مورد عجیب بنجامین باتن: ۱۰ بازیگر ایرانی که پیر نمی‌شوند!اگر در میان بازیگران ایرانی یا به طور کلی بازیگرانی از سراسر جهان بگردید، با افرادی برخورد خواهید کرد که گویی به هیچ وجه پیر نمی‌شوند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب