حواله دلار

حواله دلارمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

حواله دلار را از این سایت دریافت کنید.

error connecting: Timeout expired.  The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool.  This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached.

Server Error in '/' Application.

Server Error in '/' Application.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: MySql.Data.MySqlClient.MySqlException: error connecting: Timeout expired.  The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool.  This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached.Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

[MySqlException (0x80004005): error connecting: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool. This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached.]

MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.GetConnection() +185

MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection.Open() +2140

System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +182

System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +180

System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) +126

Oldsarafi.NewFirstpage.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +858

System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +108

System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +90

System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1533

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4494.0
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : sarafipars.eu

قیمت حواله ارزی

مشاهده نرخ لحظه‌ای حواله ارزی شامل قیمت حواله دلار، حواله یورو، حواله درهم، حواله لیر، حواله یوان و سایر ارزها و اطلاع از تغییرات لحظه‌ای قیمت حواله در  صرافی ها

قیمت حواله ارزی

عنوان

حواله دلار آمریکا شرکتی

341,200 (0%) 0

حواله دلار آمریکا شخصی

344,400 (0%) 0

حواله دلار دستی ترکیه

حواله پوند 382,900 (0%) 0 حواله درهم امارات 92,400 (0%) 0 حواله دلار کانادا 253,600 (0%) 0 حواله دلار استرالیا 209,200 (0%) 0 حواله دلار نیوزلند حواله ین ژاپن حواله روبل روسیه عنوان حواله یورو 338,600 (0%) 0 حواله یورو شخصی

حواله یورو دستی ترکیه

حواله روپیه هند حواله کرون سوئد حواله فرانک سوییس حواله یوان چین حواله رینگیت مالزی 71,600 (0%) 0 حواله ریال عمان حواله دینار کویت

حواله دلار آمریکا شرکتی

نرخ فعلی :

341,200

بالاترین قیمت روز :

343,100

پایین ترین قیمت روز :

336,800

بیشترین مقدار نوسان روز :

-

درصد بیشترین نوسان روز :

-

نرخ بازگشایی بازار :

-

زمان ثبت آخرین نرخ :

۱۰ آبان

نرخ روز گذشته :

341,200

درصد تغییر نسبت به روز گذشته :

-%

میزان تغییر نسبت به روز گذشته :

-

نوع تغییر نسبت به روز گذشته :

- جدول نرخ های امروز

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

حواله یورو

نرخ فعلی :

338,600

بالاترین قیمت روز :

342,800

پایین ترین قیمت روز :

335,800

بیشترین مقدار نوسان روز :

-

درصد بیشترین نوسان روز :

-

نرخ بازگشایی بازار :

-

زمان ثبت آخرین نرخ :

۱۰ آبان

نرخ روز گذشته :

338,600

درصد تغییر نسبت به روز گذشته :

-%

میزان تغییر نسبت به روز گذشته :

-

نوع تغییر نسبت به روز گذشته :

- جدول نرخ های امروز

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

حواله پوند

نرخ فعلی :

382,900

بالاترین قیمت روز :

388,300

پایین ترین قیمت روز :

379,900

بیشترین مقدار نوسان روز :

-

درصد بیشترین نوسان روز :

-

نرخ بازگشایی بازار :

-

زمان ثبت آخرین نرخ :

۱۰ آبان

نرخ روز گذشته :

382,900

درصد تغییر نسبت به روز گذشته :

-%

میزان تغییر نسبت به روز گذشته :

-

نوع تغییر نسبت به روز گذشته :

- جدول نرخ های امروز

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

حواله درهم امارات

نرخ فعلی :

92,400

بالاترین قیمت روز :

92,900

پایین ترین قیمت روز :

91,200

بیشترین مقدار نوسان روز :

-

درصد بیشترین نوسان روز :

-

نرخ بازگشایی بازار :

-

زمان ثبت آخرین نرخ :

۱۰ آبان

نرخ روز گذشته :

92,400

درصد تغییر نسبت به روز گذشته :

-%

میزان تغییر نسبت به روز گذشته :

-

نوع تغییر نسبت به روز گذشته :

- جدول نرخ های امروز

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها آرشیو زمانی نرخ ها

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 333,000

میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8,200 ریال

درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.46%

30. مهر 2. آبان 6. آبان 8. آبان 2. آبان 9. آبان 325000 330000 335000 340000 345000

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 332,232

میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 8,968 ریال

درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.7%

11. مهر 18. مهر 25. مهر 2. آبان 9. آبان 11. مهر 18. مهر 2. آبان 9. آبان 325000 330000 335000 340000 345000

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 328,376

میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 12,824 ریال

درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.91%

28. شهریور 4. مهر 11. مهر 18. مهر 25. مهر 2. آبان 9. آبان 4. مهر 18. مهر 2. آبان 310000 320000 330000 340000 350000

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 328,376

میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 12,824 ریال

درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.91%

28. شهریور 4. مهر 11. مهر 18. مهر 25. مهر 2. آبان 9. آبان 4. مهر 18. مهر 2. آبان 310000 320000 330000 340000 350000

قیمت لوازم و قطعات خودرو

قیمت آهن آلات قیمت مصالح ساختمانی قیمت پوشاک قیمت کالای دیجیتال قیمت لوازم خانگی قیمت مواد غذایی

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.tgju.org

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب