معنی اندوختن

معنی اندوختنمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

معنی اندوختن را از این سایت دریافت کنید.

اندوختن

معنی اندوختن - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

اندوختن

مترادف اندوختن: پس انداز کردن، جمع کردن، ذخیره کردن

بستن تبلیغات

فارسی به انگلیسی

accumulate, acquire, amass, hoard, reserve, save, stock, stockpile, store, treasure, stash, to amass, to accumulate, to heap up, to save, to acquire

مترادف ها

lay in (فعل)

ادعا کردن، اندوختن، رنگ امیزی کردن، ذخیره کردن

accumulate (فعل)

انباشتن، اندوختن، متراکم کردن، روی هم انباشتن

acquire (فعل)

اندوختن، بدست اوردن، پیدا کردن، حاصل کردن

hive (فعل)

اندوختن، در کندو جمع کردن

salt away (فعل)

اندوختن، نمک زدن به، نمک سود کردن

store (فعل)

اندوختن، انبار کردن، ذخیره کردن

reserve (فعل)

اندوختن، اختصاص دادن، رزرو کردن، کنار گذاشتن، منتقل کردن، از پیش حفظ کردن، پس نهاد کردن، تودار بودن

pile (فعل)

اندوختن، توده کردن، کومه کردن

roll up (فعل)

اندوختن، جمع کردن، چرخیدن

save (فعل)

اندوختن، نگاه داشتن، پس انداز کردن، نجارت دادن، رهایی بخشیدن، پس انداختن

put by (فعل)

قطع کردن، اندوختن، طفره رفتن، کنار گذاردن

salt down (فعل)

اندوختن، نمک زدن به، نمک سود کردن

بستن تبلیغات

لغت نامه دهخدا

اندوختن. [ اَ ت َ ] ( مص ) جمع کردن و فراهم آوردن. ( برهان قاطع ) ( فرهنگ جهانگیری ) ( هفت قلزم ) ( انجمن آرا ) ( آنندراج ).جمع کردن. ( رشیدی ). گرد کردن و جمع آوردن. ( فرهنگ سروری ). گوالیدن. ( فرهنگ سروری ) ( از یادداشت مؤلف ). حاصل کردن. گرد کردن. ( فرهنگ میرزا ابراهیم ) ( شرفنامه ) ( مؤید الفضلاء ). جمع کردن و حاصل کردن و کسب کردن. ( ناظم الاطباء ). الفختن. الفغدن. الفنجیدن. ( فرهنگ جهانگیری ). بدست کردن. ( یادداشت مؤلف ) :

دگر هرکجا رسم آتشکده ست

که بی هیربد جای ویران شده ست

بباید همی آتش افروختن

بدان نام نیکو بیندوختن.

فردوسی.

زرد گلان شمع برافروختند

سرخ گلان یاقوت اندوختند.

منوچهری.

و هرگز مال نیندوختی و جز بر بهیمه مصری ننشستی. ( فارسنامه ابن البلخی ص 117 ).

مرد، همدم آنگه اندوزد که آید در عدم

موم از آتش آنگه افروزد که دارد ریسمان.

خاقانی.

پانزده مربط فیل که او را از بهر ذخیره ایام و عدت اوقات خصام اندوخته بود، بستد. ( ترجمه تاریخ یمینی ص 336 ). اتباع او عامه مردم را زبون گرفتند و برایشان کیسه ها دوختند و از ایشان مال بسیار اندوختند. ( ترجمه تاریخ یمینی ).

نه پیش از تو بیش از تو اندوختند

به بیداد کردن جهان سوختند.

( بوستان ).

|| ذخیره کردن. پس انداز کردن. ( فرهنگ فارسی معین ) :

هوی و هوس خرمنش سوخته

جوی نیکنامی نیندوخته.

( بوستان ).

ترک دنیا بمردم آموزند

خویشتن سیم و غله اندوزند.

( گلستان ).

دوکس رنج بیهوده بردند... یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد. ( گلستان ).

دل بسی خون بکف آورد ولی دیده بریخت

اﷲ اﷲ که تلف کرد و که اندوخته بود.

حافظ.

ز شادی برجهم هر دم چو گندم برسر تابه

گر آن خط دانه دلها چو مور اندوختن گیرد.

کمال خجندی.

هرچه از عقل و علم و دین اندوخت

آتش عشق آن نگارین سوخت.

سراج الدین راجی ( از فرهنگ سروری ).

گر نخواهی تو نور علم اندوخت

بتنور اثیر خواهی سوخت.

؟.

|| بهره بردن. سود بردن. انتفاع. ( فرهنگ فارسی معین ). || قرض واپس دادن. ( برهان قاطع ) ( هفت قلزم ) ( انجمن آرا ) ( آنندراج ). وام گزاردن. ( فرهنگ میرزا ابراهیم ) ( شرفنامه منیری ) . وام واپس دادن. ( ناظم الاطباء ). || واگزاردن. واپس گزاردن. ( مؤید الفضلاء ).

بستن تبلیغات

فرهنگ فارسی

( مصدر ) ۱ - جمع کردن فراهم آوردن . ۲ - ذخیره کردن پس انداز کردن . ۳ - بهره بردن سود بردن انتفاع .

فرهنگ معین

(اَ تَ ) [ په . ] (مص م . )۱ - جمع کردن ، فراهم آوردن . ۲ - ذخیره کردن . ۳ - بهره بردن ، سود بردن .

فرهنگ عمید

پس انداز کردن، ذخیره کردن، اندوخته کردن، جمع کردن، اندوزیدن، فراهم کردن.

فارسی به عربی

احتیاطی , اکتسب , انقذ , جمع , خلیة النحل ، اِدّخار

پیشنهاد کاربران

ترتیب: قدیمیجدیدرای موافقرای مخالف

سیدکمال

١٠:١١ - ١٣٩٦/٠٨/١٢ ذخیره کردن

گزارش

28 | 1

تاشبور

٢٠:١٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٠

جمع کردن ، پس انداز کردن ، ذخیره کردن

گزارش

21 | 1

علی دوستی نوگورانی

٠٤:١٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤ ذخیره سازی

گزارش

9 | 1

لئو ناردو

١١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨

جمع کردن پس انداز کردن ذخیره کردن

گزارش

2 | 1

Farhood

٢٣:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٠٦ roll up اندوختن، جمع کردن

گزارش

5 | 1

Niloofar

١٠:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٦

جمع کرد ، پس انداز کرد

گزارش

5 | 0

میرحسین سیاوشی خیابانی

٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢ حاصل کردن

گزارش

0 | 0

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما

+ افزودن عکس و لینک

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : abadis.ir

معنی اندوختن

معنی واژهٔ اندوختن در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : vajehyab.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب