مراقبت از کودکان وظیفه هر کدام از ما در این روزهای پرالتهاب!در دنیایی که هر روز حداقل یک اتفاق تلخ و ناگوار روی می‌دهد و در دوره و زمانه‌ای که رسانه‌های اجتماعی دائما در حال بازنشر اخبار ناراحت‌کننده هستند، مراقبت از کودک در برابر خبرهای بد ضروری به حساب می‌آید....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب