سالگرد دوستیمون مبارک به انگلیسیمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

سالگرد دوستیمون مبارک به انگلیسی را از این سایت دریافت کنید.

25+ متن و پیام تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

سالگرد ازدواج مبارک به انگلیسی چی میشه، اس ام اس و جملات عاشقانه تبریک گفتن سالگرد ازدواج به همسر و دیگران به انگلیسی با معنی فارسی

25+ متن و پیام تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

پیام تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با معنی فارسی

a beautiful wife with a beautiful heart equals a beautiful life

Happy anniversary my dear wife

یه زن زیبا با قلب زیبا برابره با زندگی زیبا

سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم!

تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

جملات، اس ام اس و پیامک های زیبا و عاشقانه برای تبریک گفتن سالگرد ازدواج به همسر و دیگران به زبان انگلیسی با معنی فارسی

سالگرد ازدواج مبارک به انگلیسی چی میشهHappy anniversary

******

پیام تبریک سالگرد عروسی دیگران

Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that

Happy wedding anniversary

عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و شما اثبات واقعی آن هستید

سالگرد ازدواجتون مبارک

******

I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty. Happy anniversary

من در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده ام چون تو چشمانم را به زیبایی های زندگی باز کرده ای. سالگرد ازدواجمون مبارک!

*******

For me the glass is always half full and for you, it is always half empty

But this exactly what makes us perfectly complementary

Happy anniversary my dear husband

برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!

سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

******

Today is the day two hearts turned to one, thank you for all the love you have brought to my life

Happy anniversary my love

امروز روزیه که دو تا قلب با هم یکی شدن، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی ازت ممنونم.

سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

******

Αll these years, marriage have been like a beautiful long dream. Without an annoying alarm clock to wake me up

Happy anniversary

همه این سال ها، ازدواج برام مثل یه رویای طولانی زیبا بوده، بدون ساعت مزاحمی که منو از خواب بیدار کنه!

سالگرد ازدواجمون مبارک!

******

The best gift for me in this world in love from your side. There is nothing in that world that can be compared with your love

I love you honey, Happy Wedding Anniversary

بهترین هدیه برای من توی این دنیا عشقت به منه. هیچ چیزی توی این دنیا نیست که با عشق تو قابل مقایسه باشه.

دوستت دارم عسلم، سالگرد ازدواجمون مبارک!

******

اس ام اس و پیامک سالگرد ازدواج مون مبارک به انگلیسی

My love for you can not be described by words. I love you beyond limits. Happy Wedding Anniversary

عشق من نسبت به تو با کلمات قابل وصف نیست، تو رو فراتر از حد و مرزها دوست دارم. سالگرد ازدواجمون مبارک!

******

My one and only sister, I’m very happy of seeing you with this long beautiful dress… You are incredibly amazing. Your husband is a lucky man. Congratulations

خواهر یکی یک دانه من! خیلی خوشحالم که تو رو توی لباس عروسی بلند و زیبا می بینم … تو به طرز باورنکردنی شگفت انگیز شدی! همسرت مرد خوش شانسیه، تبریک می گم!

******

I wish that joy never leaves your home. Happy wedding day, brother

من آرزو می کنم که شادی هرگز خانه شما رو ترک نکنه، عروسیت مبارک داداش!

******

Like a lock without its key, life would be useless if you weren’t with me

Happy anniversary my dear

مثل یه قفل بدون کلید، اگه تو با من نبودی زندگی کردن هیچ فایده ای نداشت. سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

******

Time has stopped ever since the day we got married. I’m stuck in a warp of hues, smiles and everlasting love

Happy anniversary

از اون روزی که با هم ازدواج کردیم زمان برای من متوقف شده و من در بین آغوش ها و لبخندها و عشق جاودانی گیر کردم!

سالگرد ازدواجمون مبارک.

******

It doesn’t matter whether it is our first, fifth, tenth or fifteenth marriage anniversary

What matters is that I will always love you and you will always love me. Happy anniversary darling.

اهمیتی نداره که اولین سالگرد، پنجمین، دهمین یا پانزدهیمن سالگرد ازدواجمون باشه

چیزی که مهمه اینه که من همیشه عاشقت خواهم بود و تو همیشه عاشقم خواهی بود.

سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

******

You have helped me find the right answers to all the difficult questions life

Happy anniversary my dear wife

تو به من کمک کردی که پاسخ درست همه سوالات دشوار زندگی ام را پیدا کنم. سالگرد ازدواجمون مبارک همسر نازنینم!

******

This day is a reminder of the best decision of my life – to propose to, and get married to the world’s most beautiful woman

Happy anniversary my angel

امروز یاداور بهترین تصمیم زندگیمه: خواستگاری و ازدواج با زیباترین زن دنیا.

سالگرد ازدواجمون مبارک فرشته من!

*******

Marrying you was the best thing ever to happen in my life. Happy anniversary

ازدواج با تو بهترین چیزی بوده که توی زندگیم اتفاق افتاده، سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

*******

The day when you became my wife

Was the happiest in my life

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.coca.ir

35 متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی (زیبا و عاشقانه)

زیباترین متن ها و جملات انگلیسی تبریک سالگرد ازدواج، سالگرد ازدواجمون مبارک به انگلیسی، تبریک سالگرد ازدواج دوستان و عزیزان به انگلیسی

35 متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی (زیبا و عاشقانه)

در ادامه مجموعه ای از زیباترین متن ها و جملات انگلیسی تبریک سالگرد ازدواج را گردآوری کرده ایم، با پرشین استار همراه باشید.

متن تبریک سالگرد ازدواج همسر به انگلیسی

تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

The best thing to hold onto in life is each other

!Warmest Wishes and Happy Anniversary

بهترین چیز برای ادامه زندگی داشتن همدم است..

سالگرد ازدواجمان مبارک!

***** See you Suddenly

All fairy tale tales

I believe!

Happy the anniversary is coming together

با دیدنت ناگهان

به تمام قصه های افسانه ای پریان

ایمان آوردم!

سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم!

*****

جملات کوتاه تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

Happy Wedding Anniversary Love

عشقم سالگرد ازدواجمان مبارک !

*****

Marrying you was the best thing ever to happen in my life

Happy anniversary

ازدواج با تو بهترین چیزی بوده که توی زندگیم اتفاق افتاده،

سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

*****

متن تبریک اولین سالگرد ازدواجمون

پیام تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

Our anniversary is just a momentary celebration, but our marriage is a timeless one

Happy anniversary

سالگرد ازدواجمون یک جشن زود گذره، اما ازدواجمون ابدیه..

سالگرد ازدواجمون مبارک!

*****

متن انگلیسی تبریک سالگرد ازدواج با ترجمه فارسی

I hope every day you share together

is more beautiful than the last

Happy anniversary

امیدوارم هر روزی که در کنار هم می گذرانید

از روز گذشته زیباتر باشد

سالگرد ازدواج مبارک!

*****

متن چهارمین سالگرد ازدواج مبارک

متن ازدواجتان مبارک به انگلیسی

Falling in love is easy

staying in love is another

You’ve done it though

and you’re an inspiration to the rest of us

Happy anniversary عاشق شدن آسان است

عاشق ماندن چیز دیگری است

شما این کار را انجام داده اید

و الهام بخش بقیه ما هستید

سالگرد ازدوجتان مبارک!

*****

پیام سالگرد ازدواجمون مبارک به انگلیسی

How lucky am I to be married to a man like you

Happy anniversary

چقدر خوش شانسم که با مردی مثل تو ازدواج کردم؟

سالگرد ازدواجمون مبارک عشق من!

***** Happy anniversary

to the most amazing husband and father

We all love you so much

سالگرد ازدواج مبارک

به شگفت انگیزترین شوهر و پدر دنیا

همه ما تو را خیلی دوست داریم.

*****

تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی به همسر

I feel so lucky to be able to call you my wife

this year and every year

Happy anniversary

احساس خوشبختی می کنم که امسال

و هر سال می توانم تو را خانومم صدا بزنم

سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

*****

I’ll love you even when we’re old and wrinkly

Happy anniversary to us

من تو را دوست خواهم داشت

حتی وقتی پیر بشیم

سالگرد ازدواجمون مبارک باشه عشقم!

***** This anniversary

I vow to love you more fiercely

I vow to keep you close

I vow to love you forever

I vow to share the deepest part of my soul

Love you forever baby

Happy Wedding Anniversary

در این سالگرد ازدواج

من قسم می خورم که عاشقانه تر دوستت داشته باشم

قسم می خورم که تو را نزدیک تر به خودم نگه دارم

قسم می خورم که تو را برای همیشه دوست داشته باشم

قسم مس خورم که عمیق ترین قسمت روحم را با تو به اشتراک بگذارم

برای همیشه دوستت دارم عزیزم

سالگرد ازدواجمون مبارک!!

*****

تبریک سالگرد ازدواج پدر و مادر به انگلیسی

Mum and Dad

I see every day how happy you make each other

I hope you continue to make each other

that happy every year to come

Happy anniversary! پدر و مادر عزیزم

من هر روز می بینم که چقدر یکدیگر را خوشحال می کنید

امیدوارم که شما سال های سال با خوشبختی در کنار هم زندگی کنید

سالگرد ازدواجتون مبارک!

*****

I’m so happy for the love you two share

We all love you so much

and hope you have a wonderful anniversary

من برای عشقی که شما دو تا به هم دارید خیلی خوشحالم

همه ما شما را دوست داریم

و امیدواریم که یک سالگرد ازدواج فوق العاده داشته باشید!

*****

تبریک سالگرد ازدواج دوست صمیمی به انگلیسی

May your love story never have an end

and may your love for each other grow and grow

Happy anniversary to you both

امیدوارم که داستان عشق شما هرگز پایانی نداشته باشد

و عشق شما به یکدیگر هر روز بیشتر و بیشتر شود

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.persian-star.org

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب