رفتار زشت مجری معروف با نسرین مقانلو | مجری برنامه رعایت حال نسرین مقانلو را نکردنسرین مقانلو به واسطه مادرش، بازیگری را از نوجوانی در تئاتر شروع کرد. نسرین مقانلو به صورت جدی از 18 سالگی بازیگر تئاتر بود تا اینکه در سال 1370 وقتی 23 ساله بود در فیلم دو نیمه سیب به کارگردای کیانوش عیاری جلوی دوربین رفت....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب