نقاشی نیکوکاری

نقاشی نیکوکاریمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

نقاشی نیکوکاری را از این سایت دریافت کنید.

15 نقاشی ساده و بسیار زیبا در مورد جشن نیکوکاری

نقاشی نیکوکاری، نقاشی های کودکانه نیکوکاری، در ادامه نقاشی های زیبای کودکانه با موضوع جشن عاطفه ها و نیکوکاری را برای کودکان تهیه کرده ایم .

15 نقاشی ساده و بسیار زیبا در مورد جشن نیکوکاری

41 1

زمان مطالعه: 7 دقیقه

نقاشی نیکوکاری، نقاشی های کودکانه نیکوکاری، در ادامه نقاشی های زیبای کودکانه با موضوع جشن عاطفه ها و نیکوکاری را برای کودکان تهیه کرده ایم .

نقاشی نیکوکاری

نقاشی جشن نیکوکاری

فکرهای خوب و نیک رو می خونه و می بینه فرموده خوبی کنید احسان و نیکی کنید با مامان و با، بابا با مردم های دنیا مهربون و خوب باشید از بدی ها دور باشید

گاهی خدا می خواهد

با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد

وقتی دستی را به یاری می گیری،

بدان که دست دیگرت در دست خداست…

نقاشی کودکانه جشن نیکوکاری

کسی کوی دولت ز دنیا بِبُرد که با خود نصیبی به عُقبی ببرد

درون فروماندگان شاد کن ز روز فروماندگی یاد کن

نه خواهنده ‌ای بر درِ دیگران به شکرانه، خواهنده از در مَران

نقاشی زیبا برای نیکوکاری

در هیاهوی بهار

که شکوفا شود از باغ هزاران گل عشق

نغمه ی شور زند بلبل عشق

و نسیم نوروز بزند با صد شوق شانه بر کاکل عشق

خاطر خسته تو را می خواند

دل بشکسته تو را می خواند :

جشن نیکوکاری است جلوه ی همیاری است

نقاشی زیبا برای جشن نیکوکاری

کسی کوی دولت ز دنیا ببُرد

که با خود نصیبی به عقبا ببرد

درون فروماندگان شاد کن

ز روز فروماندگی یاد کن

نه خواهنده ای بر در دیگران

به شکرانه، خواهنده از در مران

نقاشی در مورد احسان و نیکوکاری

پیام دین ما می باشد احسان

اگر داری کمک کن ای مسلمان

کمک را از علی می باید آموخت

که بخشید عمر خود را هرچه اندوخت

نقاشی در مورد جشن عاطفه ها

ای صاحب کرامت، شُکرانه ی سلامت

روزی تفقّدی کُن؛ درویشِ بینوا را

قصه در مورد نیکوکاری

تو که رفتی بازار

هدیه ی عید برای پسر و دختر خود آوردی

شاد کردی دل فرزندانت

دلشان را بردی …

“نقل و آجیل کلوچه پشمک”

و آنچه را لازمه ی سفره ی عید است خریدی اکنون :

جشن نیکوکاری است جلوه ی همیاری است

نقاشی در مورد نیکی به دیگران

تو هرگز رسیدی به فریاد کس

که می خواهی امروز فریادرس؟

که بر جان ریشت نهد مرهمی؟

که دل ها ز ریشت نبالد همی

نقاشی نیکوکاری به دیگران

تقلا کن برای مستمندان

که اجر این کمک باشد دو چندان

چه آدمها که بی کیف و کتابند

پی گندم چو موری در شتابند

نقاشی ساده در مورد احسان و نیکوکاری

چو بینی یتیمی سر افکنده پیش

مده بوسه بر روی فرزند خویش

یتیم ار بگرید، که نازش خرد؟

و گر خشم گیرد، که بارش برد؟

به رحمت بکن آبش از دیده، پاک

به شفقت بیفشانش از چهره، خاک

اگر سایه ای خود برفت از سرش

تو در سایه خویشتن، پَروَرش

نقاشی نیکوکاری ساده

اول به نام خدا خدای خوب و دانا که خیلی مهربونه حرف‌هامونو می دونه فکرهای خوب و نیک رو می خونه و می بینه فرموده خوبی کنید احسان و نیکی کنید با مامان و با، بابا با مردم های دنیا مهربون و خوب باشید از بدی ها دور باشید

نقاشی در مورد خدا نیکوکاران را دوست دارد

پیام دین ما می باشد احسان

اگر داری کمک کن ای مسلمان

کمک را از علی می باید آموخت

که بخشید عمر خود را هرچه اندوخت

عکس درباره احسان و نیکوکاری

نباشد آدمی را هیچ خلقی بهتر از احسان

که بوسد دست خود، هر کس که گیرد دست سایل را

نقاشی ساده در مورد نیکوکاری

نقاشی نیکوکاری

به نام حضرت باری تعالی که حال بینوا دریاب حالا

دوباره جشن نیکوکاری آمد زمان همدلی و یاری آمد

بیا ای دانش آموز دبستان شکوفا کن گلی در این گلستان

لستان قشنگ مهربانی بود از هدیه های آسمانی

پیام دین ما می باشد احسان اگر داری کمک کن ای مسلمان

کمک را از علی می باید آموخت که بخشید عمر خود را هرچه اندوخت

تقلا کن برای مستمندان که اجر این کمک باشد دو چندان

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.delgarm.com

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : chromewebdata

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب