بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

بیمارستان حکیم جرجانی گرگانمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

بیمارستان حکیم جرجانی گرگان را از این سایت دریافت کنید.

Transferring to the website...

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : hakimjorjani.tamin.ir

بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

شماره تلفن و آدرس بیمارستان حکیم جرجانی گرگان گلستان. گلستان - گرگان - میدان بسیج

بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

بیمارستان حکیم جرجانی گرگان پزشکی عمومی

بیمارستان های تامین اجتماعی

آدرس گلستان - گرگان - میدان بسیجتلفن 01732430210

درباره بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

تعداد تخت

117

بخش های بستری بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

CCU-ارتوپدی-ارولوژی-اطفال-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-جراحی مغز و اعصاب -چشم-داخلی -داخلی اعصاب ( نورولوژی )-ICU-ENT-POST CCU و قلب-بخش نوزادان-عفونی -NICU

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-پست پارتوم-تختهای بخش اورژانس-تختهای تحت نظر اورژانس-اتاق عمل اورژانس-تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه بیهوشی -درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه عفونی-درمانگاه قلب-درمانگاه پوست-درمانگاه اطفال-پزشک عمومی درمانگاه -درمانگاه مامایی-بیهوشی -روانشناسی -متخصص طب اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه بیهوشی -درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه عفونی-درمانگاه قلب-درمانگاه پوست-درمانگاه اطفال-پزشک عمومی درمانگاه -درمانگاه مامایی-بیهوشی -روانشناسی -متخصص طب اورژانس

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.drsaina.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب