اولین تصویر از عامل حادثه حرم شاهچراغ| این تصویر را چه کسی منتشر کرده؟تصویری از تروریست حرم شاهچراغ که داعش منتشر کرده را بازنشر کرده است....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب