منطق درس دوم دهم انسانی

منطق درس دوم دهم انسانیمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

منطق درس دوم دهم انسانی را از این سایت دریافت کنید.

سوالات متن درس دوم منطق دهم + حل تمرینات و فعالیت های تکمیلی

سوالات متن درس دوم منطق دهم با جواب + جواب تمرینات درس دوم منطق دهم حل فعالیت تکمیلی درس دوم منطق دهم جزوه پرسش و پاسخ درس دوم منطق پایه دهم انسانی

سوالات متن درس دوم منطق دهم + حل تمرینات و فعالیت های تکمیلی

افزودن به لیست علاقه‌مندی ها

haladars آذر 3, 1400 دقیقه مطالعه

در این نوشته با سوالات متن درس دوم منطق دهم همراه شما دهمی های رشته انسانی هستیم. در این نوشته با سوالات متن شامل سوالات تشریحی سوالات درست و غلط سوالات نقطه چین و پرکردنی همراه شما هستیم

همچنین در ادامه جزوه پرسش و پاسخ درس دوم منطق دهم با حل کامل تمرین ها و فعالیت های تکمیلی این درس همراه شما هستیم.

سوالات متن درس دوم منطق دهم

سوالات تشریحی

۱- چرا در منطق به بحث الفاظ توجه می شود؟

زیرا برای بیان و انتقال افکار خود به دیگران از الفاظ استفاده می کنیم. خطای در الفاظ و معنای آنها می تواند باعث خطا در

اندیشیدن (تعریف و استدلال) شود.

۲- مشخص کنید کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده ، درباره خود لفظ اند یا در مورد امری ذهنی یا امری در جهان خارجی؟

الف) «حیدر جلالی، ۹ حرف دارد.

ب) شعر از غزل کلی تر است

ج) ماشین حسین اروندی است.

جواب : الف) زبانی یا لفظی

ب) ذهنی ج) خارجی

۳- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

الف) اشتراک لفظی

ب) مغالطه اشتراک لفظی

ج) مغالطه توسل به معنای ظاهری

د) مغالطه نگارشی کلمات و مغالطه ابهام در مرجع ضمیر

الف) چند معنای متعدد به کمک یک لفظ واحد بیان می شوند. مانند شیر

ب) اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهری مشترک دارند . این مغالطه یکی از شایع ترین انواع خطاهای ذهنی است

ج) به کار بردن معانی مطابقی، تضمنی و التزامی کلمات به جای یکدیگر

د) عدم رعایت دقیق علائم سجاوندی و اعراب و حرکات کلمات، یا املاء و دیکته کلمات و استفاده از عبارات دو پهلو که ناشی از مشخص نبودن مرجع ضمیر است.

۴- نوع مغالطه های زیر را مشخص کنید.

الف) او گفت که این لپ تاپ من است. مغالطه ابهام در مرجع ضمیر

ب) سکوت جایز نیست در مورد فیلتر شدن تلگرام اعتراض کنید. مغالطه نگارشی کلمات

۵- اقسام دلالت لفظ بر معنا را نام ببرید و برای هر یک مثالی بیاورید.

دلالت مطابقی: دلالت لفظ بر معنا که مطابق با معنای اصلی لفظ است ( دلالت بر کل معنا) موبایلی خریدم.

دلالت تضمنی: دلالت لفظ بر معنا که متضمن) دربردارنده ) بخشی از معنای اصلی لفظ است(دلالت بر جزء معنا) موبایلم شکست.

دلالت التزامی: دلالت لفظ بر معنا که بر لازمه یک شیء دلالت می کند : موبایل بارانم کردی.

۶- در تصویر زیر مراد از « پروانه شو» کدامیک از اقسام دلالت لفظ بر معنی است؟

سوالات متن درس دوم منطق دهم

دلالت التزامی

۷- اگر لفظ مطابق با معنای اصلی لفظ دلالت کند چه نامیده می شود؟

مطابقی

۸- دلالت لفظ بر بخشی از معنای اصلی چه نوع دالتی است؟

تضمنی

۹- اقسام سه گانه دلالت مطابقه تضمن التزام از اقسام چه دلالتی هستند؟

لفظ بر معنا

۱۰- به ترتیب در جمله های « قلم شکست » ، « قلم را در کیفم گذاشتم »، « او قلم نافذی دارد » لفظ قلم به ترتیب دارای چه نوع دلالتی است ؟

تضمنی – مطابقی – التزامی

۱۱- نوع دلالت لفظ بر معنا را در عبارات زیر تعیین کنید:

(مطابقه – تضمن – التزام)

الف ) بارسلونا در سال ۲۰۱۸ جام حذفی اسپانیا را برد .

ب) پژو ۲۰۶ من خراب شد.

ج) پای چمبرلین در بازی نیمه نهایی لیورپول و آس رم شکست.

د) برنامه تلگرام از موبایل من حذف شد. .

و) برای تنفس بهتر در هوای گرد و غبار سوسنگرد ماسکی خریدم

ه) کاسه صبر زین الدین زیدان لبریز شد .

جواب: الف) التزامی ب) تضمن ج) تضمن د) مطابقه و مطابقه ه) التزامی

 ۱۲- در کدام گزینه لفظ دست دارای دلالت تضمن است؟

الف) دست بالای دست بسیار است.

ب) قبل از غذا دستهایمان را می شوییم.

ج) دوست آن است که گیرد دست دوست.

د) باید دست اجانب را از کشور کوتاه کرد.

جواب: ب

۱۳- دلالت التزامی در کدام گزینه درست ذکر نشده است؟ 

الف) دلم باران می خواهد و چتری خراب

ب) او گرگ بالان دیده است

ج) دو تیم فوتبال کشور گاوبندی کردند.

د) گوشی ام را پیدا کردم .

جواب: د

۱۴- کدام گزینه در مورد دلالت مطابقه درست است ؟

الف) تو قلبم را شکستی

ب ) دست غم بر سر زنید کشته شد عباس من

ج) برای تنفس بهتر در هوای گرد و غبار سوسنگرد ماسکی خریدم

د) در ماتت دلها کباب است.

جواب: ج

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید. 1- میان حیطه ذهن، زبان … ارتباط وجود دارد و خطا در یکی از آنها باعث خطا در سایر موارد شود.

خارج

٢- وظیفه …جلوگیری از خطای اندیشه و ذهن است وذهن با دو حیطه زبان وجهان خارج ارتباط دارد.

منطق

۳- برای بیان و انتقال افکار خود به دیگران از ……………….. استفاده می کنیم .

الفاظ

۴-علم منطق وابسته به زبانی خاص ……….

نیست

۵- …… یعنی اینکه در هر زبانی، گاه چند معنای متعدد به کمک یک لفظ واحد بیان می شوند.

اشتراک لفظی

۶- دلالت لفظ بر معنا که مطابق با معنای اصلی لفظ است دلالت ………………. می گویند.

مطابقی

۷- دلالت لفظ بر معنا که متضمن بخشی از معنای اصلی لفظ است دلالت ……………………… می گویند.

تضمنی

۸- به کار بردن معانی مطابقی، تضمنی و التزامی کلمات به جای یکدیگر به خطایی منتهی می شود که آن را مغالطه…….. می نامند.

توسل به و معنای ظاهری

۹-عدم رعایت دقیق علائم سجاوندی ، حرکات کلمات، و یا …… کلمات باعث پدید آمدن مغالطه نگارشی کلمات می شود.

دیکته یا املاء

۱۰- بخشی از کار …………..، بررسی صحت علائم سجاوندی و در صورت نیاز، حرکت گذاری برخی از کلمات و نیز اصلاح غلط های املایی است.

ویراستاران

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : haladars.ir

گام به گام درس2 منطق دهم

گام به گام درس2 منطق دهم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات درس2 منطق دهم

گام به گام درس2 منطق دهم

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

حل تمرین صفحه 14 درس2 منطق دهم

پاسخ فعالیت ها تکمیلی و حل تمرین درس2 منطق دهم انسانی

حل تمرین صفحه 16 درس 2 منطق دهم

پاسخ فعالیت ها تکمیلی و حل تمرین درس2 منطق دهم انسانی

حل تمرین صفحه 18 درس2 منطق دهم

پاسخ فعالیت ها تکمیلی و حل تمرین درس2 منطق دهم انسانی

حل تمرین صفحه 20 درس 2 منطق دهم

پاسخ فعالیت ها تکمیلی و حل تمرین درس2 منطق دهم انسانی

پاسخ فعالیت های تکمیلی درس2 منطق دهم

پاسخ فعالیت ها تکمیلی و حل تمرین درس2 منطق دهم انسانی

ادامه پاسخ فعالیت های تکمیلی درس2 منطق دهم

پاسخ فعالیت ها تکمیلی و حل تمرین درس2 منطق دهم انسانی

تمرین صفحه 18 منطق دهم

گام به گام درس 2 منطق دهم

دیگر محتواهای این درس

ویدئو منطق دهم انسانی

جزوه منطق دهم انسانی

نمونه سوال منطق دهم انسانی

آزمون انلاین منطق دهم انسانی

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : paadars.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب