد نیابی گزند

اگر می‌خواهی از بدی‌ها آسیب نبینی، به علم و دانش آموختن روی بیاور و با آن رشد کن.

ز نادان، بنالد دل سنگ و کوه *** ازیرا ندارد بر کس، شکوه

دل سنگ و کوه از دست آدم نادان می‌نالد زیرا او نزد هیچ‌کس بزرگی و شکوه ندارد.

توانا بود، هر که دانا بود *** ز دانش دل پیر برنا بود

هر کسی که دانا و عاقل باشد، قدرتمند و توانا است. دانش دل پیر انسان را جوان می‌کند.

معنی لغات شعر خرد رهنمای و خرد دلگشا:

خرد: عقل و دانشسرای: خانهشکوه: بزرگی و عظمتبرنا: جوان

شعر خرد رهنمای و خرد دلگشا از اشعار حکیم سخن، فردوسی بزرگ، است که اهمیت عقل و دانش را به ما یادآوری می‌کند.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : virgool.io

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب