شعارهای 13 آبان روز دانش آموز

شعارهای 13 آبان روز دانش آموزمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

شعارهای 13 آبان روز دانش آموز را از این سایت دریافت کنید.

شعارهای 13 آبان روز دانش آموز

شعارهای 13 آبان روز دانش آموز , تحقیق در مورد 13 آبان عکس روز دانش آموز 13 آبان روز دانش آموز شعر دانلود سرود 13 آبان روز دانش آموز متن برای روز دانش آموز 13 آبان ترامپ مقاله روز دانش آموز شعر در مورد 13 آبان

هنر

شعارهای ۱۳ آبان روز دانش آموز

۰

26,009 خواندن این مطلب 5 دقیقه زمان میبرد

شعارهای ۱۳ آبان روز دانش آموز :

۱۳ آبان روز دانش آموز

نوشته های مشابه

شعر روز دانش آموز

نیرنگ بی وفایی / سوغات آمریکایی

صداقت اوباما / جاسوسی از اروپا

– آمریکای جهانخوار دشمن ملت ماست / مرگ بر آمریکا – مرگ بر اسراییل

– حکومتِ آمریکا حکومت فاشیست است / کاخ سفید همیشه، حامی صهیونیسم است

– ملّت ما زِ دشمن واهمه ایی ندارد / جز مرگ بر آمریکا زمزمه ایی ندارد

«نماد شیطان ِ لعین آمریکاست ، محور هر جنایتی آمریکاست

امروز در سراسر ِ این کشور، مرگ بر آمریکاست شعار محور

سیزدهم آبانماه، روز مرگ بر آمریکاست، روز خروش ِ ملت بر علیه آمریکاست

روز دشمن‌ستیزی، روز مرگ بر آمریکاست، روز ستیز با ظالم، ام‌الفساد آمریکاست

روز مباهات ما، روز مرگ بر آمریکاست، روز سیلی خوردن ِ جاسوسان آمریکاست

تا دشمن انقلاب، آمریکای لعین است، مرگ بر آمریکا، با خون ِما عجین است

در پرتو غیرت ِ ملت انقلابی، بسته شود دهان ِ این ترامپ ِ روانی

ما ملّتی نستوه و چون کوه استواریم، حامی مظلومان و دشمن استکباریم

جنایت منطقه زیر سر آمریکاست، کشتار و قتل و غارت ماهیت آمریکاست

فشار و زور و تهدید این منطق آمریکاست، تحریم و ظلم و ستم، سه حربه آمریکاست

بدعهدی آمریکا بر همه کس اعیان است، اعتماد به آمریکا اعتماد به شیطان است

در عزم ملت ما تهدید اثر ندارد، آمریکای جهانخوار این را باید بداند

نصرُمِنَ الله وَ فَتحٌ قریب، مرگ بر آمریکای مردم فریب

مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل

– آمریکا خط و مشی اش جدال است جدال است / تسلطِ بر ایران محال است محال است

– جمهوری اسلامی چراغ پرفروغ است / حکومت آمریکا حکومت دروغ است

– وحدت ملّت، اقتدار ملّی است / مرگ … بر آمریکا، شعار ملّی است

– لطف خدا که این همه عیان است / پشت و پناه ملّت ایران است

– ملّت قهرمان ما پیوسته / هیمنه ی آمریکا را شکسته

– ایران … پایدار است / دشمن استکبار است

– ملّت ما یک جهت و یک هدف / با جان به پا ایستاده بهر شرف

– ملّت قهرمانِ دشمن شکن / برپاایستاده تا شکست دشمن

– سیزده آبان همیشه برپاست / یادآور نابودی آمریکاست

– سیزده آبان همیشه زنده است / شعار مرگِ بر آمریکا پاینده است

– پیام رهبری پیام دین است / پیام انقراض ملحدّین است

– گفته چنین رهبر بیدار ما / هیچ اعتمادی نیست بر آمریکا

– امروز روز سیزده آبان است / روز تصرف دژ شیطان است

– امروز روز فتح حزب ا… است / روز شکست دشمن بدخواه است

– امروز روز نصر جندالله است / یادآور هجرت روح الله است

– امروز روز مجد و افتخار است / روز شکست و مرگ استکبار است

– امروز روز ملت ایران است / روز مبارزه با استکبار است

– عزت و اقتدار ما در این است / مبارزه با شیطان لعین است

– آمریکا بر ضد تو، فریادها به گوش است / ببین که ملّت ما، دوباره در خروش است

– فتنه و آشوب و نفاق و غوغا / نیست به جز توطئه آمریکا

– ملت ما متحد و یکصدا / فریاد دارد مرگ بر آمریکا

– وحدت ما باعث عزت ماست / جدایی و تفرقه ذلت ماست

– فریاد ما مثل خروش دریاست / مرگ بر آمریکا شعار دنیاست

– ملت ما با عزم و با اراده / سر در خط ر هبر بود آماده

– راه امام و شهدا وحدت است / پیروی از رهبری اُمت است

– راه امام و شهدا زنده است / نهضت ما همیشه پاینده است

– یاد امام خمینی پاینده باد / رهبر ما خامنه ای زنده باد

– خامنه ای رهبر امت ماست / دشمن شیطان بزرگ آمریکاست

– دشمن اگر شیطنتی نماید / پاسخ دندان شکنی بگیرد

– این سخن جاوید روح خداست / ام الفساد قرن ما آمریکاست

– این گفته امام و رهبر ماست / شعار ما نبرد با آمریکاست

– به گفته رهبر فرزانه و روح خدا / هیچ غلطی نمی تواند بکند آمریکا

– خامنه ای رهبر امت ماست / دشمنی اش با سلطه ی آمریکاست

– روزی که روز مرگ بر شیطان است روز بزرگ ۱۳آبان است

– ام الفساد قرن ما / آمریکاست، آمریکا

– تبلور تعدی و تجاوز / آمریکاست، آمریکا

– منشأ هر جنایت و توطئه / آمریکاست، آمریکا

– حامی صهیونیست ها / آمریکاست، آمریکا

– نماد هر جنایت / آمریکاست، آمریکا

– محور هر شرارت / آمریکاست، آمریکا

– شعار هر مسلمان / مرگ بر آمریکا

– شعار دین و قرآن / مرگ بر آمریکا

– شعار رهبر ما / مرگ بر آمریکا

– شعار دولت ما / مرگ بر آمریکا

– شعار مجلس ما / مرگ بر آمریکا

– شعار پیروان خط رهبر / مرگ بر آمریکا

– شعار دانش آموز / مرگ بر آمریکا

– شعار هر دانشجو / مرگ بر آمریکا

– شعار هر روحانی / مرگ بر آمریکا

– شعار هر ایرانی / مرگ بر آمریکا

– فریاد همواره امّت ما / مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا

شعارهای ۱۳ آبان روز دانش آموز

شعارهای جدید ۱۳ آبان روز دانش آموز  :

ما خواهان ازاد شدن تقلب در امتحانات هستیم

* * *

در مدرسه از نشاط من کم کردند/از فرصت ارتباط من کم کردند

هر وقت به هم عشق تعارف کردیم/از نمره انضباط ما کم کردند!

* * *

روز به ذلت کشیدن استکبار جهانی

توسط دانش اموزان ایران زمین مبارک

* * *

اختر و ماهی فروزانی محصل

تو ان جویا ی عرفانی محصل

به دنیای که تاریک است ازجهل

همان خــورشید تابانی محصل

* * *

به به شده امروز چه پر شور و دل افروز/چون حفظ شده حرمت و وجهه دانش آموز

هر یوم در این عصر به از یوم گذشته است/وین سیزده آبان به از سیزده نوروز

* * *

این سیزده ابان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز

هر سال به و ماه به و روز به وبه امروز زدیروز و دگر روز به امروز

* * *

در کشور ما نور خدا هادی فضل است

وز نور خدا جان گرفت دانش آموز

با آن که همه روز و همه مکتب علم است

لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز

روز دانش آموز مبارک * * *

شعار جدید روز دانش آموز

ما خواهان عدم اجبار تحصیل هستیم

روز دانش آموز مبارک * ** *

به به شده امروز چه پرشور ودل افروز

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : iranbanou.com

شعارهای زیبا و اس سرکاری روز 13 دانش آموز

نـــاب اســـ ام اســـ - اس ام اس جدید ، اس ام عاشقانه ، اس دلتنگی ، اس تنهایی ، اس فلسفی ، اس دلگیری ، اس جدید

نـــاب اســـ ام اســـ

اس ام اس جدید ، اس ام عاشقانه ، اس دلتنگی ، اس تنهایی ، اس فلسفی ، اس دلگیری ، اس جدید

شعارهای زیبا و اس سرکاری روز 13 دانش آموز

شعارهای زیبا و اس سرکاری روز 13 دانش آموز

شعار جدید روز دانش اموز !

ما خواهان ازاد شدن تقلب در امتحانات هستیم

* * *

در مدرسه از نشاط من کم کردند/از فرصت ارتباط من کم کردند

هر وقت به هم عشق تعارف کردیم/از نمره انضباط ما کم کردند!

* * *

روز به ذلت کشیدن استکبار جهانی

توسط دانش اموزان ایران زمین مبارک

* * *

اختر و ماهی فروزانی محصل

تو ان جویا ی عرفانی محصل

به دنیای که تاریک است ازجهل

همان خــورشید تابانی محصل

* * *

به به شده امروز چه پر شور و دل افروز/چون حفظ شده حرمت و وجهه دانش آموز

هر یوم در این عصر به از یوم گذشته است/وین سیزده آبان به از سیزده نوروز

* * *

این سیزده ابان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز

هر سال به و ماه به و روز به وبه امروز زدیروز و دگر روز به امروز

* * *

در کشور ما نور خدا هادی فضل است

وز نور خدا جان گرفت دانش آموز

با آن که همه روز و همه مکتب علم است

لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز

روز دانش آموز مبارک * * *

شعار جدید روز دانش آموز

ما خواهان عدم اجبار تحصیل هستیم

روز دانش آموز مبارک * ** *

به به شده امروز چه پرشور ودل افروز

چون حفظ شده حرمت ووجهه  دانش آموز

هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است

وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

* * *

حاضرم آمونیاک خالص استنشاق کنم ولی بوی ماه مهر به مشامم نرسهروز دانش آموز مبارکدر مدرسه از نشاط من کم کردند

* ** *

از فرصت ارتباط من کم کردند

هر وقت به هم عشق تعارف کردیم

از نمره ی انضباط ما کم کردند

* * *

بعضی وقتها آدم هر چقدر هم که لجباز باشه، به زور مجبور میشه کاری رو که دوست نداره انجام بده ! مثل رفتن به مدرسه ... !

* * *

13 آبان اس روز 13 آبان اس مخصوص 13 آبان شعارهای جدید 13 آبان اسمس جدید سیزده آبان سیزده آبان مبارک اس تاسوعا و 13 آبان 93 مسیج تبریک روز دانش اموز روز دانش اموز ایرانی مبارک پیام های تبریک روز

Master

چهارشنبه 7 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 07:29 ب.ظ

نظرات 0 + ارسال نظر

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : naabsms.blogsky.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب