روستا به روستا کرمان

روستا به روستا کرمانمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

روستا به روستا کرمان را از این سایت دریافت کنید.

مستند «روستا به روستا» در «شما»

مستند «روستا به روستا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهرداد صوفی آبادی در 22 قسمت در صدا و سیمای مرکز کرمان تولید شده است.

دوشنبه / ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ / ۱۳:۳۸

دسته‌بندی: رسانه کد خبر: 91113018701 منبع : صدا و سیما

مستند «روستا به روستا» در «شما»

مستند «روستا به روستا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهرداد صوفی آبادی در 22 قسمت در صدا و سیمای مرکز کرمان تولید شده است.

مستند «روستا به روستا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهرداد صوفی آبادی در 22 قسمت در صدا و سیمای مرکز کرمان تولید شده است.

به گزارش سرویس تلویزیون ایسنا، این مستند به مذهب و فرهنگ روستاهای کرمان از گذشته تا کنون ، قدمت آنها ، معیشت روستانشینان ، محصولات کشاورزی و تولیدی، سطح تحصیلات مردم ، آداب و رسوم و پیشرفت های اجتماعی آنان در سال های اخیر می پردازد.

وکیل آباد بافت، دهگان، سهرابیه، چشمه گز، خمردویه، سردهر، هوتک، اسماعیل آباد، بیدخان، سه کنج، عرب آباد، شاهرخ آباد، گلزار، کبوترخان، قناقستان، چشیدو... برخی از روستاهایی است که در مجموعه این مستند معرفی شده اند.

بنا بر این گزارش، روستا به روستا روزهای زوج ساعت 12:30 از شبکه شما پخش می شود.

انتهای پیام

نظرات

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.isna.ir

اسامی روستاهای کرمان

اسامی روستاهای کرمان

اسامی روستاهای شهرستان کرمان

اسامی روستاهای کرمان استان کرمان به شرح زیر است :

علی‌آباد رباط علی‌آباد رشید فرخی

ا

ابراهیم‌آباد (شهداد)

ابراهیم‌آباد (کرمان)

ابزردو احمدآباد (باغین) احمدآباد (چترود) احمدآباد (کرمان) احمدآباد کهنوج اردیکان استحکام (شهداد) استخروییه (کرمان) اسحاق‌آباد (کرمان) اسلام‌آباد (کرمان)

اسماعیل‌آباد (کرمان)

اسماعیل‌آباد (ماهان)

اکبرآباد (کرمان) اکبرآباد بحری اکبرآباد ده باقر الله‌آباد (کرمان) الله‌آباد چاروک امیرآباد (شهداد) امیرآباد (کرمان) امیرآباد (ماهان) انارستان (کرمان)

و

والی‌آباد (کرمان) وامق‌آباد

آ

آبگرمو (کرمان)

ب

باب بیدوییه (کرمان) باب بینی باب زنگی باب گورک باب گروییه باداموئیه باغ بادامی باغ برزوئیه باغ پورزند باغ چشمه گو باغ حسین بک باغ هوتک باقرآباد (کرمان) باقرآباد ریگ بوج (کرمان) برسوز برسرخ بلبلوییه بندر (چترود) بندر زیارتگاه بهرامجرد (کرمان) بی‌بی حیات (کرمان) بی‌بی گرامیه بید شیرین

پ

پاسیب پوزه کوه پریواز پشوییه پشت شیران پشته (کرمان) پشیشکوئیه پیرغیب بالا

ت

توتک پیربادام توتک سفلی توتک علیا توکل‌آباد (کرمان) توکل‌آباد آزادی ترجگان تقی‌آباد (کرمان) تلمبه درانی تلمبه شهید رجایی تی جنگ تیزنگ تیکدر (کرمان) تیکدرپای سنگ تینون

ج

جوشان (گلباف) جریسخان جنت‌آباد (کرمان) جهادآباد (کرمان) جهر

چ

چاه کهنوئیه چشمه سرخ (کرمان) چشمه‌ها (کرمان) چشمه‌گز چنارو (کرمان) چناروئیه (کرمان) چناروییه (کرمان) چهارطقاری

ح

حاجی‌آباد نظری حجت‌آباد (شهداد) حجت‌آباد (کرمان) حجت‌آباد (ماهان) حجت‌آباد دق حجت‌آباد کهنوج حجت‌آباد یزدی‌ها حرمک حسن‌آباد (کرمان) حسن‌آباد (گلباف) حسین‌آباد (کرمان)

حسین‌آباد آخوند (کرمان)

حسین‌آباد خان (کرمان)

حسین‌آباد غفوری حسین‌آباد مهدیقلی حکمت‌آباد بالا حکمت‌آباد پائین حمیدیه (کرمان)

خ

خالق‌آباد (کرمان) خالی باغ خوروئیه خرده دهقان خلیل‌آباد (کرمان) خنگستان خیچ خیرآباد (کرمان)

د

دارستان (کرمان) دارسینوییه دانگ نیم دودانگه (کرمان) دودران (کرمان) دوزدوئیه دوغ نان دولت‌آباد (شهداد) دولت‌آباد (کرمان) دران (کرمان) درب انارستان درب آسیاب دره جا دستجرد (کرمان) دشت بزنجون دشت زحمتکشان دشت شقین ده بالا (کرمان) ده‌جان (کرمان) ده حسنعلی ده خان (چترود) ده خشک ده خمرودوئیه ده زیار ده زیر (کرمان) ده سیف ده شاهوردی سفلی ده شاهوردی علیا ده شعار ده شیب سفلی ده شیب علیا ده صلاحی ده عبدالله (چترود) ده قاسم‌خان ده قاضی (کرمان) ده کافی ده لولو ده لبیبی ده مرغو ده مسعود ده ملا (کرمان) ده ملک (کرمان) ده‌میرزا (کرمان) ده نوئیه ده نوپرویز دهو (کرمان) دهو سفلی دهوییه (کرمان) ده‌نو (کرمان) ده‌نو سالار

ر

روحی‌آباد رودگز (کرمان) روغنوئیه رباط (کرمان) رحیم‌آباد (چترود) رحیم‌آباد (کرمان) رزکوه رشیدآباد (شهداد) رضاآباد (کرمان) رعبه رودخانه (شهداد)

ز

زاینده رود (کرمان) زوار (کرمان) زربیشه زمان‌آباد (کرمان) زهرود زیارتگاه (شهداد) زیارتگاه (کرمان) زین‌آباد (کرمان) زینل‌آباد (ماهان)

س

ساروج (کرمان) سوراخ مار سالارآباد (شهداد)

سرآسیاب بالا (کرمان)

سرآسیاب شش سرچیت پایین سرخه‌ای سردر (چترود) سردهون سرطاعونه سعادت‌آباد (کرمان) سعدآباد (گلباف) سعدی (کرمان) سعیدآباد (کرمان) سعیدی (کرمان) سلطان‌آباد (کرمان) سنبل (کرمان)

س

سنگزرد سه کنج سیرچ سیمک

ش

شانگستان شاهرخ‌آباد (کرمان) شجاع‌آباد محمدعلی شجاع‌آباد (شهداد) شرف‌آباد (کرمان) ششتوئیه (کرمان) شفیع‌آباد (شهداد) شمس‌آباد (کرمان) شهرک هوانیروز شورآباد (شهداد) شیرین‌آباد (شهداد)

ص

صرفه

ظ

ظهرود بالا ظهرود پائین

ع

عامریه عباس‌آباد (کرمان) عبدل‌آباد (کرمان) عرب‌آباد (ماهان) عسکرو

علی‌آباد (اختیارآباد)

علی‌آباد (شهداد) علی‌آباد (کرمان) علی‌آباد (گلباف) علی‌آباد جهر علی‌آباد حجت عنبروتک

ف

فوسک فتح‌آباد (کرمان) فردوسی (کرمان) فندقاع فیروزآباد (کرمان) فیض‌آباد (سیرچ) فیض‌آباد (کرمان)

ق

قائم‌آباد (کرمان) قوام‌آباد (چترود) قصرفلنج قصرمیان قلعه حسین علی قلعه حیدر (کرمان) قلعه‌چه (کرمان) قنات احمدیه (کرمان) قناتغستان قندآباد

ک

کاظم‌آباد (سیرچ) کاظمیه (کرمان) کوره گز کجه (کرمان) کدبک کدرود کرچ (کرمان) کرشک (کرمان) کرمان آهک کرمانی (کرمان) کریم‌آباد آب‌نیل کریم‌آباد حاج علی کریم‌آباد رباط کریم‌آباد سردار کریم‌آباد گاوخانه کریم‌آباد (شهداد) کشتوئیه کشکوه (کرمان) کشیت (کرمان) کشیک (چترود) کمونوییه کمسرخ کناران (کرمان)

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.citypedia.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب