روش شاخه ای ریاضی سوم ابتداییمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

روش شاخه ای ریاضی سوم ابتدایی را از این سایت دریافت کنید.

فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای چهار رقمی

فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای چهار رقمی برای دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی از کتاب ریاضی سوم دبستان به منظور آموزش درس ریاضی سوم ابتدایی

ریاضی سومسوم ابتدایی

فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای چهار رقمی

By احمد عزتی Last updated مهر 12, 1398

0Share

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

حل مسئله فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی

اهداف: آموزش حل مسئله با استفاده از راهبرد تفکر نظام دار (الگوسازی)

گاهی وقت ها در بعضی مسئله ها تمام حالت های ممکن خواسته می شود. در ای نگونه مواقع می توانید از راهبرد الگوسازی استفاده کنید و با رسم یک جدول منظم، داده های مسئله را مرتب کرده تا تمام حال تهای صحیح را به دست آورید.

مثال : همه ی عددهای سه رقمی را که رقم صدگان آن ها ۲، رقم دهگان آن ها ۳ یا ۴ و رقم یکان آن ها ۶ یا ۷ باشد بنویسید.

برای به دست آوردن تمام حال تها از جدول خوشه ای نظام دار استفاده می کنیم.

مثال:

در بعضی مواقع لازم است الگو را پیدا کرده تا به تمام حالت های ممکن برسید.

@[email protected]#=img=#

فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی

درس اول معرفی عدد هزار ریاضی سوم

هدف: آشنایی با اولین عدد چهاررقمی

سال گذشته خواندید 10 تا یکی م یشود یک دسته 10 تایی و 10 تا 10 تایی می شود یک دسته صدتایی . حالا اگر به ۹ دسته صد تایی ، یک دسته صدتایی اضافه کنیم می شود ده دسته صدتایی یعنی ۱۰۰۰ (هزار) هزار یک عدد چهار رقمی است.

شما می توانید برای درست کردن عددهای مختلف از یکی، ده تایی، صدتایی و هزارتایی استفاده کنید.

درس دوم ارزش مکانی ریاضی سوم

هدف: آشنایی با ارزش مکانی اعداد چهاررقمی

برای خواندن و نوشتن اعداد باید طبقه های آن ها را مشخص کنید. برای این کار از جدول ارزش مکانی استفاده کنید. با شناخت عدد ۱۰۰۰ یک ستون به جدول ارزش مکانی اضافه می شود.

مثال

عدد ۱۳۳۸- حروف هزار و سیصد و سی و هشت

با کمک ارزش مکانی به سادگی می توانید عدد بسازید. کافی است هر عددی که داده شده را در جایگاهش قرار دهید.

یادآوری← سانتی متر و میلی متر واحدهای اندازه گیری طول هستند.

هر سانتی متر ۱۰ میل یمتر است.

نکته

هر ۱۰۰ ریال برابر است با ۱۰ تومان. برای تبدیل پول از ریال به تومان می توانید صفر یکان را بردارید تا به تومان تبدیل شود و اگر خواستید از تومان به ریال تبدیل کنید یک صفر جلوی عدد قرار دهید.

به خاطر بسپارید ← واحد پول کشور ایران ریال است اما در خرید و فروش از واحد تومان استفاده می شود.

مثال: ۲۰۰ تومان برابر است با ۲۰۰۰ ریال

۳۰۰۰ ریال برابر است با ۳۰۰ تومان

درس سوم ارزش پول ریاضی سوم

هدف: آشنایی با ارزش پول ، متر، کیلومتر

براي اینکه بتوانیم دو عددرا باهم مقایسه کنیم باید، ابتدا تعداد رقم ها را مقاسیه کنیماگر تعداد رقم هاي یک عدد بیشتر بود آن عدد بزرگتر است.

اگر تعداد رقم ها مساوي بود، اولین رقم از سمت چپ دو عدد را باهم مقایسه می کنیم هرکدام بزرگتر بود آن عدد بزرگتر است و اگر مساوي بود، رقم بعدي از سمت چپ را مقایسه می کنیم و اگر مساوي بود باز رقم بعدي را.

مثال

3430 >3310

اگر طول میز یک متر و ۴۵ سانتیمتر باشد یعنی ۱۴۵ سانتی متر

سانتی متر ۱۴۵= ۴۵ + ۱۰۰

ارزش پول ← تمام کشورها برای خرید و فروش واحد پول دارند.

برای مقایسه کردن ارزش پول کشورها با یکدیگر ابتدا باید پول کشورها را تبدیل کرد.

واحد پول کشورهاي مختلف با هم فرق می کند. واحد پول کشور ما به ریال است.

براي کارهاي بانکی و رسمی از واحد ریال استفاده می شود ولی دربین مردم و در خرید و فروش و در بازارها از واحد تومان استفاده می شود.

1تومان برابر با 10 ریال است.بنابراین 10 تومان برابر با 100 ریال و 100 تومان برابر با 1000 ریال است.

براي تبدیل تومان به ریال جلوي عدد، یک صفر اضافه می کنیم و براي تبدیل ریال به توان یک صفر از جلوي عدد برمی داریم .

مثال ← یک دلار کشور شورستان به اندازه ی ۲۰۰ تومان ارزش دارد. ۳ دلار این کشور ارزش بیشتری داردیا ۵۵۰ تومان؟ چرا؟

۵۵۰ < ۶۰۰ تومان   دلار

یکی دیگر از واحدهای اندازه گیری برای طول های زیادش فاصل هی دو شهر کیلومتر است. هر کیلومتر ۱۰۰۰ متر است.

درس چهارم عددهای تقریبی ریاضی سوم

اهداف: آموزش تقریب در عدد چهاررقمی

گاهی برای محاسبه راحت تر، اعداد به صورت تقریبی حساب می شوند.

برای این کار رقم یکان، دهگان و یا صدگان را حذف کنید و به جای آن صفر بگذارید.

جرم اجسام را با وسیل های به نام ترازو اندازه می گیرند. برای اندازه گیری جرم اجسام کوچک از واحد گرم و برای اندازه گیری اجسام بزرگ از کیلوگرم استفاده می شود.

0Share

Facebook Twitter Google+

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : dabesto.ir

فیلم درسی از فصل عددهای چهار رقمی آموزش مبحث معرفی عدد هزار از کلاس سوم دبستان

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل عددهای چهار رقمی از گروه سوم دبستان از مباحث عددهای تقریبی , حل مساله:الگو سازی , ارزش پول , ارزش مکانی , معرفی عدد هزار ,

Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.

11564 دبیر : شقایق عباسی

تعداد رای : (2368) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,شقایق عباسی,مبحث مربوط به فصل دوم - عددهای چهار رقمی پایه ی سوم دبستان را تدریس می کند

بروزرسانی ???? تعداد نظرات : ۵ کاربر - 9646EEAA 4 بهمن 1400

خیلی خیلی خوب بود تشکر

???? پاسخ 1 کاربر - D9AB6A26 16 اسفند 1399 عالی بود ???? پاسخ 1 کاربر - D9AB6A26 16 اسفند 1399 عالی بود ???? پاسخ 1 کاربر - C29FE980 11 مهر 1399 خیلی عالی بود. تشکر ???? پاسخ 2 کاربر - 361D6F86 30 تیر 1399

عالی بودی دیگه من همیشه به تدریس‌های شما نگاه میکنم

???? پاسخ 2

عددهای تقریبی

3 فیلم

ارزش پول

3 فیلم

ارزش مکانی

3 فیلم

معرفی عدد هزار

3 فیلم نسا پاینده 21663 شقایق عباسی 11564 مهرانگیز لطفی 14050

حل مساله:الگو سازی

4 فیلم

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.kanoon.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب