نگارش چهارم ابتدایی صفحه 27

نگارش چهارم ابتدایی صفحه 27مهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

نگارش چهارم ابتدایی صفحه 27 را از این سایت دریافت کنید.

جواب املا صفحه 27 نگارش چهارم

در این نوشته با جواب املا صفحه 27 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب املا صفحه 27 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 27 نگارش چهارم

1- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

روزی کشتی گرفتار …توفان… شد. موج های دربا بکی …بعد… از دیگری از راه می رسیدند و خود را به کشتی می کوبیدند. ناخدا هر چه کرد، نتوانست کشتی را از میان …امواج… نجات دهد و …مسافران… در میان امواج گرفتار شدند. حکیم از …هوش… رفت و وقتی چشم باز کرد. خود را در …ساحلی… دور افتاده دید.

2-با حروف درهم ریخته ی زیر، هر تعداد که می توانید، کلمه ی معنی دار بسازید.

ب  ع  ج  ض  م  ت  ا  ق  ا  ن  و  غ  ح

باغ  –  عبا  –  عاج  –  نبض  –  اجاق  –  قوّ

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : haladars.ir

نگارش چهارم ابتدایی درس چهارم صفحه27

محمّد آهنگرداودی معلّم ابتدایی و مدرّس دانشگاه https://adavoodi.ir/

نگارش چهارم ابتدایی درس چهارم صفحه27

دانلود ویدیو

بیشتر

آموزشی

نگارش فارسی چهارم ابتدایی درس چهارم صفحه27 محمّد آهنگرداودی

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.seevid.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب