مخالف مشغول

مخالف مشغولمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

مخالف مشغول را از این سایت دریافت کنید.

مترادف و متضاد مشغول

مترادف و متضاد مشغول را از این سایت دریافت کنید.

مترادف و متضاد مشغول

دسته بندی : جوابگو مطالب سایت

مترادف و متضاد کلمه مشغول واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

جواب : سرگرم، گرفتار (متضاد) آزاد، بیکار، درگیر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟

بله خیر ناشناس 9 ماه قبل 0 مشغول مخالف بیتا 9 ماه قبل 1

معنی مشغول میشه=سرگرم، گرفتار،درگیر≠ آزاد، بیکار

????????متضاد مشغول☝???? ناشناس 1 سال قبل 0

خوب نبود متضادش غلط بود ????

1 درسته اسکل 9 ماه قبل درسته اسکل amir 2 سال قبل 0 مترادف مشغول جواب سرگرم 2 ناشناس 1 سال قبل بله amir 2 سال قبل -1 مترادف مشغول جواب سرگم 7 پاسخ ادمین

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : nexinfo.ir

جست‌وجوی مشغول

مشغول

/mašqul/

معنی

۱. کسی که عهده‌دار انجام کاری باشد.

۲. سرگرم.

۳. [عامیانه، مجاز] گرفتار؛ درگیر.

۴. دارای شغل.

فرهنگ فارسی عمید

مترادف و متضاد

۱. سرگرم، گرفتار ≠ آزاد، بیکار

۲. درگیر

برابر فارسی

درکار، سرگرم، دست به کار

دیکشنری

a-, at, busy, engaged

نتایج بیشتر تنها برای کاربران ویژه

جست‌وجوی دقیق

مشغول

واژگان مترادف و متضاد

۱. سرگرم، گرفتار ≠ آزاد، بیکار ۲. درگیر

مشغول

واژه‌های مصوّب فرهنگستان

[مهندسی مخابرات] ← اشغال

مشغول

فرهنگ واژه‌های سره

درکار، سرگرم، دست به کار

مشغول

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] 1 - (اِمف .) کسی که سرگرم کار باشد. 2 - (اِ.) جای اشغال شده .

مشغول

لغت‌نامه دهخدا

مشغول . [ م َ ] (ع ص ) در کار داشته شده . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). در کار. بکار. (یادداشت مؤلف ) : لیکن تو نئی به علم مشغول مشغول به طاق و طیلسانی . ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 467).مشغول تنی که دیو تست اوبل دیو تویی و او سلیمان . ناصر...

مشغول

دیکشنری عربی به فارسی

مشغول , اشغال , نامزد شده , سفارش شده

مشغول

فرهنگ فارسی عمید

(صفت) [عربی] mašqul ۱. کسی که عهده‌دار انجام کاری باشد.۲. سرگرم.۳. [عامیانه، مجاز] گرفتار؛ درگیر.۴. دارای شغل.

مشغول

دیکشنری فارسی به عربی

في , مشغول واژه‌های مشابه

مشغول شدن

واژگان مترادف و متضاد

۱. سرگرم شدن ۲. درگیر شدن، گرفتار شدن

مشغول کردن

واژگان مترادف و متضاد

۱. سرگرم کردن، مشغول داشتن ۲. به کار واداشتن ۳. درگیر کردن، گرفتار کردن

مشغول بودن

فرهنگ واژه‌های سره

سرگرم بودن

مشغول الذمه

فرهنگ فارسی معین

(مَ لُ ذِّ مَُ) [ ع . ] (ص مر.) مدیون ، کسی که دین خود را اداء نکرده باشد.

دل مشغول

لغت‌نامه دهخدا

دل مشغول . [ دِ م َ ] (ص مرکب ) مشغول دل . با شغل دل . نگران چیزی بقصد رفع خطری از کسی یا تیمارداری از کسی . || مضطرب . مشوش . ناراحت . نگران : من هرگز استادم را دل مشغولتر و متحیرتر از این ندیدم که این روزگار که اکنون دیدم . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 14...

مشغول الذمه

لغت‌نامه دهخدا

مشغول الذمه . [ م َ لُذْ ذِم ْ م َ / م ِ ] (از ع ، ص مرکب ) کسی که تعهد خود را به جای نیاورده و دین خود را نپرداخته باشد. که ذمه ٔ وی مشغول باشد. مدیون . مقابل بری ءالذمه .

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : vajehyab.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب