شگفتانه دولت برای کارمندان | چه کسانی حقوقشان افزایش می یابد؟براساس مصوبه امروز مجلس، هم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری مشمول افزایش شد و هم حقوق نیروهای مسلح. اما میزان افزایش حقوق هر کدام چقدر است و چه کسانی مشمول آن شدند؟ ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب