اگر احساس زشت بودن دارید، بخوانید!آیا تا به حال کسی را دیده‌اید که مدام درباره ظاهرش و اینکه چگونه به‌نظر می‌رسد‌ نگران باشد و از شما سؤال کند؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب