نحوه مصرف قرص اورژانسی + بهترین زمان و روش مصرف قرص اورژانسیقرص اورژانسی راهی برای پیشگیری از بارداری است که می‌تواند در شرایط اضطراری و زمانی که کنترل بارداری معمولی صورت نگرفته، ناموفق بوده یا رابطه‌ی جنسی بدون رضایت (تجاوز جنسی) انجام گرفته، استفاده شود. روی این مقاله کلیک کنید تا با نحوه مصرف قرص اورژانسی آشنا شوید. ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب