شوک اول هفته ای درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان| ماجرای ۲۵ درصد باقیمانده اجرا نشدهمحمدعلی براتی (بازنشسته‌ی حداقل بگیر کارگری) می گوید: 25 درصد متناسب‌سازی سال قبل چه شد؛ چرا سازمان تامین اجتماعی باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل را اجرایی نمی‌کند؛ اگر در کشور پول نیست چرا برای خواص خاصه خرجی می‌شود و اگر هست چرا مستحقان واقعی نادیده گرفته می‌شوند؛ اگر باقیمانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، لااقل چند صد هزار تومان به حقوق ما بازنشستگان حداقل بگیر کارگری افزوده می‌شود...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب